VISSER, JACOB. Willem Levinus Penning Jr. De mensch en de dichter.
VERHOEVEN, BERNARD. Over de lach.
JOOST. De Groen Rommelpot. Voorzien van een inleiding door Anton van Duinkerken, versierd door Fiep Westendorp.
SPINOZA, BENEDICTUS DE. Ethica. Op meetkundige wijze uiteengezet. Uit het Latijn door W. Meijer.
OLLENHAUER, ERICH. E.A. De Rode Jeugd van Europa. Haar doel, organisatie en werkzaamheid.
PILLECYN, FILIP DE. Hans van Malmedy.
KOOLHAAS, A. De hond in het lege huis.
BOUTENS, P.C. Hollandsche kwatrijen.
Telephone Almanac 1940. Being (until July 4th) the 164th year of the Independence of the United States.
RITTER, P.H. De legende van het juweel.
BELCAMPO. De zwerftocht van Belcampo.
ZIELENS, LODE. De gele roos.
COHEN, JOSEF. Mensen en sterren. Boek I: Avond.
BOER, DIRK. Oorlog? Neen!
LAST, JEF. Onder den koperen ploert. Gedichten.
COUPERUS, LOUIS. Fidessa.
WERUMEUS BUNING, J.W.F. Les Vins de Bordeaux zijnde de beschrijving der ervaringen opgedaan op eene reis in deze voorname en weldadige landstreek, verrijkt met een en ander over hare onverbeterlijke en zegenrijke wijnen.
JONATHAN. (=J.P. HASEBROEK). Waarheid en droomen.
BOON, LOUIS PAUL. De voorstad groeit. Bekroond met de Leo J. Kryn-prijs.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes