MAHIEU, VINCENT. E.A. Nog steeds Gerilja nog steeds (wie weet het?) meer dan ooit: Maandblad voor zelfbehoud.
SCHOOLMEESTER, DE. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Met 300 illustratien van J. Doncker.
VALETON, J.M.J. De Romeinsche Historiographie in haar verband met Het Romeinsche Karakter. Redevoering.
BASTIAANSE, FRANS. Dien Middag.
MARANG, G.P. De Zwijndrechtsche nieuwlichters.
OLLENHAUER, ERICH. E.A. De Rode Jeugd van Europa. Haar doel, organisatie en werkzaamheid.
BRABANT, ELSE VAN. Bloesem. Met 12 platen in lichtdruk door C. Spoor Jr.
EIGENHUIS, J. De kunstenaar en de duivel.
REVE, GERARD. Broer Wolf zijn kamer.
[VONDEL] BROM, GERARD. Vondels bekering.
[COHEN] SCHONLANK, BRUNO. De Moloch. Spreekkoor. Geautoriseerde vertaling van Marie W. Vos.
BAARTMANS, K. Boer Koekoek.
- Number. A bi-monthly journal of the arts, architecture, society, graphics, poems, etc. Issue number 1 Februari 1961.
PORTENGEN, ALBERTA J. Primitieve cultuur. Een en ander uit de vergelijkende volkenkunde.
THEUNISZ, JOHAN. Het eenzaam hart.
MAN, HERMAN DE. Aart Luteyn de andere. Rijnvaart.
GIDE, ANDRE. Oeuvres Completes. 15 volumes.
BINS, P.G. Frieslands strijd tegen het water.
FIELDING, HENRY. The life of Mr. Jonathan Wilde the Great. With wood-engravings by Frank Martin.
TOULET, PAUL-JEAN. Mon amie Nane.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes