ELET, JACOBUS. Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse koningrijk Dahomey in 1733. Ingeleid door Henk den Heijer.
DU GUAY-TROUIN, (RÉNÉ). Memoires. Augmentés de son éloge, par (Antoine-Léonard) Thomas.
LUTTERVELT, R. VAN. De 'Turkse' schilderijen van J.B. Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743.
NANSEN, FRIDTJOF. Fram over Polhavet. Den Norske Polarfaerd 1893-1896. Med et tillaeg af Otto Sverdrup.
JAARBOEK VAN NEDERLANDSCH INDIË. Uitgave 1920. Samengesteld bij de Afd. Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg.
WICHMANN, YRJÖ. Wotjakische Sprachproben. Im Auftrage der Finnisch-Urgrischen Gesellschaft.
HOUTMAN, CORNELIS DE. De eerste schipvaerd der Hollandsche natie naer Oost-Indien, waer inne verhaelt wordt al wat haer sonderlings onder wegen bejegent is, als oock de conditien, religien, zeden, ende huys houdinghe der volckeren, met den aerd, vruchtbaerheyd, ghewassen, dieren, ende andere eygentschappen der landen, die sy beseylt hebben: ghetrocken uyt verscheyden journalen ofte dagh-registers daer van ghemaeckt, zeer vermaeckelijck ende nut om lesen.
SWEET, WILLIAM WARREN. Religion in colonial America.
ABADI, RINDU. Batavia-Djakarta stad van mijn jeugd.
MILTON, WILLIAM FITZWILLIAM & WALTER BUTLER CHEADLE. The North-West passage by land. Being the narrative of an expedition from the Atlantic to the Pacific, undertaken with the view of exploration a route across the continent to British Columbia through British territory, by one of the northern passes in the Rocky Mountains.
VOSKUIL, R.P.G.A. Bandoeng. Beeld van een stad. Bijdragen van C.A. Heshusius, K.A. van der Hucht, V.F.L. Pollé, H.G. Spanjaard. 2nd edition.
(BUDA). Il tradimento ordito contro la citta de Buda. Da un tenente del reggimento Salm, e scoperto per divina providenza.
BARNEVELDT, MADAME DE. Memoires.
RIEBEECK, JAN ANTHONISZ. VAN. Jan van Riebeeck zijn voor- en nageslacht. (Met voorwoord van Beelaerts van Blokland).
MIERT, HANS VAN. Bevlogenheid en onvermogen. Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
TAYLOR, BAYARD. A visit to India, China, and Japan, in the year 1853.
(MIRABEAU, HONORÉ GABRIEL RIQUETTI DE). Des lettres de cachet et des prisons d'etat. Ouvrage posthume, composé en 1778.
MOOJEN, P.A.J. Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst.
CHIJS, JACOBUS ANNE VAN DER. De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie en de maatregelen der Nederlandsche regering betreffende de vaart op Oost-Indië, welke haar voorafgingen.
FRANCISCI, ERASMUM. Tisch-Reden/ eines Türckischen fürnehmen Bassa zu Constantinopel/ mit einem Teutschen Connestabel/ christlicher Religion/ dass ietzige Türckische Kriegswesen betreffend: Nachdencklich, und nicht unnützlich zu lesen. Samt einem kurtzen Anhang und Bericht von der Türckischen Beschneidung/ so wohl ihrer gebornen jungen Türcken-Knaben/ als auch derer von Gott ab/ und zu ihnen fallenden Mamelucken. Wobey eine kurtze Cronick/ von Ankunfft/ Leben und Wandel/ der von 400. Jahren her, ordentlichen Succession, derer Türckischen Kaïser/ vom Ottomannischen Hause.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui