KÅHRE (KAHRE), TRULS]. SWEBILIUS, OLOF: [ Lijk-predikan wijdh ehreborne / wälwijse och wijdtförfarne / nu hoos gudh salige hr. Truls Kohres / fordom förnähm och wälförtiente rådh-mans uthi kongl. residentz och hufwudstaden Stockholm hederliga jordafärd / hållem utji stoore kyrckian / den 18 aug. anno 1672 för tå näewarande förnähmliga försambling. Stockholm, N. Wankijff, (1672).
MEDGYES, LÇSZLÎ: Aranyfüst (Gold Leaf). Budapest, Râth M—r, 1913.
CAMPBELL, DONALD / FRA PAOLINOS SAN BARTOLOMEO: Land-resa till Indien + FRA PAOLINOS SAN BARTOLOMEO: Resor i Indien. Stockholm, Johan Pfeiffer, 1801.
WILLIAMS, CLEMENT: Through Burmah to Western China. Being Notes of a Journey in 1863 to Establish the Practicability of a Trade-Route Between the Irawaddi and the Yang-tse-kiang. Edinburgh and London, W. Blackwood, 1868.
[HAMMARSKJÖLD, DAG / PHOTOGRAPHS]. [A collection of original photographs from the United Nations Press Department documenting Hammarskjöld's time as General Secretary]. (New York) 1953-1961.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja