KOK, A.C.H.M. DE N.I. Novikov als Vrijmetselaar", De spirituele zoektocht van een Russische schrijver, publicist en uitgever 1744-1818 (proefschrift)
JANSZ., P. (ZAMENGESTELD DOOR -) Praktisch Javaansch-Nederlandsch woordenboek met Latijnsche karakters
JACOBS, J.F. Praktisch handboek om kinderen van 2 tot 8 jaar, al spelende, gemakkelijk en leerzaam bezig te houden, volgens de ontwikkelingsmethode Van Frederik Fröbel. Met 80 platen.
GROOT, JACOBUS DE Verzameling van leer-redenen, over verscheidene wigtige stoffen der Heilige Schriftuur, uitegsproken door Den Wel Eerw. Godzal. en zeer Gel. Heer Jacobus de Groot
FEITH, H.O. MR. Het Groninger beklemregt; of verzameling van Staats-Resolutien en andere, tot het beklemregt betrekkelijke, stukken, uitgegeven en van aanteekeningen voorzien (twee delen)
Verzameling van Reglementen, Instructien, en Dispositien, gestatueert door Zyne Doorlugtigste Hoogheid W.C.H Friso, Prince van Orange en Nassau, &c &c. &c. en vervolgens door Haare Hoogheid, Mevrouwe de Princesse Gouvernante, &c. &c. &c. glor. gedagtenis. Strekkende tot onverbrekellyke wetten voor de Provincie van Stadt en Lande.
VALSECCHI, MARCO (INTROD.) Cento Capolavori della Pittura Veneziana dal Duecento al Settecento
LINTUM, C. TE DR. Historische atlas
CREMER, J. Het perpétuum-mobile. De gouden droom van Eduard Johannes Schnitger (arrond. deurwaarder te Enschede) 'n Kluif voor Ned. Juristen. Ingeleid door Jan Cremer
SCAMOZZI, OTTAVIO BERTOTTI Le fabbriche e i disegni di Andrea Palladio, raccolti ed illustrati da Ottavio Bertotti Scamozzi- Opera divisa in quattro tomi con tavole in rame rappresentanti Le Piante, I Prospetti, e Gli Spacciati. (Tomo primo-quarto) & Le Terme dei Romani disegnate da Andrea Palladio e ripubblicate con l'aggiunta di alcune osservazioni da Ottavio Bertotti Scamozzi giusta l'esemplare del Lord Conte di Burlingthon impresso in Londra l'anno 1732 (5 Vols. in one, text edition only)
ZIMMERMANN, E.A.W. VON Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18ten Jahrhunderts, in Rücksicht der Länder- Menschen- und Productenkunde. Für jede Klasse von Lesern.
LOOSJES, A. PZ. Hollands arkadia of wandelingen in de omstreken van Haarlem.
De Vogelbruiloft
[SCHENKMAN, J.] Pierrot's Leven en Bedrijf voor de jeugd [illustraties door J.W.A. Hilverdink]
HAAR, BERNARD TER De St. Paulus rots. Dichtstuk. Nieuw uitgave.
VALLI, GIAMBATTISTA A Magazine #10 curated by Giambattista Valli.
CHANDLER HARRIS, JOEL Uncle Remus or Mr. Fox, Mr. Rabbit and Mr. Terrapin. With fifty Illustrations by A.T. Elwes
Het Nederlandsch A B-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden.
KOSSMANN, RUTH Die Esthernovelle: Vom Erzählten zur Erzählung. Studien zur Traditions- und Redaktionsgeschichte des Estherbuches
FOCK, CORNELIUS Specimen juridicum inaugurale de polizza adsecuratoria quae Amstelodami in causis maritimis adhiberi solet, ad codicis mercatorii normam exacta [...]
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui