BRAHÉ, J.J. Voorrede uit Ethan´s onderwijzing
SONNEVELDT, ARNOLDA Veertien brieven van Arnolda Sonneveldt te Rotterdam aan Jan Vrijdag te Rijssen
KOOTEN, DS. R. VAN Gij zult niet echtbreken. Het zevende gebod. Deel 1 en 2. Serie Hoe lief heb ik uw wet.
SCHIPPERS, W. De Wapenbroeders. Met teekeningen van W. Broggel. Eerste druk.
ALBLAS, J.B.H. Johannes Boekholt (1656-1693). The first Dutch Publisher of John Bunyan and other English authors. With a descriptive Bibliography of his Publications. Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, volume 22.
MEER, DS. E. VAN De Alpha en de Omega. Een verklaring over de Openbaring van Johannes.
AALDERS, DR.G.CH. Korte verklaring der H. Schrift. De Klaagliederen. Met nieuwe vertaling.
EVERSDIJK, WILHELMUS Des Heeren lof verkondigd uit de mond der kinderen
VISBEEK, DS. J. E.A. 350 jaar Katse Kerk
LAMAIN, DS. W.C Ter Gedachtenis. Enkele voorvallen uit het persoonlijke en ambtelijke leven van Ds.W.C. Lamain, vermeerdert met een drietal preken.
ARND, JOHANN Des hocherleuchteten, geist- und trostreichen Lehrers Johann Arnd, weil. General-Superintendenten des Fürstentums Lüneburg, sechs Bücher vom wahren Christenthum, nebst dessen, Paradies-Gärtlein. Mit einer Lebensbeschreibung des seligen Mannes Gottes und mit Vorrede so wie einer Geschichte von der wonderbaren Erhaltung des Paradies-Gärtleins. Stereotyp-Ausgabe mit den zum Buche gehörenden Sinnbildern in seinen holzschnitten.
WESTERMAN, ADAM De lang beloofde dag de lang gewenschte dag en de wonderdag Predikatie over Lukas 2:7 (van de geboorte van Christus) en De ware nieuwjaarsvreugde in den dierbare name Jezus Predikatie over Lukas 2:21.
HOLTEN, F. VAN Langs het levenspad van John Bunyan
SCHIPPERS, DR. R. E.A. Van den dienst des woords. Een boek over de prediking naar Gereformeerde Belijdenis.
GILST, DS.H. VAN Een blijde boodschap in een donkere tijd. Zes predikaties voor bijzondere tijden (advent, kerst, oud- en nieuwjaar).
WEYDE, H. V.D / EGMOND, H.W. VAN Anderhalve eeuw Gereformeerde Kerk Den Helder: 1840-1990. Afscheiding, Doleantie, Vrijmaking.
MOORREES, BERNARDUS Om de erve der vaderen. Een verzameling van ten tijde der Afscheiding uitgegeven geschriften van Bernardus Moorrees, in leven hervormd predikant van Wijk (bij Heusden).
VRIES, ANNE DE, HULZEN, JOH. VAN EN KEEMINK, L. In volle wapenrusting. Verhalen uit de Kerkgeschiedenis.
HOCKING, SILAS K. Haar Benny
BOEYE, J.C. / STOCKMAN, PAUL Land van Axel toen en nu. Kijk op 100 jaar: Axel, Spui, Koewacht, Overslag en Zuiddorpe.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes