DUDOK VAN HEEL, A.F. Op witte vleuglen. Illustraties van A.I. Hoogewerff-van Stolk.
D'HAEN, CHRISTINE. Merencolie.
WERUMEUS BUNING, J.W.F. Les Vins de Bordeaux zijnde de beschrijving der ervaringen opgedaan op eene reis in deze voorname en weldadige landstreek, verrijkt met een en ander over hare onverbeterlijke en zegenrijke wijnen.
THIRY, ANTOON. De Izegrim.
JAHRL, HARALD. Wem gehrt die Zukunft ? Sozialismus gegen Plutokratie.
AUFDERHEYDE, ANNIE E.A. Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen.
VETERMAN, EDUARD. De Krijt-Kring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's Oud-Chineesche Tooneelspel.
PAALTJENS, PIET. Snikken en grimlachjes. pozie uit den studententijd. Met portret.
[TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. / KURT LOB. De zweedse lucifer. Een detective-verhaal. Vertaald uit het russisch door Charles B. Timmer. Geillustreerd door Kurt Lob.
NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT NR. 208. Nederlandsche Staats-Courant. Dinsdag 6 September 1898. De burgermeester der stad Amsterdam heette de Koningin in de hoofdstad welkom.
SCHAEPMAN, H.J.A.M. Verzamelde Dichtwerken. Feestuitgave 1867 - 15 Augustus - 1892.
HULZEN, G. VAN. De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
HOL, RICHARD EN P.A.M. BOELE VAN HENSBROEK. Van eene Koningsvrouwe. Gedicht van P.A.M. Boele van Hensbroek, muziek van Richard Hol.
KWAST, JB. Gezelschapsliederen of Uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche zangen en 14 volksliederen van de voornaamste landen. Twee delen in een band.
SALVERDA, MURK (ED.). Schrijversprentenboek 37: Babs' Bootje Krijgt Een Stuurman. De Meisjesroman En Illustrator Hans Borrebach (1903-1991).
SCHMIDT, JOHAN. Plankenleven.
SCHMITZ, WILHELMUS A. Het aandeel der Minderbroeders in onze Middeleeuwse Literatuur. Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen.
- Bluff. Woorden en daden van Woodrow Wilson, President der Vereenigde Staten van Amerika.
BLANKENSTEIN A.H.G. (RED.). Ons Technisch Maandblad.
MARIEN, MARCEL E. Victor Stuyvaert. Houtsnijder en Miniaturist
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes