EMBDEN, D. VAN. Waarom nationale ontwapening geboden is.
VEEN, ADRIAAN VAN DER. Doen alsof.
KRANENDONK, AAD. Over het consumeren van boeken.
BRUGGENCATE, A. TEN. Hollandsche molens.
MEISTER, KARINA [SAMENSTELLING EN CALLIGRAFIE]. O admirabile Veneris idolum.
WAGENMAKERS, HARM & RICHARD TALING (ED.). Zin. Mistiek maandboek. Maandelijkse uitgave over curiosa, natuurlijke, bovennatuurlijke en occulte zaken. Jaargang I, nr. 5. 1969.
ACHTERBERG, GERRIT. Stof. Gedichten
REVE, GERARD. Roomse Heisa. Met foto's van Vincent Mentzel.
LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. Akbar. Een Oostersche roman.
COTTERILL, H.B. Italie van Dante tot Tasso (1300-1600) zijn geschiedenis gezien van het standpunt der voornaamste steden, met beschrijving van belangrijke tijdperken en personen en van de kunst en literatuur van de drie eeuwen.
PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. Nagelaten snikken. pozie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt samengesteld door Hans van Straaten.
EEKHOUT, JAN H. De boer zonder god. Zeeuwsch-Vlaamsche roman.
VANDERVEKEN, G. VAN. Education Morale et Jeunesses Socialistes.
BURSSENS, GASTON. Herinnering. Inleiding Louis Paul Boon.
CHRISTIE'S The Library of the late Jean Albert Gondrexon.
HAHN, ALBERT. Ben ik dat? Teekeningen van Albert Hahn.
COUPERUS, LOUIS. Over lichtende drempels.
SCHOOLMEESTER, DEN. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries.
BRUSSE, M.J. Snok en Sam. Twee ouwe bajes-klanten.
BRABANDER, GERARD DEN. Niets nieuws. Gedichten.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes