VERNE, JULES. De jacht op den meteoor. Een nagelaten werk van Jules Verne. Vertaling M.C.M. Voorbeijtel.
CLAUS, HUGO. De verwondering.
LUIKINGA, A.J. Een dure les... wordt zij verstaan? De begrootingsdebatten in de Tweede Kamer en de houding der Katholieken.
- Melanges Paul Fredericq. Hommage de la Societe pour le Progres des Etudes Philologiques et Historiques. 10 Juillet 1904.
HERMANS, WILLEM FREDERIK. Hermans is hier geweest.
SCHAEPMAN, H.J.A.M. Verzamelde Dichtwerken. Een inleiding van den dichter opgedragen aan Z.D.H. Henricus van de Wetering op Zijn Zilveren Priesterfeest.
BANNING, W. Een nieuwe wil een nieuwe wereld.
[VONDEL] OOMES, P. Joost van den Vondel.
HEINE, HEINRICH. pozie. Vertaald door Gerard den Brabander.
MAURIK, JUSTUS VAN E.A. Amsterdamsche Luidjes enz. Novellen. Amanda Kerfstedt. Willem Otto. A. Prell en Fokko Bos.
Vakschool-Almanak 1919. Voor en door leerlingen en oud-leerlingen.
SPINOZA. Ethica. Vertaald en ingeleid door Henri Krop.
HAVELAAR, JUST. De weg tot de werkelijkheid.
A.J. J.A. Alberdingk Thijm.
DOOIJES, DICK. Mijn leven met letters.
SCHRODER, PIETER HENDRIK. Parodieen in de Nederlandse Letterkunde.
EYZENBACH, TOM. Perpetuum immobile.
HEK, YOUP VAN 'T. Amah hoela.
KADT, J. DE. Uit mijn communistentijd.
COSTER, W. / H.D. VAN DER STAAK. De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis 1739 -1989.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes