GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
DUINKERKEN, ANTON VAN. Begrip van Rome.
EECKHOUT, JORIS. Litteratuur en leven.
[ERASMUS] QUONIAM, TH. Erasme.
RAVENSWOOD, JOH. [=J. SLAUERHOFF]. Oost-Azie. Ingeleid door J. Slauerhoff.
BOGAERTS, THEO. De Bajadere. Bandontwerp Elza van Hagendoren.
WINTERBOEK. Zevende Winterboek van de Wereldbibliotheek 1928 -1929. Bijdragen van Takema Izumo, Lode Baekelmans, Jan Feith, Aino Kallas, G. Knuttel, L. Simons, Augusta de Wit. e.a.
BUCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. De Sonnetten.
[BELLAMY] OCKERSE, W.A. EN A. KLEIJN GEB. OCKERSE. Gedenkzuil op het graf van Jacobus Bellamij.
BELCAMPO. Tussen hemel en afgrond.
BOREL, HENRI. De Chineezen in Nederlandsch-Indie.
LOUYS, PIERRE. La femme et le pantin. Illustrations de Philippe Swyncop.
SEGER. GEHART. Concentratiekamp Oranienburg. Het eerste authentieke verhaal van een, die uit het concentratiekamp ontvluchtte.
HULZEN, G. VAN. Zwervers.
MONOTYPE. Een zak-prentenboek over Monotype machines.
WOESTIJNE, KAREL VAN DE. Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt.
ROBERTS, RAYMOND. Typographic Design.
HILLE-GAERTHE, C.M. VAN. De heg.
SPIER, JO. The Marshall Plan and you.
EEDEN, FREDERIK VAN. Het lied van schijn en wezen. Eerste en Tweede boek.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui