Klei. 5e Jaargang. Orgaan der Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten.
MOHLMANN-DE GRIJS (SAMENSTELLING), LAURA Realisten 2001.
SCHIPPERS, K. De waarheid als De koe.
CONSTANDSE, H. MULISCH E.A. (REDACTIE), A.L. De Gids. Algemeen Cultureel Maandblad. Honderdeenendertigste jaargang, 1968 no. 9/10.
PASSERON, RENE René Magritte.
COSTA, ISAAC DA Beschouwing van het tweede boek van Lucas genaamd Handelingen der Apostelen.
BRUCCOLI, MATTHEW J.; SCOTTIE FITZGERALD & JOAN P. KERR 9EDITORS) The Romantic Egoists.
HILDEBRAND, A.D. & GERARD VAN SEUMEREN Op reis.
TELLEGEN, TOON Lotte aan het woord.
XENOPHON De geschiedenis van Abradatas en Panthea (uit Cyrus' leerjaren).
WENNEKES, WIM E.A. Het Nederland van Nescio. Schrijft u over mij maar nix [Nescio 1882-1961]..
ALKEMA, E.A. E.A. (RED.) Lof der verscheidenheid. Rechtsgeleerden over vrouw en recht.
MOEYES, PAUL Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918..
THIJSSE, J.TH. Een halve eeuw Zuiderzeewerken 1920-1970.
WITVLIET, THEO De weg van de zwarte messias. De hermeneutische uitdaging van zwarte theologie als een theologie van bevrijding..
WILDE, OSCAR The importance of being earnest.
MOLTZER, M.J.A. & H. ROLAND HOLST, J. VAN DE KIEFT & H. MERTENS Religie en Socialisme - vier voordrachten uitgesproken op het tweede religieus-socialistisch congres te Amsterdam op 28 en 29 december 1929.
SCHOTMAN, JOHAN WILHELM Cloisonné - een cyclus china-verzen.
MELCHING, CHRISTOPHER F. Cable Cars in San Francisco. Geschichte und Beschreibung der berühmten Kabelbahn.
MITCHELL, CARLETON Passage East.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja