HOMERUS. DINDORF, W. Scholia graeca in Homeri Iliadem. With 4 folding facs.
MASARYK, TH.G. Zur russischen Geschichts- und Religionsphilosophie.
HUYGENS, C. Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten.
VENNE, A. VAN D, & CATS, J. (ET AL.) Zeeusche nachtegael, ende des selfs dryderley gesang: Geheel anders inder waerheyt verthoont, als de selve voor desen by sommighe uyt enckel mis-verstant verkeerdelijck is gheoordeelt. Hier is noch by ghevought een poëtisch werck ghenaemt Tafereel van sinne-mal. With 1 full-page engraving and 15 3/4 engravings by a.o. P. de Jode, A. Matham, W. de Passe, C. van Queborn , P. Serwouters a.o. after A. v.d. Venne.
AURELIUS VICTOR. Historia Romana, cum notis integris D. Machanei, E. Vineti, A. Schotti, J. Gruteri, nec non excerptis F. Sylburgii & A. Fabri filiae, curante J. Arntzenio.With engraved title-page, 1 full-page engraving and numerous coins in the text.
REDERIJKERS. De schadt-kiste der philosophen ende poeten waer inne te vinden syn veel schoone leerlycke blasoenen, refereynen ende liedekens. Gebracht ende gesonden op de Peoen-Camere binnen Mechelen van d'omliggende steden in Brabant, Vlaenderen, Hollandt ende Zeelant. Geprononceert ende gesonghen op henlieder Feeste den 3. Mey vanden Iaer 1620 achtervolghens den eysch der caerten te voren by henlider wt gesonden. HIERBIJ: [J.THIEULLIER] Porphyre en Cyprine. Treur-spel verthoont by de Redenrijcke Gulde die Peoen binnen Mechelen, op hen-lieder heer-lijcke Blasoen-Feest. EN: (FAYD'HERBE, H.) Esbatement van vier personagien.
KRAMM, C. De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd.
HORST, T. VAN. Theatrum machinarum universale; of nieuwe algemeene bouwkunde, waar in op een naauwkeurige klaare, en wiskundige wyze werd voorgestelt en geleerdt, het maaken van veelerley soorten van Trappen, met derzelver Gronden en Opstallen, mitsgaders het uytslaan derzelve, als meede het maaken van allerhande rechte, en kromme ofte wel gewrongen Quartierboomen, Slaapers, Leuningen, Cieraaden en Lofwercken; en ook het maaken van vierkanten, agtkanten, ronde en ovale Lantaarens, en wat meer tot dit soort van Bouwkunde behoord. In't koper gebragt door J. Schenk.
HEIBLOCQ, J. Farrago Latino-Belgica, of mengelmoes van Latijnsche en Duitsche gedichten, gepast op allerhande gelegentheden en voorvallen. With engraved titlevignette and 2 engravings by J.van Meekeren.
LUCANUS. Pharsalia. C.comm.P.Burmanni. With large printer's mark.
VERE, FRANCIS. The Commentaries of Sr. Francis Vere, being diverse pieces of service, wherein he had command, written by himself in way of commentary. Published by William Dillingham. With portraits of Francis Vere, Horace Vere, and John Ogle, & 7 folding (double) plates (i.e. the tomb of Francis Vere, maps of West-Europe and of the Low Countries, map of the sea battle at Cadiz, views of the battle at Turnhout, and at Nieuwpoort, & view of the siege of Ostend).
RAVENNAS ANONYMUS. Cosmographia. GUIDO, Geographica. Ed. M. Pinder & G. Parthey. M. gef. Karte.
BRANDT, G. Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter. Met frontispice, portret, plaat van graf & 7 dubbelpagina platen (v. zeeslagen & lijkstoet) door D.Stopendael.
ALMANAK. Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W. Met gegrav. titel. & muziekblad (eveneens met vergulde snede) & portret.
LANGE, A. Le udienze dei conti e duchi di Savoia nella Valle d'Aosta, 1337-51, (testo, introd.e note). Av.6 pl.
PANEGYRICI VETERES. Panegyrici veteres. Cum notis et animadversionibus virorum eruditorum. Suas add. H.J. Arntzenius.
RAYNOUARD, F.J.M. Lexique roman ou dictionnaire de la langue des troubadours.
HILDEGARD VON BINGEN. Physica. Ed.der Florentiner Hs. (Cod.Laur.Ashb.1323, ca.1300) im Vergleich mit der Textkonstitution der Patr.Lat.(Migne). Hrsg.v.I.Müller u.Chr.Schulze.
[MASONRY CERTIFICATE] Third degree certifcate of masonry for Jacob Souter of the Lodge no. 180 (Caledonian Lodge).
CICERO. Opera omnia quae extant. A Dionysio Lambino ex codicibus manuscriptis emendata. With the printers-mark on the title-page.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes