EXALTO, DRS.K. E.A. De Nationale Synode van Dordrecht
HOCKING, SILAS K. Haar Benny
COOK, FAITH Samuel Rutherford en zijn vrienden
BEUKENS, SIEGBERT E.A. (RED.) Het lied van de kerk. Een dag om te vieren. Bewogen met zondaren. AanZet 5.
HAGEN, PETRUS VAN DER Waere Boetvaerdigheyt. 61 Boet- en bededagpredikaties.
HAAREN, DS. J. VAN Het verborgen manna, deel 1. 37 meditaties.
MANSFIELD, STEPHEN Barack Obama. Zijn droom, zijn geloof.
BIJBEL Grote letterbijbel. GLBOT Oude Testament in vier delen / GLBNT Nieuwe Testament in twee delen.
VRIES, DS. P. DE Door tijd noch eeuwigheid te scheiden. Een viertal verhandelingen n.a.v. de vragen en antwoorden 56 t/m 58 van de Heidelb. catechismus.
SLIEDREGT, DR. C. VAN Calvijns opvolger Theodorus Beza. Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de Drieėnige God.
LAMAIN, DS. W.C. Voor bijzondere tijden. Deel I. Twaalftal predikaties voor Avondmaalstijden, Biddagen, Lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen.
RIJSWIJK, C. VAN Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen, deel 3.
WESTERBEKE, JOH. Vissers van Noordwijk. Het leven van Klaas Noorduin, ds. Cors Noorduin, ds. E.A Lazonder e.a.
BIBLIOTHEEK "OVERJARIG KOREN" Bibliotheek "Overjarig koren". 49e jaargang. 12 preken.
VERHOEKS, DS. W. Hoort, gij kinderen. N.a.v. het kleine vragenboekje van Hellenbroek.
WARBURTON, J Goede tijding uit verren lande. Eenige brieven van John. Warburton jun. Bed. des Evangelies te Southill (Engeland) over "De rivier van het water des levens" en "Den boom des levens". Vertaald door D. Schot, Tholen.
VENEMA, DS. E. Sta op en eet dl. 1 en 2
RYLE, J.C. Ziekte. Vertaald door H. van Vliet.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes