found: 53 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

 
Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek; : behelzende al het geen, door de hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de edele groot mog. heeren Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tijden, over allerleije zaaken, bij placaaten, resolutien en ordonnantien vastgesteld is. Alsmede de oude wetten, privilegien en costumen van deze landen en van derzelver onderhorige steden, dorpen en heerlijkheden.
te Amsterdam en Dordrecht: bij Allart, de Leeuw en Krap, 1791-1797. Complete in 5 volumes; [vi],580; [iv], 530; [iv], 610; [iv],397; [6],900,28 pp. Contemporary halfcalf bindings with marbled boards, gilt decorated backs, red and black labels and speckled blue edges.4to, 26 cm. Bit worn and soiled on spines and edges, internally clean with some occasional browing, very good set.First and only edition. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Comprehensive dictionary of 18th century and older Dutch legal and administrative subjects, alphabetically arranged and within each entry chronologically. Listing national. regional and local edicts and other regulations on a theme since approximately the 13th century. Entries from a few lines to many pages,juridical mainly but also political as well as military, commercial and social. In volume 5 the anonymous author claims to have been able to compile such a vast reference work because he was in exile during the Orangist counter revoltion of 1887.. ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #28299
€  525.00 [Appr.: US$ 586.94 | £UK 458.5 | JP• 65348]
Keywords: dictionaries, RECHT, zdoos *2015-42 oud recht * , dictionary, law, legal history, legal dictionary, old & rare catalogus.

 
[BLÉCOURT, A.S. DE].
Een vergadering van Burgemeesteren en Raad der stad Groningen : in Lentemaand 1878 : een vaderlandsch tafereel.
Gebonden in convoluut. Halflinnen band. [Groningen : s.n.], [1896]. Met originele omslag voorzijde. Met gevouwen illustratie. 22 pp. Samengebonden met zelfde werk : 2e druk. [Groningen : s.n.], Met gevouwen illustratie. [1897]. 20 pp.; 3e druk. [Groningen : s.n.], [1909]. Met originele omslag voorzijde. 17 pp.; 4e druk. [Groningen : s.n.], [1909]. Met originele omslag voorzijde. 20 pp.; 6e druk. Met originele omslag voorzijde. [Groningen : s.n.], 1939. 16 pp. Illustraties hoogstwaarschijnlijk door Johan Huizinga. Exemplaar afkomstig uit de bibliotheek van de auteur, A.S. de Blťcourt (1873-1940), professor in het oud-vaderlandsche recht te Leiden (1917-1939). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. - Convoluut met alle varianten van het toneelstuk : Een vaderlansch tafereel, voor 't eerst vertoond op 22 februari 1896 door het Groningen Studenten-Gezelschap Spriet. Theatergeselschap Spriet was een vervolg van de door de Senaat van het Groninger Studenten-Corps ingestelde Commissie XIV B, en werd in februari 1895 opgericht. Het gezelschap speelde met veel succes op Mutua Fides en in de schouwburg. Het optreden van A. van Raalte als karakterkomiek, van A.S. de Blťcourt als dialectspreker, van Johan Huizinga als sneltekenaar behoorde tot het beste wat toen en later op dit gebied in Nederland is vertoond. Een tweede druk, geheel gereviseerd en gewijzigd, wordt uitgegeven voor de afscheidsvoorstelling op 24 november 1897 door hetzelfde gezelschap, wat daarna wegens het einde van de studietijd van de meeste leden werd opgeheven. Voor de 3e maal, gewijzigd, uitgegeven in 1909 voor een opvoering in de Lustrumfeesten van 1909 door het Groningsch Studententooneelgezelschap. Vervolgens uitgegeven voor een 4e uitvoering, gegeven door de Rederijkerskamer Groningen op 1 en 2 januari 1920. Nogmaals [ongewijzigd] gedrukt voor een 5e opvoering door de Rederijkerskamer Groningen op 14 april 1925 [Deze druk niet aanwezig]. De 6e, omgewerkte druk, verschijnt voor een 6e opvoering in de Lustrumfeesten van 1939 te Groningen.. ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #251833
€  240.00 [Appr.: US$ 268.32 | £UK 209.75 | JP• 29874]
Keywords: RECHT, zdoos *2011-31 oud recht, *2015-40 rechtsgeschiedenis , Groningen.

 
BELTZER, R. & F. LAAGLAND.
Canon van het arbeidsrecht : In vijftig vensters.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2013. Hardcover. 120 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : new copy - Wie is ook alweer de grondlegger van de eerste wet op de arbeidsovereenkomst? Wat is de rol van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid? Waarom kennen wij een risque social in plaats van een risque professional? Hoe zit het ook alweer met het arrest Lampe/De Vries? Een voor een vragen die raken aan de kern van het arbeidsrecht. Sinds 1909 kent Nederland een speciale regeling voor de arbeidsovereenkomst. Het arbeidsovereenkomstenrecht heeft zich sindsdien steeds meer gepositioneerd als een zelfstandige discipline binnen het recht. Deze canon gaat over de ijkpunten van het arbeidsrecht. Voor de canon zijn vijftig vensters geselecteerd die de belangrijkste personen, gebeurtenissen, begrippen, arresten en instituten van het arbeidsrecht weergeven. Bij ieder venster is op hoofdlijnen de relevantie voor het arbeidsrecht vermeld. Ook is gedacht aan degene die dieper in de materie wil duiken. Aan het slot van de canon zijn bij ieder venster twee bronnen vermeld waar het betreffende onderwerp meer uitgebreid aan de orde komt. De vensters zijn gevisualiseerd aan de hand van afbeeldingen. De vijftig vensters bieden de lezer een reis door het arbeidsrecht van het verleden tot het heden. Sommige vensters zijn geselecteerd op basis van hun uitzonderlijkheid. Dit geldt onder meer voor Levenbach en het arrest Groen/Schroevers. Andere vensters beschrijven kenmerkende aspecten van het arbeidsrecht, zoals het ontslag op staande voet, de vakantiewetgeving en de gelijkbehandelingswetten. Een ding hebben alle vensters gemeen: zij beschrijven het begin van ontwikkelingen die het arbeidsrecht tot op de dag van vandaag kleuren.. ISBN 9789089748171
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #39900
€  11.00 [Appr.: US$ 12.3 | £UK 9.75 | JP• 1369]
Catalogue: Arbeidsrecht
Keywords: Catalogus, RECHT, zdoos *2015-19 rechtsgeschiedenis, arbeidsrecht. 9789089748171

 BERG, PETER AREND JAN VAN DEN., Codificatie en staatsvorming : de politieke en politiek-theoretische achtergronden van de codificatie van het privaatrecht in Pruisen, de Donaumonarchie, Frankrijk en Nederland, 1450-1811.
BERG, PETER AREND JAN VAN DEN.
Codificatie en staatsvorming : de politieke en politiek-theoretische achtergronden van de codificatie van het privaatrecht in Pruisen, de Donaumonarchie, Frankrijk en Nederland, 1450-1811.
Groningen : Wolters-Noordhoff, 1996. Paperback. 436 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy . ISBN 9789001074562
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #223508
€  24.00 [Appr.: US$ 26.83 | £UK 21 | JP• 2987]
Keywords: RECHT, *2006-100 rechtsgeschiedenis, *2014-28 rechtsgeschiedenis. 9789001074562
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789001074562.jpg 

 
BERG, HARRY VAN DEN; PIM FORTUYN & TEUN JASPERS.
De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland.
Nijmegen : Sun,1978. Paperback. 454 pp. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9061681294
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #2483
€  9.00 [Appr.: US$ 10.06 | £UK 8 | JP• 1120]
Catalogue: Stakingsrecht
Keywords: POLITICS, *2011-33 arbeidsrecht, *2014-07 rechtsgeschiedenis 82%, rechtsgeschiedenis. 9061681294

 BERKVENS, A.M.J.A., J. HALLEBEEK & A.J.B. SIRKS (EDS.), Het Franse Nederland: de inlijving 1810-1813 : de juridische en bestuurlijke gevolgen van de 'Réunion' met Frankrijk.
BERKVENS, A.M.J.A., J. HALLEBEEK & A.J.B. SIRKS (EDS.)
Het Franse Nederland: de inlijving 1810-1813 : de juridische en bestuurlijke gevolgen van de 'Réunion' met Frankrijk.
Hilversum : Verloren, 2012. Paperback. 205 pp. (Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, [jrg.] 13, 2 (2011)). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy . ISBN 9789087042837
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #105126
€  15.00 [Appr.: US$ 16.77 | £UK 13.25 | JP• 1867]
Keywords: RECHT, *2006-100 rechtsgeschiedenis. 9789087042837
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789087042837.jpg 

 
BLAAS, P.B.M.
Henk Hoetink (1900-1963), een intellectuele biografie : recht en geschiedenis.
Hilversum : Verloren, 2010. Paperback. 184 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : good copy - De rechtsgeleerde H.R. Hoetink (1900-1963), van 1929 tot 1934 hoogleraar aan de Rechtshogeschool van Batavia en nadien aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam, was iemand met uitgesproken opvattingen. Zo sloot hij zich in IndiŽ niet aan bij zijn 'neo-ethische' collega s, verenigd in De Stuw. Terug in Nederland werd hij lid van het Comitť van Waakzaamheid. Tijdens de oorlog verbleef hij drie maanden als gijzelaar in het kamp Amersfoort en dook daarna onder. In 1946 werd hij de eerste voorzitter van het Humanistisch Verbond. Als rector magnificus van de UvA kreeg hij te maken met de kwestie Suys, die hem in conflict bracht met zijn vriend Jan Romein. Hoetinks humanistische levensovertuiging wordt in deze intellectuele biografie nader toegelicht en in een breder filosofisch kader geplaatst. Daarnaast is er veel aandacht voor zijn standpunten inzake methodologie en geschiedtheorie, waarmee hij als jurist en rechtshistoricus een geheel eigen richting insloeg.. ISBN 9789087042066
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #225011
€  10.00 [Appr.: US$ 11.18 | £UK 8.75 | JP• 1245]
Keywords: RECHT, *2016-40 rechtsgeschiedenis. 9789087042066

 
BLÉCOURT, A.S. DE (E.A.)
(ed.). Kenningboek der Stad Leiden 1553/1570.
Utrecht : Kemink,1936. Orig. wrappers. viii,219p. (OVR III-6). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #3229
€  15.00 [Appr.: US$ 16.77 | £UK 13.25 | JP• 1867]
Keywords: NEDERLAND, RECHT, zdoos history of law, Netherlands, rechtsgeschiedenis, serie OVR.

 
BREGMAN, JAN.
Schagen : een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen.
[Amsterdam,1965]. Orig. cloth binding. 172 pp. Index,bibliografie. Proefschrift. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #78257
€  20.00 [Appr.: US$ 22.36 | £UK 17.5 | JP• 2489]
Keywords: NEDERLAND, RECHT, zdoos *2015-40 rechtsgeschiedenis , history of law, Rechtsgeschichte, rechtsgeschiedenis.

 
BREUGEL DOUGLAS, ROBERT VAN.
Over het adelsregt in de Nederlanden.
Den Haag : Martinus Nijhoff, 1867. Contemp. halfcloth library binding. 137,18 pp. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Bevat ook : Over adelijke titels erfelijk volgens regt van eerstgeboorte / Robert van Breugel Douglas (1791-1873); en: Regt van eerstgeboorte in Nederland, in verband met de grondwet / Willem Jan d' Ablaing van Giessenburg Baron (1812-1892).. ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #192058
€  20.00 [Appr.: US$ 22.36 | £UK 17.5 | JP• 2489]
Keywords: RECHT, zdoos *2016-26 rechtsgeschiedenis , rechtsgeschiedenis, staatsrecht & bestuursrecht.

 
BUIJNSTERS, PIET J.
Levens van beruchte personen : oer de crimininele biografie in Nederland gedurende de 18e eeuw.
Utrecht : H&S,1980. With illustrations. 46 pp. Binding soiled. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : good copy . ISBN 9061944929
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #101056
€  5.00 [Appr.: US$ 5.59 | £UK 4.5 | JP• 622]
Keywords: HISTORY, *2017-13 rechtsgeschiedenis, history of law, Rechtsgeschichte. 9061944929

 
CERRUTTI, F.F.X. & F.A. BREKELMANS.
(ed.). Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda. Deel I: Inleiding - rechtsbronnen tot 1405; Deel II: Rechtsbronnen 1405-1477; Deel III: Rechtsbronnen 1477-1504. Supplement op delen I en II. Indices.
Utrecht & Bussum : Kemink & Zoon & Zutphen : Walburg Pers,1956-1990. 3 Vols. Orig. wrappers. lxxxii,396;viii,749;viii,328p. (Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen/ 3e serie, 17 & 18, Werken der Stichting tot Uitgaaf der Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen, 19). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #49237
€  100.00 [Appr.: US$ 111.8 | £UK 87.5 | JP• 12447]
Keywords: NEDERLAND, RECHT, zdoos *2013-12 rechtsgeschiedenis (2013-07), history of law, Netherlands, rechtsgeschiedenis, serie OVR.

 
DIJK, F. VAN.
Mr. Laurens Pieter van der Spiegel : Raad en Burgemeester van Goes : de leerjaren van een staatsman.
Assen : Van Gorcum,1963. Paperback. xii,252,viii pp. Index. (Historische Bibliotheek, 73). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #74938
€  12.00 [Appr.: US$ 13.42 | £UK 10.5 | JP• 1494]
Keywords: HISTORY, NEDERLAND, zdoos *2015-01 rechtsgeschiedenis, rechtsgeschiedenis.

 
DUYNSTEE, W.J.A.J.
Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland.
Amsterdam : Noord-Hollandsche Uigevers Mij.,1940. Paperback. 92 pp. Index. (Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap deel II, afl.1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. - Schaars.. ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #27298
€  20.00 [Appr.: US$ 22.36 | £UK 17.5 | JP• 2489]
Keywords: RECHT, zdoos *2012-02 philosophy of law, *2014-09 philosophy of law, history of law, Rechtsgeschichte, philosophy of law, serie GNR.

 
DUYNSTEE, W.J.A.J.
Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland.
Amsterdam : Noord-Hollandsche Uigevers Mij.,1940. Paperback. 92 pp. Index. (Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap deel II, afl.1). Ticket on spine. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. - Schaars.. ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #236880
€  14.00 [Appr.: US$ 15.65 | £UK 12.25 | JP• 1743]
Keywords: RECHT, zdoos history of law, Rechtsgeschichte, philosophy of law, serie GNR.

 
FOCKEMA ANDREAE, S.J.
Bijdragen tot de Nederlandsche Rechtsgeschiedenis. 4e Bundel : Hoofdstukken uit de geschiedenis van rechtsmacht en rechtsvorming.
Haarlem : De Erven F. Bohn,1900. Contemp. cloth binding. iv,457 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #186407
€  20.00 [Appr.: US$ 22.36 | £UK 17.5 | JP• 2489]
Keywords: RECHT, zdoos history of law, Netherlands, rechtsgeschiedenis.

 
FOCKEMA ANDREAE, S.J.
Een mensenleven in Nederland : driekwart eeuw ontwikkeling van openbaar bestuur, onderwijs en onderneming.
Alphen aan de Rijn : Samson,1957. Orig. cloth binding. 341 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #16328
€  10.00 [Appr.: US$ 11.18 | £UK 8.75 | JP• 1245]
Keywords: RECHT, zdoos *2012-03 ned. recht, staatsrecht, *2015-40 rechtsgeschiedenis .

 
FOCKEMA ANDREAE, S.J. (E.A.)
Rechtsbronnen der vier Hoofdwaterschappen van het vasteland van Zuid-Holland (Rijnland; Delfland; Schieland; Woerden).
Utrecht : Kemink,1951. Paperback. xx,601p. (Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, 3e reeks, 15). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #49224
€  20.00 [Appr.: US$ 22.36 | £UK 17.5 | JP• 2489]
Keywords: NEDERLAND, RECHT, zdoos *2013-12 rechtsgeschiedenis (2013-07), history of law, Netherlands, serie OVR.

 
FRUIN, ROBERT.
(ed.). De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht. Deel 3 : [vnl. IJsselstein].
Den Haag: Martinus Nijhoff,1903. Gebonden. [iv],278 pp. (Werken der Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht, 1e reeks, 13-3). Samengebonden met : Fruin. Robert. Het recht der Stad Reimerswaal. Den Haag Martinus Nijhoff,1905. Paperback. vi,278 pp. (Werken der Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht, 2e serie, 7). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #197356
€  30.00 [Appr.: US$ 33.54 | £UK 26.25 | JP• 3734]
Keywords: INCOMPLETE, NEDERLAND, RECHT, zdoos history of law, Netherlands, RECHT.NT.19, rechtsgeschiedenis, serie OVR.

 
FRUIN, ROBERT.
(ed.). De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht. Deel 2 : [Wijk bij Duurstede, Monfoort].
Den Haag: Martinus Nijhoff,1897. Gebonden. viii,434 pp. (Werken der Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht, 1e reeks, 13-2). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #3656
€  30.00 [Appr.: US$ 33.54 | £UK 26.25 | JP• 3734]
Keywords: INCOMPLETE, NEDERLAND, RECHT, zdoos history of law, Netherlands, RECHT.NT.19, rechtsgeschiedenis, serie OVR.

 
FRUIN, ROBERT.
(ed.). De middeleeuwsche Rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht. Deel 1 : [Amersfoort, Renen].
Den Haag : Martinus Nijhoff,1892. Hardcover. 432 pp. (Werken der Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht, 1e reeks, 13-1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #140221
€  30.00 [Appr.: US$ 33.54 | £UK 26.25 | JP• 3734]
Keywords: NEDERLAND, RECHT, zdoos history of law, Netherlands, RECHT.NT.19, rechtsgeschiedenis, serie OVR.

 
GALLÉ, P.H.
Beveiligd bestaan : grondtrekken van het middeleeuwse waterstaatsrecht in Z.W. Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijkbeheer in dit gebied.
Delft : Meinema,1963. Paperback. 372 pp. Met 1 gevouwen kaart. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #233983
€  20.00 [Appr.: US$ 22.36 | £UK 17.5 | JP• 2489]
Keywords: RECHT, zdoos *2014-07 rechtsgeschiedenis 82%, rechtsgeschiedenis.

 
GEHLEN, A.FL.
Het notariaat in het tweeherig Maastricht : een rechtshistorische schets van de inrichting en practijk van het Maastrichtse notariaat.
vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de tweeherigheid over de stad (1292-1794). Assen : Van Gorcum,1981. Paperback. xxiv,329p.Ill. (Maaslandse MonografiŽn). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9023218485
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #28986
€  18.00 [Appr.: US$ 20.12 | £UK 15.75 | JP• 2241]
Catalogue: Notariaat
Keywords: HISTORY, NEDERLAND, RECHT, Maaslandse MonografiŽn, rechtsgeschiedenis. 9023218485

 
GLASZ, J.R.
Vijftig jaar rechtspraktijk in Nederland : 3 persoonlijke impressies : de advocaat, de belastingadviseur, de notaris.
Concept en red.: Caron & Stevens, Baker & McKenzie, C. Hamburger. [Amsterdam] : Caron & Stevens/Baker & McKenzie, 1995. Paperback. 169 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN 9090082883
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #244474
€  18.00 [Appr.: US$ 20.12 | £UK 15.75 | JP• 2241]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos *2011-22 belastingrecht, *2014-28 rechtsgeschiedenis. 9090082883

 
GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M.
Fiscaal beleid in Nederland van 1800 tot na 2000. Afscheidscollege.
Deventer: Kluwer,1997, Paperback. 125 p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9020019333
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #122673
€  9.00 [Appr.: US$ 10.06 | £UK 8 | JP• 1120]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos *2013-25 rechtsgeschiedenis, *2015-10 belastingrecht, belastingrecht. 9020019333

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page

New search  -