MEULENHOFF. De Molen. Kalender van de Meulenhoff editie voor het jaar 1913.
[WAAL, J. DE. E.A.]. Ter gedachtenisse van J. Bellamy.
TSJECHOV / KURT LOB. De vlinder. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
- Vejledning med hensyn til rejser i Holland.
DESCARTES. Descartes. Exposition organisee pour le IIIe Centenaire du Discours de la Methode.
KIEVIET, C. JOH. Het slot op Den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland.
ALMANAK. Utrechtsche Studenten Almanak 1891.
MEESTER, JOH. DE. Gezin.
SCHAPER, J.H. Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
SCHOLTEN, PATTY. Jaarwisseling op Langkawi.
KIEVIET, C. JOH. Dik Trom en zijn dorpsgenoten.
KRIMPEN, HUIB VAN. Boek over het maken van boeken.
GEORGE, STEFAN. Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod. Mit einem Vorspiel.
[BOLLAND]. Bolland den elfden februari negentienhonderd twee en dertig -tien jaren na zijn sterfdag- herdacht in de aula der Amsterdamsche Universiteit.
BOMANS, GODFRIED EN CAROL VOGES (ILLS.). De Avonturen van Pa Pinkelman. Eerste, tweede & derde reeks. Drie deeltjes.
GELDER, HENK VAN. De rokende schoorsteen. Schrijvers in de reclame.
WOLTERS, XAVIER F.M.G. Notes on Antique folklore on the basis of Pliny's natural history L. XXVIII. 22 - 29.
ANGERMILLE, KAREL. De Logevallen van een Activist. Van Antwerpen naar Antwerpen! 1914 - 1929.
BALZAC, HONORE DE. De baldadige vertelsels. Bijeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honore de Balzac tot vermaeck der Pantagruelisten ende geene anderen.
BOISSEVAIN, CHARLES. De wet der Natien en de wet der menschelijkheid. Een open brief aan den President der Vereenigde Staten, Theodoor Roosevelt.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes