- Aufstand im Arbeiterparadies. Der 17. Juni 1953.
KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. Cornelia. Een geschenk voor moeders.
WEERLEE, DUCO VAN. Wat de provo's willen.
NIJHOFF, A.H. De dagen spreken.
KOROLENKO, VLADIEMIR. In slecht gezelschap. Vertaling Annie de Graaff.
KRUSEMAN, A.C. Frederik Muller 1817-1881. In memoriam. Voor vrienden overgedrukt uit de Levensberichten der afgestorven Leden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde.
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Eerste oogst, bloemlezing uit een weg van verzen en Uit den dool.
HEK, YOUP VAN 'T. De Waker, de Slaper en de Dromer / Mond vol tanden. Oudejaarsconference 1999.
DE TAMPON. Kerstnummer 1942. 23e jaargang nummer 1-3.
VOX, BAUDIN, OVINK E.A. Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italie, Belgie en Nederland.
WOLTHUIS, G.W. Het drama in de middeleeuwen.
BROEDELET, JOH. W. Hofstad. Deel Twee.
[STOKKINK]. De Stokkink Collectie van bandornamenten. Een keuze van 1563 ornamenten.
OSTAIJEN, PAUL VAN. Spiegel van uw eenzaamheid. Een keuze uit de poëzie van Paul van Ostaijen, ingeleid en samengesteld door Stefaan Evenepoel.
SCHOOLMEESTER, DE. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Met 300 illustratien van J. Doncker.
LIEBKNECHT, WILLEM. Tot Aanval en Verdediging. Eene voordracht. Uit het Hoogduitsch vertaald door E.V.B.
MULISCH, HARRY. Vergrote raadsels: verklaringen, paradoxen, mulischesken bijeengelezen door Gerd de Ley.
ALBERUS, ERASMUS. Fabeln. Ein nachwort von Wilhelm Matthiessen. 15 Holzschnitte von Vergil Solis.
SLUIS, W. VAN DER. De landbouw crisis in de Tweede Kamer.
VERVIERS, EMILE. Opstand in de Jordaan.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui