MANDER, KAREL VAN. Het Schilder-Boeck waerin voor eerst de leerlustige jeught den gront der edele vrye schilderkonst in verscheyden deelen wordt voor-gedragen. [...]
OLDENBARNEVELT.. Waarachtige historie. Van 't geslacht, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, brieven, laatste woorden en dood, van wijlen den heer J. van Olden-Barnevelt. (...) Den tweeden druk verbetert, van groote fouten gezuivert, en vermerdert met verscheide dingen en eenige schriften van Johan Franken (...)
MORE, THOMAS. Utopia, a mendis vindicata. Amsterdam, J. Janssonius, 1631. Bound with: JAEL, Curtius. [= ps. GODDAEUS, Conr.] Laus Ululae.
(DIDEROT, D.) De l'éducation publique.
(STICOTTI, ANTONIO FABIO) Le Tite-Live Martial. Ou maximes militaires, a l'usage des politiques et des guerriers. Traduction nouvelle. Par Mr. S***.
HALMA, F. Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek [...]. vervolgt door Matthaeus Brouërius van Nidek. Gegrav. titelp. door Guil. van der Gouren naar J. Goeree.
ANONYME. Ouvrages politiques et philosophiques d'un anonyme.
BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS. Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen; beginnende met Kastrikum, vervolgende door 't Quartier van Heemskerk, Beverwyk, Velzen, Bloemendael, Haerlem, Overveen, Zantvoort, de Vogelezang, en eindigende met Berkenrode, Heemstede, Bennebroek en Hillegom. Naar 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik de Leth.
[FREEMASONRY CERTIFICATE] Third degree certifcate of masonry for Jacob Souter of the Lodge no. 180 (Caledonian Lodge).
GROOTE BIJBEL VAN MORTIER. Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met meer dan vierhonderd printverbeeldingen in koper gesneden.Met 2 gegraveerde titelpagina's, 2 titelvignetten, 214 platen & 5 dubbelpagina kaarten, waaronder de wereldkaart van I. van Luchtenburg.
(CHASTELLUX, F.J.DE.) De la félicité publique, ou considérations sur le sort des hommes dans les différentes epoques de l'histoire.
HORATIUS. Cum erudito Laevini Torrentii Commentario, nunc primum in lucem edito. Item Petri Nannii Alcmariani in Artem poëticam.
(DAUDÉ, P.) Discours historiques et politiques sur Salluste, par feu Mr. Gordon, traduits de l'Anglois par un de ses amis.
SHERLOCK, GUILLAUME. Preservatif contre le papisme. Traduit de l'anglois.
LANGE, A. Le udienze dei conti e duchi di Savoia nella Valle d'Aosta, 1337-51, (testo, introd.e note). Av.6 pl.
RUPERTUS TUITIENSIS. De divinis officiis libri XII. (Ed.Johannes Cochlaeus.)
TREMBLEY, A. Mémoires, pour servir à l'histoire d'un genre de polypes d'eau douce, à bras en forme de cornes.
MASARYK, TH.G. Zur russischen Geschichts- und Religionsphilosophie.
BUMA, JOH. Boere bruiloft, of het huwelijk van Moddeworst, en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkingen. Met portret (door R.Jelgerhuis naar R.Keyert) en titelvignet door J.Goeree.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes