HERMANS, L.M. De eerwaarde vaders Sociaal-Democraten, van de orde van Z.M. Pieter Jelles de Eerste. In dicht en ondicht bezongen.
ALDEWERELD, EDDY (ED.). Grafische technieken.
OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. Kruis of Munt? Een bundel verzen met een inleidende ballade van Anton van Duinkerken.
BRINK, JAN TEN. Dr. Nicolaas Heinsius Jr., Eene studie over den Hollandschen Schelmenroman der zeventiende eeuw.
MELVILLE, HERMAN. Moby Dick.
BE, PIERRE LE. Pierre le Be: Bele Prerie. Ein Buchstabenbuch von Pierre le Be, Paris 1601.
STARZ, EDWARD (INL.) EN JAN NIEUWENHUYS (ILLS.). "Dag". The Canadian Army in Holland.
ARRABAL, FERNANDO. De architekt en de keizer van Assyrie. De tuin der lusten. Vertaald door J. Soer/ J. v. Velde.
BEETS, NICOLAAS. Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen.
GIMMICK. Gimmick: Januari 1971. nr. 1.
EECKHOUT, JORIS. Litteratuur en leven.
De lijdens-geschiedenis van den Zaligmaker en Zyner eerste navolgeren; : benevens een beknopt verhaal der vervolgingen, den Protestantschen belyderen van den Christelijken godsdienst, van deszelfs eerste instelling af, alom, en vooral in de Nederlanden, in de XVIde en XVIIde eeuw, aangedaan; Ingerigt, inzonderheid, tot onderwijs van de vaderlandsche jeugd.
KLABUND [=ALFRED HENSCHKE]. Borgia. Het vervloekte geslacht. Vertaling Casper de Jong.
LOENATSJARSKI, A.W. Don Quichotte verbannen.Een toneelspel in 9 taferelen en een epiloog. Hollandse bewerking door Paul van Brederode.
SIJTHOFF. De Automobiel. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
KERCKHOVE, REMY C. VAN DE. Gedichten voor een Kariatide.
[COHEN]. DE STRIJD. De Strijd. Weekblad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. 6e jaargang 1935. Nrs. 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49.
CATALOGUS. De best verzorgde boeken 1990. / The best book designs 1990. Catalogus.
HERMANS, WILLEM FREDERIK. Waarom schrijven ?
BOUTENS, P.C. Stemmen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes