POTMA, A.P. IR. & VRIES, J.E. DE IR. Beknopt leerboek der staalconstructies
STEINKAMP, A. Für unser Kind. Unzerreisbares Bilderbuch mit Versen von A. Steinkamp und Originalzeicnungen von E(lisabeth) Voigt, H. Krause und F. Schmidt.
PASTERNAK, BORIS Autobiografisch geschriften (privé-domein nr. 162)
BOSSCHA, J. Schets der algemeene geschiedenis en van die des vaderlands, ter dienste vooral der adspiranten tot kadets bij de Koninklijke Militaire Akademie
HÖLDERLIN, FRIEDRICH Gesammelte Werke. Hrsg. v. Wilhelm Böhm u. Paul Ernst (3 Vols.)
PRACTICAL Fish Farming for Pleasure and Profit
SCHMIDT, ROBERT Das Glas. Mit 233 Abbildungen
FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE Natuurlijke historie van Holland. Negende deel. Met noodige afbeeldingen
ANDERSEN, H.C. Sprookjes van H.C. Andersen. Met twee honderd acht en dertig illustraties door Hans Tegner
GELLERT, C.F. C.F. Gellerts fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd (3 delen, compleet)
PRIESTER, PETER De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
RIJCKEVORSEL, [ELIE} VAN DR. Brieven uit Insulinde
GOEVERNEUR, J.J.A. Karel en Marie. Eene familie-geschiedenis voor kinderen; oververteld door J.J.A. Goeverneur [naar Elise Averdieck]
TEENSTRA, ANNO Zeelui in nood
[KORN, CHRISTOPH HEINRICH] De gevallen van eenen vrymetzelaar. Door hem zelven beschreeven. Uit het Hoogduitsch vertaald. Tweede deel
STERKENS, CARL Interreligious Learning. The Problem of Interreligious Dialogue in Primary Education.
BAUMGARTEN, SIEGMUND JACOB (1706-1757) Theologische Gutachten. Erste Samlung. Erstes bis Zwölftes Stück
PETISCUS, A.H./MONTIJN, J.L.F. DR. (BEW.) De Olympus. Mythologie der Grieken en Romeinen met een aanhangsel: "De Noorsch-Germaansche Godenleer". Met 49 platen.
LÉAUTAUD, PAUL Literair Dagboek 1893-1921
PLEIJTE, C.H. Harold, de laatste der Saksische koningen. Bulwer naverteld aan de Jeugd
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja