VISSER, A. Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-Indië / Indonesië (1932-1950).
GOOR, JURRIEN VAN. Jan Pieterszoon Coen (1587-1629). Koopman-koning in Azië.
ZANDVLIET, KEES. De Nederlandse ontmoeting met Azië 1600-1950. In samenwerking met Leonard Blussé, Wim van den Doel, Remco Raben en Harm Stevens.
WACHLIN, STEVEN. Woodbury & Page. Photographers Java. With a contribution by Marianne Fluitsma and Gerrit Knaap.
KARTINI, RADEN ADJENG. Door duisternis tot licht. Gedachten over en voor het Javaansche volk. Bijeengegaard en uitgegeven door J.H. Abedanon. 4e druk.
WASSING-VISSER, RITA & MARTINE P. WOLFF. Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken.
COOK, JAMES. Kaart van de ontdekkingen gedaan in den Zuider Atlantischen Oceaan met konings schip De Resolutie onder bevel van kapitein Cook in 1775.
VOE, THOS. F. DE. Genealogy of the De Veaux family. Introducing the numerous forms of spelling the name by various branches and generations in the past eleven hundred years.
CUBA. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, communicating, in compliance with a resolution of the Senate of the 5th instant, a report from the Secretary of State upon the subject of the supposed kidnapping of colored persons in the southern States for the purpose of selling them as slaves in Cuba.
AXELSON, ERIC. Portuguese in South-East Africa 1488-1600.
CURZON, ROBERT. Armenia: A year at Erzeroom and on the frontiers of Russia, Turkey and Persia. 3rd edition.
WINKELMAN, P.H. (RED.). Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw.
BOUMAN, P.J. Johan Maurits van Nassau de Braziliaan.
HOORN, JAN AMBROSOIS. Verdrinken zonder water. De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778. Bezorgd en ingeleid door Perry Moree en Piet van Sterkenburg.
MEIDEN, G.W. VAN DER. Betwist bestuur. Een eeuw strijd om de macht in Suriname 1651-1753.
GIGGAL, KENNETH. De klassieke zeilschepen.
GOYEN, JAN VAN. Three fishing-boats near ruins on shore.
BASTIN, JOHN & BEA BROMMER. Nineteenth century prints and illustrated books of Indonesia with particular reference to the print collection of the Tropenmuseum, Amsterdam. A descriptive bibliography.
VREDENBURCH, ADRIAAN VAN. Berigt van de veertig Raaden en Vroedschappen der stad Delft op de queste van Mr. Adriaan van Vredenburch.
FERGUSON, ROBERT. Nineveh and its ruins: or, the history of the great city.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja