BOGAARTS, M.D. Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945: De periode van het kabinet-Beel 1946-1948 (Deel 1-6 van totaal 7)
WALLACE, ALFRED RUSSEL Contributions to the Theory of Natural Selection: A Series of Essays
EICHMAN, J.H. Eene bladzijde uit het verhaal van Leidens beleg en ontzet in 1574, toegelicht en verdedigd door J.H. Eichman
BOEKE, J. Rapport betreffende een voorloopig onderzoek naar den toestand van de Viss cherij en de Industrie van Zeeproducten in de kolonie Curaçao, ingevolge het Ministerieel Besluit van 22 November 1904 Tweede Gedeelte
HOMAN VAN DER HEIDE, DR. J.N. 'Met Hart en Ziel'
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui