BOOK OF HOURS USE OF ROME Hore intemerate virginis Marie, secundum usum Romanumcum pluribus orationibus tam in gallico quam in latino.
Manuscript Book of Hours use of Tournay. Hours of the Blessed Virgin Mary - Horae Beatae Mariae Virginis
E.J.B. BOUILLON-LAGRANGE Manuel d'un cours de chimie, ou principes élémentaires théoriques et pratiques de cette science.
W.J. VAN ZEGGELEN De valkenvangst.
THOMAS MANN Der Tod in Venedig. Novelle.
BERNARDUS CLARAVALLENSIS Opuscula divi bernardi abbatis clarevallensis.
REINALDA VAN EYMEREN De Groote Evangelische Peerle. Vol devote ghebeden, Goddelijcke oeffeningen, ende gheestelijcke leeringhen, hoe vvy dat hoochste goet (dat Godt is) in onser zielen sullen soecken ende vinden, ende uyt alle onse krachten lief-hebben, ende besitten.
J. VAN VONDEL Altaer geheymenissen ontvouwen in dry boeken, door J. Van Vondel.
HENRY MAUNDRELL A Journey from Aleppo to Jerusalem at Easter, A.D. 1697.
AREND BUCHHOLTZ Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga, 1588-1888. Festschrift der Buchdrucker Rigas zur Erinnerung an die vor 300 Jahren erfolgte Einfuijhrung der Buchdruckerkunst in Riga.
HUGO GROTIUS - P. MERULA & NICOLAUS TRIGAULT De Mari Libero et de Maribus. (Bound with:) Regni Chinensis descriptio Varijs Authoribus.
DANIEL HEINSIUS Orationum. Editio Nova.
[JULES JANIN] Versailles et son Musée Historique. Description complète de la Ville, du Palais, du Musée, des Jardins, et des deux Trianons; précédée d'un Itinéraire de Paris à Versailles.
STONEHENGE The Dog in Health and Disease.
The Field Hunting Year Book 1935-6. Polo Record 1935 and Point-To-Point Guide 1935.
JOANNIS VAN HEEL; A.H. VERSTER VAN WULVERHORST & H. MALECOTIUS Dissertatio historico-juridica de venatione. (Bound with:) Geschiedkundige aanteekeningen over het jagtwezen, sedert de vroegste tijden. (Bound with:) Het jagtreglement, zoo als het konde zijn in het Koningrijk der Nederlanden. (Bound with:) Briefwisseling over de vraag: Langs welken weg, in de wet van den 11 julij 1814, op het stuk der jagt, wenschelijk gewordene veranderingen zouden kunnen worden gemaakt?
W. VAN DAMME, F. HERREMAN & D. SCHMIDT Sculptuur uit Afrika en Oceanië. Een keuze uit de collecties van leden van de Vereniging Vrienden van Ethnografica. = Sculpture from Africa and Oceania. A choice from the collections of members of the Association of Friends of Ethnographica.
QUINTUS CURTIUS RUFUS Q. Curtii De Rebus Alexandri Regis Macedonorum.
SAMUEL KNIGHT, A.M. Forms of Prayer. For the use of Christian families.
MR. R. FRUIN & ARTHUR LE COSQUINO DE BUSSY Catalogus van het Archief der Heeren van Montfoort. & Inventaris van het Archief der Heeren van Montfoort berustende in het Rijks-archief in Utrecht.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes