HUGENHOLTZ, F.W.N. Ridderkrijg en burgervrede. West-Europa aan de vooravond van de honderdjarige oorlog.
OLVING, P.H. [REDACTIE] Vraagbaak Mazda 626. 1997-1999. Benzinemodellen Met alle afstelgegevens
JANSSEN, G.B. Van bolwerk tot bunker Militaire complexen in Arnhem
N.N. Ursula. Een omzien naar .... Gedenkboek bij het 75/jarig bestaan
LEEMAN, FRED EN JOHN SILLEVIS De Haagse School en de jonge Van Gogh.
CHIPUNGU, SAMUEL N. (EDITOR) Guardians in their time Experiences of Zambians under colonial rule, 1890-1964
OLVING, P.H. [REDACTIE] Vraagbaak Audi 100 1982-1988. Benzine- en dieselmodellen
GERRITSEN, W.P. & A.G. VAN MELLE (REDACTIE) Van Aiol tot de Zwaanridder Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst
SCHOT, F. Onder anderen Jan 'Veeboot' Schilderijen van Terschelling
N.N. Cultureel Indië Tijdschrift
POLS, COR Kent u ze nog ... de Reisenaers (Dreischor)
OLVING, P.H. [REDACTIE] Vraagbaak Renault 5 1984-1992. Benzine en dieselmodellen Met alle afstelgegevens
DIJK, C. VAN Alexandre A.M. Stols 1900 - 1973. Uitgever-Typograaf.
PAXTON, NANCY L. Writing under the Raj
BARNOUW, DAVID, MADELON DE KEIZER E.A. (REDAKTIE) 1940-1945: Onverwerkt verleden ?
MIEDEMA, J. & W.A.L. STOKHOF (EDITORS) Irian Jaya Source Materials Memories van overgave van de afdeling Noord Nieuw-Guinea
BOON, L.J. 'Dien godlosen hoop van menschen' Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw.
HENDRIKSE, M. E.A. De Haagse Hogeschool en de stedelijke vernieuwing van het Laakhavengebied.
N.N. Ach lieve tijd. Twaalf eeuwen Apeldoorn, de Apeldoorners en hun handel en nijverheid.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui