H. LAMPEN MEGEN Woordenboek der Grieksche taal
ALEXANDER CALAMATO Concionum R. di Domini Alexandri Calamato Pars Altera Continens Sermones Quadragesimales & encomia Virginis Deiparae pro diebus Sabbathinis.
G. BRANDTS G. Brandts Daghwyzer der Geschiedenissen kortelyk behelzende verscheidene gedenkwaardige zaken, op elken dag van 't jaar, door de gansche werelt voorgevallen met de geboorte- en sterfdagen van vermaarde vorsten, helden geleerde mannen en kunstenaren.t' Amsterdam voor Aart Dirksz Ooszaan, Boekverkoper op den dam op de hoek van de beurssteeg, MDCLXXXIX
J. B. ROLL Het leven van Jezus Christus den Heiland der Wereld. Naar de gewijde geschiedverhalen der vier evangelisten.
Regola Dis Benedetto, con le Costitvtioni de monaci di montefano detti silvestrini. novamente date in lvce 1610
Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. (...) Uyt de Oorspronckelycke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck overgeset.. (...) Tot Dordrecht Bij Pieter Loyemans, ende Marten de Bot.
THOMAS A KEMPIS Thomas van Kempens Naavolging van Christus. Naar de Fransche uitbreiding van den Heer Pierre Corneille. De tweede druk, op nieuws in rym vertaald en veel verbeterd. Twee boeken in 1 band. Errste boek uit 1716, tweede boek uit 1730 te Rotterdam uitgegeven door Br. Jan Daniel Beman.
C. SCHMID Lodewijk, De Jonge Kluizenaar een verhaal voor de jeugd. Door C.Schmid Schrijver van de Kerstavond. Vijfde Druk Met platen te Amsterdam bij Ten Brink & de Vries
M.B.MEDIC. ANTUERP Dienstich ende Ghenuchelijck tyt-verdryf voor siecken, Om ghefont te worden, en voor ghefonde om niet fieck te zijn; Handelende Van alle die Menschen de welcke in een fieck-huys van noode fijn, namentlijcke de fieck-maerten, ofte die hun dienen en byftaen. Door M.B.Medic. Antuerp.
GRATIAN, GIOVANNI PAOLO LANCELLOTTI Corpus Iuris Canonici emendatum et notis illustratum. Gregorii XIII. Pont. Max. jussu editium: Indicibus variis et novis, et appendice Pauli Lancellotti Perusini adauctum cuius partes indicat aversa pagina...
15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
ANTONIDES VAN DER GOES Alle de gedichten van Antonides van der Goes. Hier by komt het leven des dichters. Derde Druk Te Amsterdam Nicolaas Ten Hoorn Boekverkooper, 1714
IMMAN. JO. GERH. SCHELLER Klein woordenboek der Latynsche Taale, in 't Hoogduitsch uitgegeeven door Imman. Jo. Gerh. Scheller, en thands, ten dienste der Nederlandsche jeugd, volgens de laatste zeer verbeterde en vermeerderde uitgave, in 't Nederduitsch Overgebragt Te Amsterdam By Pieter Den Hengst, MDCCLXXXV.
M. LE COMTE DE SEGUR Histoire de Russie et de Pierre le Grand par M. le Comte de Segur seconde Edition Paris chez Houdaille, Editeur 1835
M.J.BONTAS Geestelyke Aenspraken om de zieken. te onderwyzen, te troosten en op te wekken in de verscheyde staeten van hunne ziektens. Getrokken uyt de Schiftuer ende de HH. Vaders Eerste deel 't Antwerpen by Joannes Franciscus van Soest 1738
Markt te Heusden, haven te Heusden, veer te AmmerzodenDruk van Joh. Enschede & Zn.
15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
CHARLES COTIN Recueil des Enigmes de Temps, nouvelle edition. A Paris, Chez Nicolas le Gras, au troisieme Pillier de la Grand'Salle du Palais, a L. couronnee. M. DC. LXXXVII. Avec Privilege du Roy.
JOHN SMITH Vegetable Cookery including a complete set of recipes for pastry, preserving, pickling, the preparation of sauces, soups, beverages, etc., etc. by John Smith Author of "fruits and Farinacea"
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja