(KUZMIN, MICHAIL). BOCCACCIO, GIOVANNI Bokkachcho Fiametta.
PLAS, MICHEL VAN DER Twee emmertjes water halen. Een bloemlezing uit de Nederlandse waterstaatsliteratuur, voorafgegaan door een cultuurphilosophische inleiding door Michel van der Plas verlucht met vergel?kende excerpten uit de schatkamers der wereld-waterstaatsschilderkunst van de Egyptenaren tot heden verzameld en gerangschikt door J.F. Doeve begeleid door een verzameling variaties op de melodie van "Twee Emmertjes Water Halen", verzorgd door H. Badings.
SCHWITTERS, KURT Emils blaue Augen. Grotesken. Herausgegeben von Ernst Schwitters und Friedhelm Lach. Mit 11 Original-Grafiken von Wolfgang Jörg und Erich Schönig.
HEANEY, SEAMUS Field Work.
WERKMAN, FIE Tekeningen van kinderen door Fie Werkman. Verschenen op de omslag van het pedagogisch-psychologisch tijdschrift Opvoeding. Maandblad voor gezin en school tevens gewijd aan de montessori-gedachte in het onderwijs.
VASALIS, M. Phoenix. (Met een tekening door Siegfried Woldhek).
PERRON (SAMENSTELLING), E. DU De muze van Jan Companjie. Een overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (1600-1700). Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten, en met tekeningen van Thomas Nix.
(AVIATION). FRENZEL, JOACHIM UND OTTO. & FRÖBUS, W. Die Luftschiffe der Welt 1911. Statistisch zusammengestellt von Joachim und Otto Frenzel.
MESSAGIER, JEAN Hommage à Bram van Velde. Originele kleurenlitho.
BRUIN, CORNELIS DE Reizen over Moskovie, door Persie en Indie. Verrykt met Driehondert kunstplaten, vertoonende de beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en planten, die daer gevonden worden. Voor al derzelver oudheden, en wel voornamentlyk heel uitvoerig, die van het heerlyke en van oudts de geheele werrelt door befaemde Hof van Persepolis, by den Persianen Tchilminar genaemt. Alles door den Auteur zelf met groote naeuwkeurigheit na't leven afgetekent, en noit voor dezen in 't ligt gebragt.
PURDY, JAMES In the Night of Time and four other plays.
FOLGORE DA SAN GIMIGNANO De maanden. Vertaald uit het Italiaans en ingeleid door Frans van Dooren.
COUPERUS, LOUIS Majesteit.
MILNE, A.A. Now we are six. With decorations by Ernest H. Shepard.
MINCO, MARGA Nagelaten dagen. (Met opdracht aan Bert Bakker).
(WETSELAAR, PIETER) Egidius, Aloeette, Violette. (Met sierlijke initialen en figuren, getekend door Pieter Wetselaar).
EGYPTIAN CIGARETTES Als Sie 17-18 Jahre alt waren.... (Advertising folder for Queen Cigarettes).
VELDE, HENRY VAN DE Brief aan Frau Richter. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
GHOSE, ZULFIKAR A Memory of Asia. New & Selected Poems. (Signed).
(COUPERUS, LOUIS). NETSCHER, FRANS Louis Couperus en Wereldvrede. (Overdruk uit "De Hollandsche Revue").
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja