LAIRESSE, G. DE. Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en printverbeeldingen verklaard; met voorbeelden uyt de beste konst-stukken der oude en nieuwe puyk-schilderen, bevestigd: en derzelver wel- en misstand aangeweezen.
OXENSTIERNA, J.T. D'. Pensées, reflexions et maximes morales de monsieur le comte Oxenstirn.
MALESHERBES, C.-G.DE. Observations de Lamoignon-Malesherbes sur l'histoire générale et particulière de Buffon et Daubenton.
(PAUW, C. DE.) Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois, par Mr. de P***.
LANGE, A. Le udienze dei conti e duchi di Savoia nella Valle d'Aosta, 1337-51, (testo, introd.e note). Av.6 pl.
PFAU, THÉODORE PHILIPPE DE. Histoire de la campagne des Prussiens en Hollande en MDCCLXXXVII.
FREEMASONRY CERTIFICATE] Third degree certificate of masonry for Jacob Souter of the Lodge no. 180 (Caledonian Lodge).
HAESTENS, HENRIC VAN. De bloedige ende strenge belegeringhe der Stadt Oostende / in Vlaenderen; Van al het voornaemste datter so binnen als buyten gheschit is / aldaer aen weder zijden over de hondert en twintich duysent menschen gebleven zijn.
HEIBLOCQ, J. Farrago Latino-Belgica, of mengelmoes van Latijnsche en Duitsche gedichten, gepast op allerhande gelegentheden en voorvallen. With engraved title vignette and 2 engravings by J.van Meekeren.
LE FEBURE, BARON DE ST.ILDEPHONT, GUILLAUME. Itinéraire historique, politique, géographique, &c. des VII Provinces-Unies des Pays-Bas, de leur territoire et colonies.
HULSIUS, LEVINUS. MAREES, P. DE. Siebende Schiffart In das Goldreiche Königreich Guineam, in Africa gelegen, so sonsten das Goldgestadt von Mina genannt wirdt, welches von den Portugalesern ungefähr vor 200. Jahren erfunden, von den Holländern innerhalb 18. Jahren hero bekannt gemacht und frequentirt, jetzt aber von ihnen erst recht erkündigt, und in Niderländischer Sprach beschrieben, da sie mit zweijen Schiffen auss demselben Lande Anno 1602. widerumb in Hollandt ankommen.
OBERTH, H. Wege zur Raumschiffahrt. Mit 4 gef. Tafeln und 159 Abbildungen.
(DAUDÉ, P.) Discours historiques et politiques sur Salluste, par feu Mr. Gordon, traduits de l'Anglois par un de ses amis.
BRABANT Kaart figuratief van het grootste gedeelte van Bataasch [sic] Braband, bevattende de Meyerye van 's Bosch bestaande in de vier quartieren van Peelland, Kempeland, Oisterwyk en Maasland, stadt Grave en 't land van Kuyk en een gedeelte van de baronnie van Breda, benevens een gedeelte van Holland bevattende de landen van Heusden, Altena de Langestraat & den Bommelerwaard, en een vberder gedeelte van de provintie Gelderland, het land van Kessel en meer andere landen en plaatsen. Met groote moeyte en kosten merendeels opgenoomen en saamen gesteld door Hendrik Verhees, 1794. Gegraveerd door G.van Baarsel.
(CHABRIT, PIERRE.) De la monarchie françoise, ou de ses loix.
PETRARCA. Il Petrarcha. Con l'espositione d'Alessandro Vellutello. Di novo ristampato con le figure a i Triomphi, e con piu cose utili in varii luoghi aggiunte.
[HEUSSEN, H.F.VAN=] H.V.H. , H.V.R. [=H.VAN RIJN, TRANSL.] Kerkelijke historie en outheden der Zeven Vereenigde Provincien: [...] Batavia Sacra, [...], Behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers; mitsdagers van de Utregtsche bisschoppen en vande voornaamste personen hier te lande [...]; de historie van 't Utrechtsche bisdom [...]. Oudheden en gestichten [...] van Zuid-Holland en van Schieland [...], Leiden [...] Delft, Delftland, 's-Gravenhage, [...] Kennemerland, Amstelland, Noortholland en Westvriesland [...], Haarlem, Egmond, Vriesland, [...] Groeningen, en Groningerland [...], Drent [...], Deventer, Kampen, Zwol, Otmarsum, Harderwijk, Doesburg, Hattem, Deutekom, Grol, Lingen en alle de onderhoorige dorpen. MET: Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen [...]
ISERT, P.E. Voyage en Guinée et dans les îles Caraïbes en Amérique. Tirés de sa correspondance avec ses amis. Traduits de l'Allemand.
OVIDIUS. Les métamorphoses d'Ovide gravées sur les desseins des meilleurs peintres français. Par les soins des Srs. le Mire et Basan, graveurs.
KRAMM, C. De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes