LANGE, A. Le udienze dei conti e duchi di Savoia nella Valle d'Aosta, 1337-51, (testo, introd.e note). Av.6 pl.
OVIDIUS. Les métamorphoses d'Ovide gravées sur les desseins des meilleurs peintres français. Par les soins des Srs. le Mire et Basan, graveurs.
HEINSIUS JR., NICOLAAS] Den vermakelyken avanturier, ofte de wispelturige, en niet min wonderlyke levens-loop van Mirandor; behelsende verscheide kluchtige en vermakelyke bejegeningen, wonderlyke toevallen, aangename amourettes ofte vryeryen, en nuttelyke aanmerkingen op den hedendaagsche werelds-loop [...].
SOETEN, MATTHEUS. Algemeene manier tot het maaken van zonnewysers op allerly effen vlakken.
MORE, THOMAS. Utopia, a mendis vindicata. Amsterdam, J. Janssonius, 1631. Bound with: JAEL, Curtius. [= ps. GODDAEUS, Conr.] Laus Ululae.
RAYNAL, G.T. Histoire philosophique et politique des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes. (2e édition). + F.BERNARD. Analyse de l'histoire philosophique et politique etc.
HULSIUS, LEVINUS. MAREES, P. DE. Siebende Schiffart In das Goldreiche Königreich Guineam, in Africa gelegen, so sonsten das Goldgestadt von Mina genannt wirdt, welches von den Portugalesern ungefähr vor 200. Jahren erfunden, von den Holländern innerhalb 18. Jahren hero bekannt gemacht und frequentirt, jetzt aber von ihnen erst recht erkündigt, und in Niderländischer Sprach beschrieben, da sie mit zweijen Schiffen auss demselben Lande Anno 1602. widerumb in Hollandt ankommen.
PANAGE. (= PS. DE TOUSSAINT, F.V.] Les moeurs. Nouvelle edition, corrigée, & à laquelle on a joint les Pensées philosophiques.
OBERTH, H. Wege zur Raumschiffahrt. Mit 4 gef. Tafeln und 159 Abbildungen.
OEBSCHELWITZ, L.F.W. VAN. De Nederlandsche stalmeester, of grondige onderrichting van al hetgeene betrekking heeft tot het kennen, toomen, zadelen, beslaan en onderhouden der paerden: voorts tot de ryd-konst, of de wyze, hoe de paerden gedresseerd en tot allerlei gebruik afgerigt moeten worden: als mede tot het paerd-ryden der dames; het wedloopen der Engelschen, en de harddraavery der Nederlanders: zoo ook tot de ziektens en gebreken der paerden, en hoe dezelven te kennen en te geneezen zyn. En eindelyk eene bondige verhandeling over het fokken en aanqueeken van paerden.
BOUGEANT, G.H. Amusement philosophique sur le langage des bestes, nouvelle edition. Augmentée d'un Avertissement, d'un Discours préliminaire, d'une Critique, avec des Notes, & de la Rétraction de l'auteur.
COOPER, J.G. La vie de Socrate, traduitte [sic] de l'Anglois.
FRANCQ DE BERKHEY, J. LE. Histoire géographique, physique, naturelle et civile de la Hollande. Traduit du Hollandois.
(HEMSTERHUIS, F.) Aristée ou de la divinité. With title vignette & 3 vignettes in the text.
SABATIER DE CASTRES, A. & BASSIN DE PRÉFORT (ABBÉ). Dictionnaire des origines, découvertes, inventions et établissemens; ou tableau historique de l'origine & des progrès de tout ce qui a rapport aux Sciences & aux Arts [..] Par une Société de Gens de Lettres.
BRABANT Kaart figuratief van het grootste gedeelte van Bataasch [sic] Braband, bevattende de Meyerye van 's Bosch bestaande in de vier quartieren van Peelland, Kempeland, Oisterwyk en Maasland, stadt Grave en 't land van Kuyk en een gedeelte van de baronnie van Breda, benevens een gedeelte van Holland bevattende de landen van Heusden, Altena de Langestraat & den Bommelerwaard, en een vberder gedeelte van de provintie Gelderland, het land van Kessel en meer andere landen en plaatsen. Met groote moeyte en kosten merendeels opgenoomen en saamen gesteld door Hendrik Verhees, 1794. Gegraveerd door G.van Baarsel.
LE FEBURE, BARON DE ST.ILDEPHONT, GUILLAUME. Itinéraire historique, politique, géographique, &c. des VII Provinces-Unies des Pays-Bas, de leur territoire et colonies.
(PAUW, C. DE.) Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois, par Mr. de P***.
HOUWAERT, JOHAN BAPTISTA. De vier wterste. Van de doodt, van het oordeel, van d'eeuwigh leven, van de pyne der hellen. Met gegraveerd titelvignet.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja