HEEROMA, DR.K., E.A. RED. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXXX (80) Compleet
AAFJES, BERTUS Laat Nu Al Wat Neerland Heet... . .
SPRUYT, BART JAN EN G.V.D.WEGE, H.ROZEMA, S.V.D.GAAUW, GERDA V.D.HAAR, D.ZWART, REDACTIE Liter Christelijk Literair Tijdschrift, Jaargang 6 Compleet in 5 Nummers (één Dubbelno. )
HAIMON, PAUL Magnificat
WIESING, MR.H.P.L. INL. Wendingen Maandblad Voor Bouwen En Sieren 1929 - X- 3
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja