LISTAL, ALFRED (PSEUD. VAN WILLEM FREDERIN GOUWE) Van Tobbie, Tibbie en kleine Tom. Teekeningen van Ch. Preston. Versjes van Alfred Listal
FILARSKI, R. Kanalen van de koopman-koning. Goederenvervoer, binnenscheepvaart en kanalenbouw in Nederland en België in de eerste helft van de negentiende eeuw
PRADÈRE-NIQUET, A. Tout près de La Fontaine. Les Fables animées, saynètes pour les enfants
Kernmomenten der antieke beschaving en haar moderne beleving.
MEULEN, R. VAN DER De Boekenwereld. Theorie en practijk van den Boekhandel, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken. Met circa 200 platen, portretten en vignetten.
OVIDIUS Metamorphosen
NIEUWENKAMP, O.W.J. Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden
MEYER, J[OSEPH] Meyer's Universum oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde. Zweiter Band. Sechste Auflage
KALSBEEK, F., LENS, J EN MEIJNEN, J.B. (BEW.) Van strijd en zegen. Gedenkboek van het christelijk ondewijs. Uitgegeven door de Vereeniging van chr. Onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland en de overzeesche bezittingen bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. 1854-1904
De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche Land- en Volkenkunde. Eerste deel : Portugal, Spanje en Frankrijk. Met platen en kaarten
BOKKEL, L.J.W. TEN Lentebloempjes ter bevordering van deugd en goede zeden. Met gekleurde platen.
SCHRANT, J.M. Keur van Paarlen, verzameld bij J. van den Vondel, Met ophelderingen
ABIGEO, RAYMOND & PERETZ, JEAN CLAUDE Erotoscope
100 Jaar spoorwegen in Nederland. Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der spoorwegen in Nederland van 1839 - 1939
ANDRIESSEN, P.J. Land of water? Een beschrijving van de provincie Noord-Holland. Met platen.
GNUDI, MARTHA TEACH & WEBSTER, JEROME PIERCE The life and times of Gaspare Tagliacozzi, surgeon of Bologna 1545-1599. With a documented study of the scientific and cultural life of Bologna in the sixteenth century - Preface by Arturo Castiglioni
Journal des demoiselles. Trente-sixième année
HOEVEN, EMANUEL VAN DER Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt, Ruwaard van den Lande van Putten, enz. enz., en Johan de Witt, Raad Pensionaris van Holland en Westvriesland, enz. enz. (2 Vols. in 1)
MITCHELL, O.M. The Planetary and Stellar Worlds: An Exposition of the Discoveries and Theories of Modern Astronomy
[KORN, CHRISTOPH HEINRICH] De gevallen van eenen vrymetzelaar. Door hem zelven beschreeven. Uit het Hoogduitsch vertaald. Tweede deel
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja