(BOEKENWEEK 1935) Geeft 'n boek. (Boekenweekzegel 1935).
BELLAERT, CORNELIS De dooie zit op zijn gemak. Zes Verzen plus Zeven Gedichten.
HUGHES, GEOFFREY Grote portretfoto, gesigneerd.
(ABC-BOEK). VANDÉ, DICK Het vrolijk ABC gerijmd en getekend.
(BESTE WENSEN). BROER, HENK, & HERBERT FIEDLER, GERARD HORDIJK, NICO JESSE, ABE KUIPERS, CEPHAS STAUTHAMER, JEROEN VOSKUYL EN COR DE WOLFF Beste wensen voor 1956. 9 zelf ontworpen nieuwjaarswensen van verschillende kunstenaars voor D.A.M. Binnendijk.
(TYPO). WISSELINK, W.H. Natuurkundige vraagtsukken. Tweede stukje.
COUPERUS, LOUIS Knihy malých duší.
AVIATIEK De luchtvaart. Geïllustreerd tijdschrift voor luchtvaart en aanverwante vakken. Officiëel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart. 2e jaargang, no. 24 (26 november 1910) en 26 (24 december).
(RUETER, GEORG). MAETERLINCK, MAURICE De zeven prinsessen. Voorafgegaan door eene inleiding tot Maeterlinck.
VORDEMBERGE-GILDEWART, F. époque néerlandaise. préface jean arp.
(DE SLEGTE) Collectie van negen reclameuitingen van De Slegte: vijf geniete boekjes (mei/juni 1957, zomerkoopjes 1957, jan./febr. 1960, zomer 1992, ongedateerd), drie kranten (november 1968, december 1969, aug./sept. 1972) en een gevouwen flyer (ongedateerd).
(VROOM, JEAN-PAUL). LEEFLANG, CHR. Een kindeken is ons geboren.
MORGENSTERN, CHRISTIAN Galgenlieder. Liederzyklus für Bariton und Klavier. Komponiert von Henri Zagwijn.
KUSTERS, WIEL Een onbekende stem zingt.
KRIENS, CHRISTIAAN Romance for Violin and Piano. Dedicated to Theodore Spiering.
(COHEN, FRÉ) L'agriculture aux Pays-Bas.
KLEIS, GER Brief geschreven aan Gerrit Komrij en Charles Hofman. (Met een Toelichting).
HUNT, PETER Radio Control for Model Aircraft.
AINSWORTH, W. HARRISON The Tower of London.
OMREKENTABELLEN VOOR MUNTEN Specie-tafelen behelzende Ryxdaalders tot 8 Schell. 8 Groot, of 2 Guld. 12 st. By 't Stuk, Hoopen en Sakken. Ducatons tot 3 Gulden 3 Stuivers en Acht-en-twintigen, tot 1 Gulden 8 Stuyvers by 't Stuk en Sakken.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja