HEIJERMANS, HERMAN. Kok & Springer. Advocaten en procureurs. Blijspel in drie bedrijven.
LEWIS, JOHN. The 20th Century Book. Its illustration and design.
MAURIK JR., JUSTUS VAN. Uit een pen. Novellen en schetsen.
ROCA, EMILE. De Richelieu a Mazarin. (1642 - 1644). Les etapes de Mazarin, Les Mecontents, Louis XIII, Roi; sa mort, La comedie Politque, La conquete de la Reine, La bonne Regence, Le tout Paris avant la Regence.
KOOTEN, KEES VAN. Verplaatsingen.
TSJECHOV. Anton Pawlowitsch Tsjechow. Portraits + Auf dem Wagen + Biographie.
DEBROT, COLA. Bekentenis in Toledo. Gedichten.
MARANG, G.P. De Zwijndrechtsche nieuwlichters.
KHAYYAM, OMAR. Rubaiyat of Omar Khayyam with illustrations and decorations by Willy Pogany.
FEITH, JAN. Een week als Vliegmensch.
De lijdens-geschiedenis van den Zaligmaker en Zyner eerste navolgeren; : benevens een beknopt verhaal der vervolgingen, den Protestantschen belyderen van den Christelijken godsdienst, van deszelfs eerste instelling af, alom, en vooral in de Nederlanden, in de XVIde en XVIIde eeuw, aangedaan; Ingerigt, inzonderheid, tot onderwijs van de vaderlandsche jeugd.
ZAKENMAANDBLAD SUCCES (EDS.). Advies-boek voor advertentie- en drukwerkreclame.
ROTHUIZEN, WILLIAM. De vrijheid van de ontwerper.
VALKHOFF, J. Twee nieuwe staatsvormen. Fascistische en Sowjetstaat.Overeenkomst en verschil.
REVE, KAREL VAN HET. Siberisch dagboek.
AKKER-JANSSEN, J. V.D. Jij behoort bij ons!
EDWARDES, TICKNER. Het verhaal van de honingbij. Vertaling M. van Vloten.
BREEMER, JOPIE. De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer. Met een inleiding van Gerrit Komrij.
WARREN, HANS. Ik ging naar de Noordnol. Natuurdagboek 1936-1942.
JAHRL, HARALD. Wem gehrt die Zukunft ? Sozialismus gegen Plutokratie.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes