Sint Nicolaas Verjes
GROOT, JACOBUS DE Verzameling van leer-redenen, over verscheidene wigtige stoffen der Heilige Schriftuur, uitegsproken door Den Wel Eerw. Godzal. en zeer Gel. Heer Jacobus de Groot
Reisboek door het Koningrijk der Nederlanden. Provincien Holland en Utrecht. Met platen, reiskaarten en plattegronden van steden.
Almanak voor het schoone en goede voor 1854
BEETS, N. MR. De Houtsneden in Vorsterman's Bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden, E.A. Met een inleiding en een kritische lijst door Mr. N. Beets
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja