GEORGEON, FRANÇOIS Ramadan et politique.
ALTHUSSER, LOUIS. Politics and History: Montesquieu, Rousseau, Marx.
TUYMELAAR, HENDRIK.. Eenige opmerkingen over de art. 845 B.W.
BARENTS, RENÉ. De communautaire rechtsorde : over de autonomie van het gemeenschapsrecht.
XANTHAKI, ALEXANDRA Indigenous Rights and United Nations Standards: Self-Determination, Culture and Land.
PETERS, A.A.G. Opzet en schuld in het strafrecht = Intent, Negligence and Criminal Reponsibility.
FLORIS, O.A.M., M.C. BURKENS & H.R.B.M. KUMMELING. Grondrechtenbescherming door algemene wetten.
CACHET, A. (E.A.) Het betwiste politiebestel : een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland & Wales.
QUACK, H.P.G. Studiën en schetsen.
ARROWSMITH, SUE & ARWEL DAVIS (EDS.) Public procurement : global revolution.
STEIN, P.A. (E.A.) 'Is het wenselijk de huidige positie van bedrijfsverenigingen en werknemers , financiers en leveranciers en de fiscus bij surséance van betaling en faillissement van een onderneming te wijzigen ?' : preadviezen.
ASSER-SERIE. Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3C: Aanneming van werk.
MILLER, RUSSEL A. Comparative Law as Transnational Law: A Decade of the German Law Journal.
TAYLOR, ROGER Impressed by Light: British Photographs from Paper Negatives, 1840-1860.
GROTIUS, HUGO. Verantwoordingh van de Vvettelijcke regieringh van Hollant ende VVest-Vrieslant, sulcx die was voor de Veranderingh, gevallen in den Jare 1618 (...).
RIPLEY, AMANDA CAHILL. The Human Right to Water and its Application in the Occupied Palestinian Territories..
SWAAN, ABRAM DE De Mens is de Mens Een Zorg: Opstellen 1971-1981.
WATSON, MARK W. (ED.) Business Cycles, Indicators, and Forecasting (National Bureau of Economic Research Studies in Income and Wealth).
DAISE, BENJAMIN. Kierkegaard's socratic art.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja