SABBE, JULIUS. Peter Benoit zijn leven, zijne werken, zijne beteekenis.
GROEN, GERARD E.A. (EDS.). Wat heet? Drugs.
- The School of Manners or Rules for Childrens Behaviour.
KOK, A.S.(ED.). The Rainbow. English Poetry selected and arranged. Poetry for school and home. A graduated course in four parts. Four volumes in one.
BOWIE, THEODORE & CORNELIA V. CHRISTENSON (EDS.). Studies in erotic art.
ADLER, FRIEDRICH. R. ABRAMOWITSCH. LEON BLUM. EMILE VANDERVELDE. Der Moskauer Prozess und die Sozialistische Arbeiter-Internationale.
SCHMIDT, JOHAN. De triomf van het moederschap.
VEEN, ADRIAAN VAN DER. Jacht in de diepte.
[ERASMUS] HUMBERTCLAUDE, H. Erasme et Luther. Leur Polemique sur le Libre arbitre.
GOES, HERMAN VAN DER. Het scherm gaat op!
DOGGER, G.A. (WOORDEN) THEO VAN ZUTPHEN (MUZIEK). Buurmans Griet (Voor Gemengd Koor).
FEITH, JAN. Wat Columbus heeft meegebracht.
FLAUBERT, GUSTAVE / KURT LOB. Bibliomanie.
WOESTIJNE, KAREL VAN DE. De nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef Cantre.
WIT, AUGUSTA DE. De avonturen van den muzikant.
AUFDERHEYDE, ANNIE E.A. Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen.
WINTERBOEK. Zevende Winterboek van de Wereldbibliotheek 1928 -1929. Bijdragen van Takema Izumo, Lode Baekelmans, Jan Feith, Aino Kallas, G. Knuttel, L. Simons, Augusta de Wit. e.a.
SCHREURS, JACQUES. Omnis Terra. Gemeenschapsspel.
NOORDLING [=JAN VAN DER VEN]. In 't gevang. Muurkrabbels.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja