HEYER. C.J. DEN Verlichte voorgangers. De strijd tussen dogma en Bijbel in Nederland
HUTCHESON, GEORGE An Exposition of the Gospel of Jesus Christ according to John.
SMITH, JOHANNES Het Boek Esther, Verklaardt en toegepast in verscheide Leer-redenen.
CALVIJN, JOHANNES Psalmen, Compleet in 2 delen (Psalm 1 - 150)
BRAGGERAAR, R.J. Achter verduisterde ramen. Voorschotense kronieken 1940-195
BELLARMINO, ROBERTO Explanatio in Psalmos.
GRAVURE d' Arminianze schans tot Leyden.
BYNAEUS, ANTONIUS De Morte Jesu Christi. Liber Primus (-Tertius).
TERRESTRIAL GLOBE Japanese Terrestrial Table Globe.
BORG, B. TER|BORG, M.B.TER Zingeving als machtsmiddel. Van zinverlangen tot charismatisch leiderschap
N.N. Odre der Texten, Zoo als dezelve jaarlyks Op de Feestdagen, En over het Lyden van Christus, voor Paasschen, In de Hervormde Gemeente van Amsterdam, gepredikt worden. Met byvoeging van de gelykluidende Texten der Euangelisten, en van die Propheetische, waar op in den Text geweezen wordt. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
WILLET, ANDREW Hexapla in Leviticum. That is, a six-fold Commentarie vpon the third booke of Moses, called Leviticus.
WITTICHIUS, CHRISTOPHORUS Godgeleerde Oeffeningen, Bestaande in verscheidene Verhandelingen, In het Latijn beschreven. Vertaald door Abraham Poot. WAARBIJ: De Saake des Heiligen Geestes, Een Goddelik persoon, van de selve wezendheid met de Vader en Soon, Tegens het Wonderlik Voorstel van C.C.S. Of niet door den Heiligen Geest het geslachte der Engelen kan verstaan worden? Beweerd en verdedigd door Christophorus Wittichius. Als mede desselfs Saake des Heiligen Geestes Overwinnaresse. Uit het Latijn vertaald door Abraham van Poot. WAARBIJ: C.C.S. Wonderlik Voorstel van den Heiligen Geest. Of niet door den selven het geslachte der Heiliger Engelen kan verstaan worden? Tot gelijke met een wederlegginge van het gevoelen der Socinianen, ontkennende dat de Heilige Geest een Persoon is.
CHRYSOSTOMUS, JOHANNES Opera Omnia, Tomus Primus: Index Amplissimus Insignium Sententiarum, Genesim, Psalmos, Esaiam. Tomus Secundus: Evangelio Matthaei, Marcus, Lucae. Tomus Tertius: Evangelio Joannum, Acta Apostolorum. Tomus Quartus: Epistolam Pauli, Tomus Quintus: Didactica et Paraenetica, Epistolae Septem, Apologetica, Catologi Finis.
JOHNSTON, ARTHUR Psalmi Davidici. Interpretatione, Argumentis, Notisque. Illustrati: In usum serenissimi Principis.
REVIUS, JACOBUS Historia Pontificvm Romanorvm, Contracta, Et compendio perducta usque ad annum aerae Christianae MDCXXXII.
OUTREIN, JOHANNES D' Het Groote Goed van Gods Uitverkoornen, Ende Gods Wonderbaare Goedertierenheden ontrent Nederland. In den Jaare MDCCII. Over Psalm XXXI: 20. en 22-25. WAARBIJ: Gods Betuiging tegen Israel. Psal. LXXXI: 14-17. Op onse Tyden en Zeden gepast. Waar in onder anderen aangewesen worden de ware oorsaken, waarom Godt Onse en Onser Hooge Bondgenooten Wapenen niet voorspoediger heeft doen sijn in den Jare MDCCIII. Nevens Het Reukwerk van de Gebeden der Heiligen. over Psal. CXLI: 2. In de Voorreden word insonderheid de plaats 2 Cor. VII: 10. verklaard en tegen D. Fr. van Leenhofs Hemel op Aarden, aangedrongen. WAARBIJ: Eben-Haëzer ofte de Gedenksteen der Hulpe van Jehovah. Over 1 Sam. VII: 12. (Met betrekking, soo op de verydeling van den aanslag der Fransschen op de Stad Nimwegen, op den XI van Somermaand 1702, als op de verovering van Keiserswaart, en andere merkwaardige weldaden, van God onlangs nog aan ons Vaderland bewesen.) Tweeden Druk. WAARBIJ: Tweeden Eben-Haëzer ofte Gedenk-Steen der Hulpe van Jehovah. Uit Deut. XXXIII: 26. Opgerigt op den laastgehouwdenen Dankdag den 10. van Herfstmaand, wegens de groote Overwinning by Hochstedt bevogten op den 13 van Oogstmaand des Jaars MDCCIV. Benevens een Waarschouwing tegen alle Onmatige en Sondige Blydschap. Uit Hos. IX: 1. WAARBIJ: Het Slot Van Deborahs Triomf-Lied, Rigt: V: 31. Toegepast op de Overwinningen der Bondgenooten, insonderheid in den Veldslag by Hochstedt, in den Jare MDCCIV. Benevens een wensch en bede om verderen voorspoed over onse wapenen. Voorgesteld Op den Algemeenen Dank- en Bededagh den 28 van Louwmaand MDCCV. aan de Gemeente van Dordregt, En uitgegeven tot een vervolg van den tweeden Ebenhaëzer. WAARBIJ: Den Engel van Jehovah de Leidsman van Israel, Exod: XXIII: 20-23. Vertoond In een Biddags-reden, op den XXIVsten van Somermaand des Jaars MDCCV. Benevens het Heyl des Heeren, In het overweldigen der Vyandlijke Linien in Braband Uit Psalm LX: 11-14. Ende Nederlands Verwagtinge van den Heere Uit Psalm CXXXVIII: 8. WAARBIJ: De Waare Oorsaken Van de Rampspoeden Des Jaars MDCCVII. Ende Het sekerste Middel tot een gewenschten Vreede. In een Dank- Vast- en Biddagsreden voorgesteld en aangedrongen. WAARBIJ: De Opening Van de Veld-Tocht, Des Jaars MDCCVI. en VIII. Door Twee Boet-Predikatien Over Joel II: 12-18. WAARBIJ: Nederlands Dank-Altaar, Gesticht (Ter Erkentenisse en Gedachtenisse van de zegenryke Overwinningen, bevogten door de Wapenen der Hooge Bondgenooten, gedurende de gantsche Veldtocht des Jaars MDCCVIII.) Voor en op den plechtigen Dankdag, gehouden op den XVI. van Louwmaand des Jaars MDCCIX. Uit Psalm LXVI: 8-20.
FORBES, PATRICK An Exqvisite Commentarie vpon the Revelation of Saint Iohn. Vvherein, both the course of the whole Booke, as also the more abstruse and hard places thereof not heretofore opened, are now at last most cleerely and euidently explaned.
LOBWASSER, AMBROSIUS Psalmen Davids, Nach Frantzösischer Melodeij in Deutschen Reimen gebracht, durch D. Ambros. Lobwasser. WITH: Neu Vermehrtes Volständiges Gesangbuch, D. Martini Lutheri, Und anderer Gottseliger Lehrer und Männer. Jetzt aufs neu wieder gedruckt, und mit vielen herzlichen Liedern vermehret. WITH: Catechismus, Oder Kurtzer Unterricht Christlicher Lehre. Wie der in Kirchen und Schulen der Churfürstlichen Pfaltz getrieben wird. Sampt den Kirchen-Ceremonien und Gebeten.
TAFFIN, JEAN/PHAENIUS, MATTHIAS Von Buss und Besserung des Lebens, In vier Büchern verfasst. Alls I. Welches die gemeine thorheiten und hauptsünden seyen so an wahrer Buss hindern. II. Welches die fürnemsten hauptstück der gotseligkeit und tugenden seyen, darinnen man sich zu bessern. III. Wer sich bessern solle, und was ein jeder vermög seines ampts und stands, hierbey zu thun schuldig sey. IV. Was für vrsachen zu solcher besserung bewegen sollen. Auss Herrn Johann Taffins Franssösischem Tractat trewlich ubergesetzt und verteutscht durch Matthiam Phaenium. WITH: Kenzeichen der wahren Kinder Gottes. Auch deren trost in ihrer beängstigung und trübsal. Durch H. Johann Taffin in Franssösischer Sprach beschrieben. Jetzt aber auf anhalten guthertziger Christen ins Hochteutsch ubergesetzt.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja