(HEMSTERHUIS, F.) Aristée ou de la divinité. With title vignette & 3 vignettes in the text.
LUCANUS. Pharsalia. C.comm.P.Burmanni. With large printer's mark.
BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS. Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen; beginnende met Kastrikum, vervolgende door 't Quartier van Heemskerk, Beverwyk, Velzen, Bloemendael, Haerlem, Overveen, Zantvoort, de Vogelezang, en eindigende met Berkenrode, Heemstede, Bennebroek en Hillegom. Naar 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik de Leth.
[VEILLEM]. Le nouvel enfant trouvé, ou le fortuné hollandois. Mémoires écrits par lui-même.
PANEGYRICI VETERES. Panegyrici veteres. Cum notis et animadversionibus virorum eruditorum. Suas add. H.J. Arntzenius.
(VOLTAIRE). Nouveaux mélanges philosophiques, historiques, critiques, &c. &c.
[EVERAERT, MARTIN] Ephemeris anni a Christi nato 1599 (to 1613.)
[LA POPELINIERE, H.L. DU VOËSIN DE.] La vraye et entière histoire des troubles et choses mémorables avenues tant en France qu'en Flandres, et pays circonvoisins, depuis l'an 1562. Comprinse en dixhuite livres; dont les cinque derniers sont nouveaux: & les autres revues, enrichis, & augmenté de plusieurs choses notables. Premier volume.
LANGE, A. Le udienze dei conti e duchi di Savoia nella Valle d'Aosta, 1337-51, (testo, introd.e note). Av.6 pl.
TACITUS. De hoochberoemde historien van C.Cornelis Tacitus, burghemeester van Romen, prince der historie-schryvers. Getrouwelyck verduytscht door Iohannes Leonardus Fenacolius Batav. (=Vennecool).
HEIBLOCQ, J. Farrago Latino-Belgica, of mengelmoes van Latijnsche en Duitsche gedichten, gepast op allerhande gelegentheden en voorvallen. With engraved title vignette and 2 engravings by J.van Meekeren.
MORE, THOMAS. Utopia, a mendis vindicata. Amsterdam, J. Janssonius, 1631. Bound with: JAEL, Curtius. [= ps. GODDAEUS, Conr.] Laus Ululae.
[HEUSSEN, H.F.VAN=] H.V.H. , H.V.R. [=H.VAN RIJN, TRANSL.] Kerkelijke historie en outheden der Zeven Vereenigde Provincien: [...] Batavia Sacra, [...], Behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers; mitsdagers van de Utregtsche bisschoppen en vande voornaamste personen hier te lande [...]; de historie van 't Utrechtsche bisdom [...]. Oudheden en gestichten [...] van Zuid-Holland en van Schieland [...], Leiden [...] Delft, Delftland, 's-Gravenhage, [...] Kennemerland, Amstelland, Noortholland en Westvriesland [...], Haarlem, Egmond, Vriesland, [...] Groeningen, en Groningerland [...], Drent [...], Deventer, Kampen, Zwol, Otmarsum, Harderwijk, Doesburg, Hattem, Deutekom, Grol, Lingen en alle de onderhoorige dorpen. MET: Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen [...]
OEBSCHELWITZ, L.F.W. VAN. De Nederlandsche stalmeester, of grondige onderrichting van al hetgeene betrekking heeft tot het kennen, toomen, zadelen, beslaan en onderhouden der paerden: voorts tot de ryd-konst, of de wyze, hoe de paerden gedresseerd en tot allerlei gebruik afgerigt moeten worden: als mede tot het paerd-ryden der dames; het wedloopen der Engelschen, en de harddraavery der Nederlanders: zoo ook tot de ziektens en gebreken der paerden, en hoe dezelven te kennen en te geneezen zyn. En eindelyk eene bondige verhandeling over het fokken en aanqueeken van paerden.
COOPER, J.G. La vie de Socrate, traduitte [sic] de l'Anglois.
[HOLBACH, P.T.D'.] Les prêtres démasqués ou des iniquités du clergé chrétien. Ouvrage traduit de l'Anglois.
BRABANT Kaart figuratief van het grootste gedeelte van Bataasch [sic] Braband, bevattende de Meyerye van 's Bosch bestaande in de vier quartieren van Peelland, Kempeland, Oisterwyk en Maasland, stadt Grave en 't land van Kuyk en een gedeelte van de baronnie van Breda, benevens een gedeelte van Holland bevattende de landen van Heusden, Altena de Langestraat & den Bommelerwaard, en een vberder gedeelte van de provintie Gelderland, het land van Kessel en meer andere landen en plaatsen. Met groote moeyte en kosten merendeels opgenoomen en saamen gesteld door Hendrik Verhees, 1794. Gegraveerd door G.van Baarsel.
IRELAND, SAMUEL. A picturesque tour through Holland, Brabant, and part of France, made in the Autumn of 1789. With 2 engraved titles with 2 different aquatint vignettes, 46 fine aquatint plates printed in bistre (mainly views) and 2 full-page etchings.
ANONYME. Ouvrages politiques et philosophiques d'un anonyme.
FAUJAS DE SAINT-FOND, B. Voyage en Angleterre, en Écosse, et aux Îles Hébrides; ayant pour objet les sciences, les arts, l'histoire naturelle et les moeurs; avec la description minéralogique du pays de Newcastle, des montagnes du Derbyshire, des environs d'Édinburgh, de Glasgow, de Perth, de S.-Andrews, du duché d'Inverary et de la grotte de Fingal. With 7 folding plates.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes