VELZEN, CORNELIUS VAN Een Geloovige, zyne Zaligheit uitwerkende door Godts geduurige Bewerkinge, in Armoede des Geestes, op des Heeren toezegginge van Algenoegzaame Genade, (...) Vertoont in VII Predikatien, over Philipp. 2. v. 12 en 13. Zeph. 3. v. 12. 2 Cor. 12. v. 9. I. Cor. 10. v. 12 en Michae 7. v. 7. Tweede Druk, met twee Leerredenen vermeerdert. SGT V 102. WAARBIJ: Een Geestelyk Mensch, strydende tegen zyn Vleesch, na den aart van het Evangelium, geheel anders als een Natuurlyk Mensch, volgens een Rechtveerdig Oordeel des onderscheits, ter verkryginge van een Onergerlyke Conscientie, ende Verzegeling van zyne ziele door den Geest der Belofte; Vertoont in VII Predikatien, over Galat. 5. v. 17. Philipp. 1. v. 21. I Cor. 2 v. 14, 15. Joan. 7. v. 24. Hand. 24. v. 16 en Ephes. 1. v. 13. SGT V 98.
OVEREEM, JAC. Tweede Veluwe omnibus: Waar de bron ontspringt / De koejongen van Elspeet / Daggelders van Doornspijk
EDWARDS, JONATHAN Een schuilplaats in gevaren. Vijftal predikaties. Uit het Engels vetraald door M. Krijgsman.
TROMP, HEINERICK / HUISKEN, JASCOBINE E. / LOONSTRA, MARTEN / BOER, PAUL DEN Paleizenserie (4 delen). Het huijs te Soestdijck /
TANIS, D. Na een halve eeuw. Ouddorps schoolgeschiedenis.
VRIES, ANNE DE, HULZEN, JOH. VAN EN KEEMINK, L. In volle wapenrusting. Verhalen uit de Kerkgeschiedenis.
HAAR, DS. J. V.D. Het geestelijke leven bij Calvijn
PRIESTER, DR. P.R. 100 jaar Rabobank Beveland. 1905-2005.
LEIBRECHT, WALTER Gott und Mensch bei Johann Georg Hamann.
EXALTO, DRS. K. Beleefd geloof. Acht schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw. (o.a. Rudolphus Petri, Jacobus Hollebekius, Cornelis van Niel e.a.)
KEMPENEERS, J. E.A. (RED.) Herdenk de trouw. 50 jaar christelijk onderwijs te Sint-Philipsland, 1949-1999.
MEIDEN, DS. L.H. V.D. De lichtpoort boven de Nachtspelonken. Drietal preken.
DROST-BROUWER, ALI. C. Heiltje Maria. Tweede gewijzigde druk.
LAMAIN, DS. W.C. Zwijgende ordonnantiėn. Een meditatie/prekenbundel.
KOK, DS.R. Het aanbod van Gods genade. Gepredikt en verdedigt door onze reformatorische vaderen.
WESTENDORP BOERMA, J.J. / SWIGCHEM, C.A. VAN Zierikzee vroeger en nu
POEL, DS. JOH.VAN DER Afscheidspredikatie van Ds. J. van der Poel gehouden op 13 April 1955 van zijn Gemeente Giessendam.
MEIDEN, DS. L.H. VAN DER Geloofskracht in levenssmart. Bundel meditaties.
STRATINGH TRESLING, DR. S. Het bouwen van arbeiderswoningen
PHILPOT, J.C. De leerredenen. Uit het Engelsch. 1e t/m 12e zestal. Kompleet.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes