(HEMSTERHUIS, F.) Aristée ou de la divinité. With title vignette & 3 vignettes in the text.
HULSIUS, LEVINUS. MAREES, P. DE. Siebende Schiffart In das Goldreiche Königreich Guineam, in Africa gelegen, so sonsten das Goldgestadt von Mina genannt wirdt, welches von den Portugalesern ungefähr vor 200. Jahren erfunden, von den Holländern innerhalb 18. Jahren hero bekannt gemacht und frequentirt, jetzt aber von ihnen erst recht erkündigt, und in Niderländischer Sprach beschrieben, da sie mit zweijen Schiffen auss demselben Lande Anno 1602. widerumb in Hollandt ankommen.
[HOLBACH, P.H.TH.D'.] Système social ou principes de la morale et de la politique. Avec un examen de l'influence du gouvernement sur les moeurs.
(CHABRIT, PIERRE.) De la monarchie françoise, ou de ses loix.
(CAJOT, J.-J.) Les plagiats de M. J.J.R. de Geneve, sur l'éducation. (Par) D.J.C.B. (= Dom Joseph Cajot Bénedictin).
OBERTH, H. Wege zur Raumschiffahrt. Mit 4 gef. Tafeln und 159 Abbildungen.
LAIRESSE, G. DE. Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en printverbeeldingen verklaard; met voorbeelden uyt de beste konst-stukken der oude en nieuwe puyk-schilderen, bevestigd: en derzelver wel- en misstand aangeweezen.
BRABANT Kaart figuratief van het grootste gedeelte van Bataasch [sic] Braband, bevattende de Meyerye van 's Bosch bestaande in de vier quartieren van Peelland, Kempeland, Oisterwyk en Maasland, stadt Grave en 't land van Kuyk en een gedeelte van de baronnie van Breda, benevens een gedeelte van Holland bevattende de landen van Heusden, Altena de Langestraat & den Bommelerwaard, en een vberder gedeelte van de provintie Gelderland, het land van Kessel en meer andere landen en plaatsen. Met groote moeyte en kosten merendeels opgenoomen en saamen gesteld door Hendrik Verhees, 1794. Gegraveerd door G.van Baarsel.
CROISIER, A. [= PS. DE A.CARRIÈRE-DOISIN]. L'hommage du coeur, fête a l'honneur de la majorité de son altesse sérénissime, monseigneur le prince d'Orange et de Nassau, Stadhouder, &c. + Extrait du coeur humain.
RAYNAL, G.T. Histoire philosophique et politique des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes. (2e édition). + F.BERNARD. Analyse de l'histoire philosophique et politique etc.
HULSIUS, LEVINUS. NECK, J.C. VAN Ander Schiffart, in die orientalische Indien, so die holländischen Schiff (welche im Martio 1598 aussgefaren, davon die 2. letzste im Martio 1600 mit grossem Schatz von Würtz wider kommen seind) verricht. Darin kürtzlich, doch warhafftlich der ganze Succes der Reijse, erzehlet wirdt. Met etlichen nötigen erklärung, Kartewn und Figuren gezieret.
KRAMM, C. De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd.
KIRCHER, A. La Chine, illustrée de plusieurs monuments tant sacrés que profanes, et de quantité de recherchés de la nature & de l'art. Quoy on à adjousté de nouveau les questions curieuses que le serenissime grand duc de Toscane a fait dépuis peu au P. Jean Grubere touchant ce grand empire. Avec un dictionaire Chinois & François, lequel est tres-rare, & qui n'a pas encores paru au jour. Trad. par F.S. Dalquié.
MALESHERBES, C.-G.DE. Observations de Lamoignon-Malesherbes sur l'histoire générale et particulière de Buffon et Daubenton.
FAUJAS DE SAINT-FOND, B. Voyage en Angleterre, en Écosse, et aux Îles Hébrides; ayant pour objet les sciences, les arts, l'histoire naturelle et les moeurs; avec la description minéralogique du pays de Newcastle, des montagnes du Derbyshire, des environs d'Édinburgh, de Glasgow, de Perth, de S.-Andrews, du duché d'Inverary et de la grotte de Fingal. With 7 folding plates.
ALBUM ERE-PROMOTIE KONINGIN WILHELMINA IN AMSTERDAM. Het Gulden Boek der Universiteit. Rood marokijnen album, met rijke goudstempeling, goud op snee. Hierin twee bladen beschreven. Het eerste ter gelegenheid van het koninklijk bezoek op 27 april 1892, met de handtekeningen van Wilhelmina en Emma. Het tweede t.g.v. de ere-promotie van Wilhelmina op 9 september 1938, met de handtekeningen van Wilhelmina, Juliana en Bernhard.
BLOSIUS, LUDOVICUS. (FRANÇOIS-LOUIS DE BLOIS) Opera. Cura et studio (c.Vita) Antonius De Winghe. With engraved title-page by P.P. Rubens (?), (Corn.Galle sculpsit) and a full-page printers mark (Plantin) on last leaf.
HALMA, F. Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek [...]. vervolgt door Matthaeus Brouërius van Nidek. Gegrav. titelp. door Guil. van der Gouren naar J. Goeree.
LANGE, A. Le udienze dei conti e duchi di Savoia nella Valle d'Aosta, 1337-51, (testo, introd.e note). Av.6 pl.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja