(HEMSTERHUIS, F.) Aristée ou de la divinité. With title vignette & 3 vignettes in the text.
BODECHEER BENNINGH, JOH. Satyricon. In corruptae juventutis mores corruptos. Accedunt Oratio inauguralis et sermones tres. CUM: DEDEKIND, Fr., Ludus satyricus, de morum simplicitate, seu rusticitate, vulgo dictus Grobianus. Libri tres.
KIRCHER, A. D'onder-aardse weereld in haar goddelijk maaksel en wonderbare uitwerkselen aller dingen; in XII boeken nauwkeurig beschreven. Vervat in II deelen. Waar van dit eerste handeld van het wiskundig werkstuk des aardkloots in 't heel-al. De konstige samenstel en schikking der bergen; de krachtige beweging der zeen en rivieren; den oorpsrong der onderaardse vuuren, winden en fonteinen; beneffens der selve woedend vermogen in de tempeesten en aardbevingen [..].
(PAUW, C. DE.) Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois, par Mr. de P***.
RICHARDSON J. (PÈRE ET FILS). Traité de la peinture, et de la sculpture.
SOETEN, MATTHEUS. Algemeene manier tot het maaken van zonnewysers op allerly effen vlakken.
TACITUS. De hoochberoemde historien van C.Cornelis Tacitus, burghemeester van Romen, prince der historie-schryvers. Getrouwelyck verduytscht door Iohannes Leonardus Fenacolius Batav. (=Vennecool).
HOUWAERT, JOHAN BAPTISTA. De vier wterste. Van de doodt, van het oordeel, van d'eeuwigh leven, van de pyne der hellen. Met gegraveerd titelvignet.
DANTE ALIGHIERI. La divina commedia. Accresciuta di un doppio rimario, e di tre indici copiosissimi. (Ed.by G.A.Volpi).
[CAYLUS, A.C.P. DE TURBIERE.] Les confidences réciproques ou anecdotes de la societé de madame la Comtesse de B***.
[ALCAFORADA, MARIANA.] Lettres d'amour d'une religieuse portugaise, escrites au chevalier de C[hamilly] officier françois en Portugal. Augmentée de sept lettres avec leurs réponses. [Trad. par Guilleragues].
VAERNEWYCK, MARCUS VAN. Die historie van Belgis, diemen anders namen nach: Spieghel der Nederlantscher audtheyt. Waer inne men zien mach als in eenen claren spieghel veel wonderlicke gheschiedenissen, die van alle oude tyden over al die weerelt gheschiet zijn; maar bysonder in die Nederlanden.
CROISIER, A. [= PS. DE A.CARRIÈRE-DOISIN]. L'hommage du coeur, fête a l'honneur de la majorité de son altesse sérénissime, monseigneur le prince d'Orange et de Nassau, Stadhouder, &c. + Extrait du coeur humain.
HUYGENS, C. Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten.
(DAUDÉ, P.) Discours historiques et politiques sur Salluste, par feu Mr. Gordon, traduits de l'Anglois par un de ses amis.
MORE, THOMAS. Utopia, a mendis vindicata. Amsterdam, J. Janssonius, 1631. Bound with: JAEL, Curtius. [= ps. GODDAEUS, Conr.] Laus Ululae.
OBERTH, H. Wege zur Raumschiffahrt. Mit 4 gef. Tafeln und 159 Abbildungen.
BUMA, JOH. Boere bruiloft, of het huwelijk van Moddeworst, en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkingen. Met portret (door R.Jelgerhuis naar R.Keyert) en titelvignet door J.Goeree.
ALBUM ERE-PROMOTIE KONINGIN WILHELMINA IN AMSTERDAM. Het Gulden Boek der Universiteit. Rood marokijnen album, met rijke goudstempeling, goud op snee. Hierin twee bladen beschreven. Het eerste ter gelegenheid van het koninklijk bezoek op 27 april 1892, met de handtekeningen van Wilhelmina en Emma. Het tweede t.g.v. de ere-promotie van Wilhelmina op 9 september 1938, met de handtekeningen van Wilhelmina, Juliana en Bernhard.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes