BRENNO GALLI; TICINO. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE.; ET AL Il battistero di Riva San Vitale : note sui restauri.
JAN DE JONG; MARK MEADOW; HERMAN ROODENBURG, FRITS SCHOLTEN (ED.) Pieter Bruegel Nederlands kunsthistorisch jaarboek, d. 47.
AART J J MEKKING De Sint-Servaaskerk te Maastricht : bijdragen tot de kennis van de symboliek en de geschiedenis van de bouwdelen en de bouwsculptuur tot ca. 1200. Clavis kunsthistorische monografieën, d. 2.
EDWARD B KING, SUSAN J RIDYARD Law in Mediaeval life and thought. Sewanee mediaeval studies, no. 5.
EDITH ENNEN Die Europäische Stadt des Mittelalters.
Fries zilver : catalogus Fries Museum Leeuwarden.
Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst : dl. XI, De provincie Groningen.
JAN FREDERIK NIERMEYER Onderzoekingen over Luikse en Maastrichtse oorkonden en over de Vita Baldrici episcopi leodiensis; een bijdrage tot de geschiedenis van burgerij en geestelijkheid in het Maasgebied tot het begin van de dertiende eeuw.
M PODRO The critical historians of art.
ULRICH SÖDING Das Grabbild des Peter Paul Rubens in der Jakobskirche zu Antwerpen. Studien zur Kunstgeschichte, Bd. 43.
A STANGE Middeleeuwse meesters van Bertram tot Holbein.
A THIRD SELECTION OF ILLUMINATED MANUSCRIPTS FROM THE 10TH TO THE 16TH CENTURIES : THE PROPERTY OF MR. J.R. RITMAN AND SOLD FOR THE BENEFIT OF THE BIBLIOTHECA PHILOSOPHICA HERMETICA, AMSTERDAM.
AUGUST L MAYER Mittelalterliche Plastik in Italien
PAUL ROUSSET Histoire des croisades.
DIRK VIS BLOKHUYZEN Description des estampes qui forment l'Suvre gravé de Dirk de Bray.
HENDRIK ENNO VAN GELDER; ET AL Kunstgeschiedenis der Nederlanden Grote Phoenix pockets.; Phoenix geïllustreerde standaardwerken. 4e druk.
S J VAN DER MOLEN; PAUL VOGT Romaanse kerken van het Noordererf.
ÉVA SZMODIS-ESZLÁRY; ZSUZSA URBACH; ONNO HELLEMAN; RIJKSMUSEUM HET CATHARIJNECONVENT. Middeleeuwse Nederlandse kunst uit Hongarije : een keuze uit de collecties van het Museum voor Schone Kunsten, Boedapest, en het Museum voor Christelijke Kunst, Esztergom Catalog of an exhibition held Sept. 1-Nov. 5, 1990 at the Rijksmuseum Het Catharijneconvent.
PHILIPPE ARIES, GEORGES DUBY A History of Private Life II Revelations of the Medieval World.
OURSEL, R Lyonnais, Dombes, Bugey et Savoie romans. La nuit des temps 73.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui