BROM, EDUARD. Opgang. Verzen.
KATE, J.J.L. TEN. De jaargetijden.
MAURIK JR., JUSTUS VAN. Uit een pen. Novellen en schetsen.
SCHARTEN, CAREL. De bloedkoralen doekspeld. De geschiedenis van een jongen edelman uit het begin der XXste eeuw.
SCHOOLMEESTER. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
DOSS S.J., P. ADOLF VON. Die Weise Junfrau fur gebildete Jungfrauen. Gedanken und Ratschlage. Bearbeitet von Heinrich Scheid S.J.
- Duijs 1933 of November 1918.
NIJLEN, JAN VAN. Herinneringen aan E. du Perron.
HEINES, HEINRICH. Sämtliche Werke.
WOESTIJNE, KAREL VAN DE. Pieter Brueghel.
[CATALOGUS]. Edward Hopper. The Art and The Artist.
BERGSMA, TH. V. De school-quaestie. Open brief aan het Ministerie, de Leden der 1ste en 2de Kamer en het Schooltoezicht.
Plechtige begrafenis van H.M. de Koningin der Nederlanden op den 20sten juni 1877.
GIJSEN, MARNIX. Zelfportret, gevleid, natuurlijk.
BEULENS, BERT. Antoon Coolen 1897-1961. Artikelen, gedichten en foto's bijeengebracht en ingeleid.
ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. Over dramatische kunst. Met 30 afbeeldingen en een register. Nieuwe titeluitgaaf.
GERHARDT, IDA E.A. Een boek voor altijd/2
JANSSEN, HANS. 't Kan verkeeren!
DONGELMANS-MAC LEAN, HELEEN (ED.). De Verdieping van Nederland / Legacy of the Netherlands.
VERHAVERT, CYPR. Brusselsche typen.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui