Raabe, Peter: Weimarer Lisztstätten
Liszt, Franz: [Ausstellungskatalog] Franz Liszt en zijn tijd
La Mara (Hrsg.): Correspondance entre Franz Liszt et Hans von Bülow
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja