EMANTS, MARCELLUS. Voor mij blijft het leven een krankzinnigheid. Een portret in brieven. Geselecteerd en toegelicht door Nop Maas.
ALDEWERELD, EDDY (ED.). Grafische technieken.
GEZELLE, GUIDO. Kleengedichtjes. Twee delen.
ARRABAL, FERNANDO. De architekt en de keizer van Assyrie. De tuin der lusten. Vertaald door J. Soer/ J. v. Velde.
CHAPELLE-ROOBOL, SUZE LA. Moeder en dochter.
BRABANDER, GERARD DEN. Niets nieuws. Gedichten.
DESJARDIJN, D. Niet alles wat goed is brengt iets op. Prenten en tekeningen. De Twintigste Eeuw. Stachelswine Catalogus III.
DEAN, FOLK. (ED.). [=THEO ETTEMA]. Sint- Nicolaas liederen. Samengesteld en bewerkt door Folk Dean.
WENTINCK, CH. Realisme en abstractie in de schilderkunst.
BOGAERTS, THEO. De Bajadere. Bandontwerp Elza van Hagendoren.
- De wereld van biografie en autobiografie. Catalogus van Prive-Domein en Open Domein. Boekenweek 1993.
JUNKER, CARL. Ein Wiener Buchdrucker um die Wende des Zwanzigsten Jahrhunderts. Ein Beitrag zu Wiens Buchdruckgeschichte.
GENESTET, P.A. DE. Laatste der Eersten. Verspreide gedichten.
BLOM, EDY & MICHIEL POST VAN DER MOLEN. PIP en zijn bal.
CATALOGUS. Collection Rene Bertele.
MELATI VAN JAVA. [=N.M.C. SLOOT]. Haar held.
SCHRIJVER, G. Het eenzame pad.
LANSEN, PIET. Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1912.
FRACCAROLI, ARNALDO. Het paradijs der meisjes. Geautoriseerde vertaling van Tom Tijhuis.
- De lijdens-geschiedenis van den Zaligmaker en Zyner eerste navolgeren; : benevens een beknopt verhaal der vervolgingen, den Protestantschen belyderen van den Christelijken godsdienst, van deszelfs eerste instelling af, alom, en vooral in de Nederlanden, in de XVIde en XVIIde eeuw, aangedaan; Ingerigt, inzonderheid, tot onderwijs van de vaderlandsche jeugd.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja