MONNIER, GÉRARD Histoire critique de l'architecture en France, 1918-1950. Architecture, culture, modernité
KUILE, E.H. TER DR. De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Geïllustreerde beschrijving. Deel VII de Provincie Zuidholland Eerste stuk: Leiden en Westelijk Rijnland.
BIEMAN, MARJET DEN Corneille, Een Vroege Vogel. Zijn onbekende Werken (1943-1948)
GRIMMER, BRUNO (1879-?) Het oolijke dierenboek
BEMMELEN, J.F. VAN (1859-1956) Separata. Kleurpatroon Van Insecten
ZWIERS, L. (MET MEDEWERKING VAN ANDERE VAKMANNEN) Waterbouwkunde. 5 delen compleet. 1: Beschoeiingen, bekleedingsmuren en vaste bruggen voor gewoon verkeer, bewerkt door A.N. Wind; 2: Sluizen, bew. door L. Zwiers en F. Wind. 3: Beweegbare burggen voor gewoon verkeer, bew. door J.H.E. Rückert. 4: Gewone wegen en tramwegen, bew. door J.R. Altink. 5: Kanalen, rivieren en rivierwerken, zeeweringen en zeehavens, bew. door J.R. Altink.
Kootje Konijn en Juffrouw Ekster
TWISK, W. VAN (HOOFD DER SCHOOL TE WARDER) Zóó doen de kinderen. Leesboek voor de laagste klasse der volksschool
ORLERS, JAN JANSZ. Beschrijving der Stad Leyden, Tweede Deel, Behelzende Een Verhaal van alle de Beleegeringen en Aanslagen, die dezelve Stad sedert het Jaar 1203 geleden heeft, tot de laatste zwaare Beleegering en Verlossing, voorgevallen in het Jaar 1574 - Derde Deel, Behelzende de Regeering der Stad. (2 delen (van 3) in 1 band).
BESKOW, ELSA Hansje in 't Bessenland
THAYER, WILLIAM M. From Log-Cabin to White House: The Story of President Garfield's Life. With Steel Portrait
VONDEL, J. VAN DEN Leerdichten
IJZERMAN, HERMIEN Koentje Kikkerbeet. Tekst en muziek van Joh. Veeken-Bakker
CHAPPUIS, H. TH. De Fransch-Duitsche Oorlog 1870/71, aan het volk verhaald. Met talrijke Illustratiën, Portretten en Kaartjes.
[MARTINET, J.F. & VAN DEN BERG, A.] Geschenk voor de jeugd (6 delen compleet)
BASTIAANSE, FRANS Natuur en leven. Verzen
DELMARCEL, GUY Het Vlaamse wandtapijt van de 15de tot de 18de eeuw
WETZELL, MME. Contes à mes petits élèves. Orné de jolies figures
NIJBURG, RINKE Schlafwandler und Seelentiere - Slaapwandelaars en zielsverwanten: Gemälde, Zeichnungen und Grafische Arbeiten - Schilderijen, tekeningen en grafiek
NAPJUS, E[ELCO]. Geschiedkundige kronijk en beschrijving van de stad Sneek
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes