REULING, JOSINE. Siempie. Roman van een kind met sprietharen.
WINTERBOEK. Achtste Winterboek van de Wereldbibliotheek 1929 -1930. Bijdragen van Frans Mijnssen, Diet Kramer, Nine van der Schaaf, Helene Swarth, Kees van Brugggen e.v.a.
COUPERUS, LOUIS. Over lichtende drempels.
CORTE, JULES DE. Licht en Donker.
KORFF, H.A. Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte. Teil I: Sturm und Drang. Teil II: Klassik. Teil III: Fruhromantik. Teil IV: Hochromantik. Teil V: Registerband fur alle vier Bande.
[ALMANAK] HOFDIJK, W.J. (ED.). Aurora. Jaarboekjen voor 1871.
ARTS, ANTOON. Van blad tot boek.
TEIRLINCK, HERMAN. De wonderlijke mei.
HULZEN, A.L. VAN. De Lichtboei.
SCHOOLMEESTER, DEN. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries.
[COHEN]. DE STRIJD. De Strijd. Weekblad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
HEIJERMANS, HERMAN. Van liefde en tanden. Levensschets.
BLATCHFORD, ROBERT. De tooverwinkel. Een onmogelijke roman. Vertaling Henri Polak.
DE TAMPON. Kerstnummer 1928. 9e jaargang nummer 1-3.
RENARD, JULES. Natuurlijke historietjes. Vertaling Carel Scharten.
ISRAELS, JOZEF. Spanje. Een reisverhaal. Met reproducties naar teekeningen van den schrijver.
SCHAPER, J.H. Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
VERNE, JULES. De jacht op den meteoor. Een nagelaten werk van Jules Verne. Vertaling M.C.M. Voorbeijtel.
WERMESKERKEN-JUNIUS, S.M.C. VAN. (RED.). De Hollandsche Lelie. Weekblad voor jonge dames. 11e jaargang 1897-98. nrs. 1-52.
[COHEN] ENGELHARDT, VIKTOR. E.A. Op de kentering der tijden. Vijf opstellen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes