BERLAGE, H.P. Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst. Een cultuurstudie van deze tijd. Vijf voordrachten gehouden voor de studenten der Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam. Met vele afbeeldingen buiten den tekst.
HUIZINGA, LEONHARD, ALS HANDJE PLAK. TEKENINGEN ALFRED MAZURE Wat straks? Handje Plak antwoordt Seyss Inquart op zijn rede van 3 januari 1945.
PERRON, E. DU Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink.
FACSIMILE Canticum canticorum. (3 delen: Facsimile van het 15de-eeuwse Zuidnederlandse blokboek, met losse toelichtingen van A. J. J. Delen en M. Meertens. 1/20 luxe-exemplaren met handgekleurde illustraties).
VRIES, PETER YVON DE Kunst is vrouwelijk.
JONG, A.M. DE Merijntje Gijzen's jeugd. Een Loet C. Barnstijn Filmstad-productie naar den roman van A.M. de Jong.
JEAN QUI RIT Caviar Kalender 1900. XIV. Jahrgang.
CAPELLEVEEN, PAUL VAN Dutch Silverpoints. John Gray's struggle for fame in Holland.
CHAMISSO, ADELBERT VON Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Mit Zeichnungen von Alfred Thon.
RILKE, RAINER MARIA Les Roses. Préface de Paul Valéry.
LAST, JEF Kort overzicht der geschiedenis van de Chinese revolutie.
STEINEN, WOLFRAM VON DEN (ED.) Tausendjährige Hymnen.
MARSMAN E.A., H. Erts Almanak 1926. Verzen. Proza. Drama. Essay.
HARMSEN, BAS Dienstweigeren??
LANKERN, ANTON Zandvoort-Sommer. (Tweetalige editie met een Nederlandse vertaling door Joep Jaspers en Nop Maas).
NESCIO In Haarlem hevige regen, daarna in Amsterdam weer zon. Met illustraties van Nicole de Cock.
GREVINK, GEA Moskwy plan goroda. (Plattegrond van Moskou).
CRONE, C.C.S. Muziek over het water.
JONG, A.M. DE Merijntje in Filmland. Een onwaarschijnlijk doch waar verhaal.
LANZ, OTTO Xenien. MCMXXXII.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja