ENDURAN, L(ODOÏX). De slavenhandel of twee zeelieden in Senegal.
ACOSTA, JOSÉ DE. Historie naturael en morael van de Westersche Indien. Waer inne ghehandelt wort van de merckelijckste dingen des hemels/ elementen/ metalen/ planten ende gedierten van dien: als oock de manieren/ ceremonien/ wetten/ regeeringen/ ende oorlogen der Indianen. Uit den Spaenschen in onse Nederduytsche tale overgheset: door Jan Huyghen van Linschoten. 2e editie.
SIRKS, M.J. Indisch natuuronderzoek. Een beknopte geschiedenis van de beoefening der natuurwetenschappen in de Nederlandsche koloniën.
ORANG-PELADANG. Gedenkboek uitgegeventer gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de 'Orang-Peladang'. October 1913 - maart 1926.
PUTTEN, L.P. VAN. Ideaal en werkelijkheid. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja