Kloof Booksellers & Scientia Verlag : belastingrecht
found: 263 books on 11 pages. This is page 1
- Next page

 
Algemeene instructie nopens het beheer, de boekhouding en de verdere verpligtingen van de ambtenaren van de registratie, de successie en het zegel.
[s.l.: n.p.], [n.d.]. 259 pp. Deze instructie wordt, bij de aanhaling, aangewezen door de letters I.M. (Instruction Manuentie). BOUND WITH : Algemeene instructie voor de ambtenaren der registratie enz., nopens de aanvrage, enz. van gezegeld papier en drukwerken. 10 pp. (Deze instructie wordt, bij de aanhaling daarvan, aangeduid door de letters: I. Z. en D.). Algemeene instructie nopens de compabiliteit der registratie. 85 pp. Algemene instructie nopens deborgtogten der rekenpligtige ambtenaren van de registratie enz., tot zekerheid van het Rijk. 19 pp. Contemp. halfleren band. Doorschoten (interleaved) exemplaar. Mooi exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #253923
€  80.00 [Appr.: US$ 93.3 | £UK 72 | JP• 10372]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos belastingrecht.

 
Algemeene instructie op de comptabiliteit der registratie en domeinen.
Den Haag,1909. Ohlin,228p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy ex-library copy. ticket on spine..
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #68872
€  10.00 [Appr.: US$ 11.66 | £UK 9 | JP• 1296]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos belastingrecht.

 
Algemeene instructie voor de ambtenaren van het kadaster.
Den Haag : [Algemeene Landsdrukkerij], 1877. Contemp. cloth binding. 87 pp. Doorschoten exemplaar met aantekeningen. Stempels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #202495
€  30.00 [Appr.: US$ 34.99 | £UK 27 | JP• 3889]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos belastingrecht.

 
Algemeene instructiën voor de ambtenaren in dienst bij het bestuur der registratie en dat der domeinen, regelende de borgtochten, de aanvrage enz. van gezegeld papier en drukwerken.
's-Gravenhage : [Algemeene Landsdrukkerij] , 1892. Contemp. halfcloth binding with printed boards. 34 pp. 23 cm. Doorschoten exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #202503
€  20.00 [Appr.: US$ 23.33 | £UK 18 | JP• 2593]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos belastingrecht.

 
Gedenkboek. Bond van administratief personeel bij 's Rijksbelastingen in Nederland.
Den Haag,[1939]. Orig. wrappers. 138 pp. Ills. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy - Uitgegeven t.g.v. van het 50-jarige bestaan..
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #142280
€  20.00 [Appr.: US$ 23.33 | £UK 18 | JP• 2593]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos belastingrecht.

 
Ministerie van Financiën. Juli 1958 - April 1963. 5 jaar financieel en fiscaal beleid in Suriname.
Paramaribo,[1963]. Paperback. 223 pp. Ills. Stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #142266
€  20.00 [Appr.: US$ 23.33 | £UK 18 | JP• 2593]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos belastingrecht, fiscal studies, Surinam, Suriname.

 
Onvooringenomen opmerkingen, tot toelichting van 's lands financiëel herstel, briefswijze medegedeeld. Deel 2: De Britsche Income-tax, in haren aard en werking.
Amsterdam : M. Schooneveld en zoon, 1843. Orig. printed wrappers. 26 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy - Alleen deel 2 van 4 delen : [1]: Inleiding. - 2: De Britsche Income-tax, in haren aard en werking. - 3: FinanciŽn. Grondwet - 4: De buitengewone belasting..
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #166058
€  18.00 [Appr.: US$ 20.99 | £UK 16.25 | JP• 2334]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos *2006-100 belastingrecht.

 
[BATAAFSCH GEMEENEBEST].
Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende ordonnantie waar op binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, de impost op de ronde maat : geärresteerd den 13 December 1805.
In den Haag : ter Staats-Drukkerij, 1805. Contemp. printed wrappers. 28 pp. 24 cm. Deels doorschoten (partly interleaved). Saakes 4 (1806), p. 206. Bijgebonden : Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Republiek, behelzende eenige modificatien in de executie in de ordonnantie op den impost op de ronde maat : gearresteerd, den 21sten mei, 1806. In den Haag : ter Staats-Drukkerij, 1806. 6 pp. Goed exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy - Ordonnantie op de Ronde Maat, vanaf ca. 1600 een vorm van omzetbelasting op droge waren, zoals granen, zaad, vruchten, etc. gemeten met de rondemaat (inhoudsmaat), elke keer als zij van eigenaar veranderden..
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #204705
€  40.00 [Appr.: US$ 46.65 | £UK 36 | JP• 5186]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: Catalogus, RECHT, zdoos belastingrecht.

 
Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen Chronologische tafel der stukken, vervat in de verzameling der wetten, besluiten an aanschrijvingen betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnzen. 1821-1869, 1893.
[Brussel & 's-Gravenhage : s.n.], 1821-1869, 1893. In 57 contemp. halfleren banden. Banden licht beschadigd. 1 rug mist. Goede set. Met tienjarige tafels (1823-1832. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #70540
€  350.00 [Appr.: US$ 408.21 | £UK 314.25 | JP• 45376]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos *2015-10 belastingrecht, belastingrecht, nederlands recht, 19e eeuw.

 
Verzameling der wetten van het stelsel van belastingen, volgens de wet van 12 Julij 1821, (Staatsblad no. 9), strekkende tot uitgifte aan de ambtenaren.
's Gravenhage : Algemeene Lands Drukkerij, 1822. Contemp. halfcalf binding. 419 pp. 22 cm. Ticket on spine. Only 4 copies in NCC. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #236084
€  60.00 [Appr.: US$ 69.98 | £UK 54 | JP• 7779]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos *2015-10 belastingrecht.

 
Verzameling der wetten betrekkelijk de in en uitgaande regten en de accijnsen ten dienste der administratie, mei 1819.
Brussel : Weissenbruch, [1819]. Contemp. halfcalf binding. 352 pp. Interleaved copy. Bound with : Lijst of tarief van inkomende en uitgaande regten op alle goederen en koopmanschappen welke het Koninkrijk der Nederlanden zullen worden in- of uitgevoerd : [behoort bij de Wet van 12 Mei 1819, No. 29]. [s.l.: s.n.], [1819]. 52 tables on 104 pp. Upper spine sl. damaged. Library stamp. Else very good copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy Rare. Not available in NCC..
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #54985
€  180.00 [Appr.: US$ 209.94 | £UK 161.75 | JP• 23336]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos *2006-100 ned. recht, 19e, *2015-10 belastingrecht.

 
Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen, betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen. 1872, no. 1-133. Met : Chronologische tafel der stukken.
Den Haag, [1872]. Orig. boards. ca 250 pp. Dit deel bevat no. 1-126. Met 5 platen. Stempel. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy - De platen in 'Resolutie van den 19den Julij 1872, no. 19' bevatten afbeeldingen en onderdelen van kranen en aftappingstoestellen in de beetwortelsuikerfabrieken.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #255068
€  25.00 [Appr.: US$ 29.16 | £UK 22.5 | JP• 3241]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos *2015-10 belastingrecht.

 
[RAMAER, E.H.]
Wet op het regt van zegel.
Tweede druk. Geheel omgewerkt en aanzienlijk vermeerderd. Den Haag : J. & H. van Langenhuysen, 1846. Orig. printed boards. vi,120,[1] pp. 21 cm. Back damaged. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #202516
€  40.00 [Appr.: US$ 46.65 | £UK 36 | JP• 5186]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos belastingrecht.

 
De zegelbelasting, toegepast op de stukken der rekenpligtige ambtenaren; op de acten en overeenkomsten, attestaties en verklaringen; op de rekeningen, declaratien, quitancien, ordonnancien, mandaten, betaalsrollen, assignatien en betaalbaarstellingen : handboekje ten gebruike van ambtenaren van algemeene-, provinciale-, plaatselijke- en openbare besturen, collegien en instellingen, inzonderheid voor griffiers, secretarissen, ontvangers, thesauriers, penningmeesters, rentmeesters, enz.
's-Gravenhage : Giunta d'Albani , 1844. Paperback. 39 pp. 18 cm. Small paperticket on spine. Stamp. Very good copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #202513
€  35.00 [Appr.: US$ 40.82 | £UK 31.5 | JP• 4538]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos *2015-10 belastingrecht, belastingrecht.

 ADRIANI, P.J.A., Tractatus Tributarii : opstellen op belastinggebied aangeboden aan Prof. Dr. P.J.A. Adriani.
ADRIANI, P.J.A.
Tractatus Tributarii : opstellen op belastinggebied aangeboden aan Prof. Dr. P.J.A. Adriani.
Haarlem: Tjeenk Willink,1949. Orig. cloth binding, dustjacket, x,251 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #13050
€  15.00 [Appr.: US$ 17.49 | £UK 13.5 | JP• 1945]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos belastingrecht.
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/13050.jpg 

 
ALBERTINI, ANDREAS VON.
Der Steuerbetrug im System der Steuerstrafnormen behandelt am Beispiel der Zürcher Steuergesetzgebung.
Bern : Stšmpfli, 1967. Paperback. xiv,144 pp. (Abhandlungen zum schweizerischen Recht ; Heft 373). Spine sl. damaged. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #199573
€  12.00 [Appr.: US$ 14 | £UK 11 | JP• 1556]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos belastingrecht, criminal law.

 
ANDERSEN, MIKAEL SKOU & PAUL EKINS (EDS.)
Carbon-energy taxation : lessons from Europe.
Oxford : Oxford University Press, c2009. Hardcover. Dustjacket. xxviii,313 pp. Condition : fine. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy . ISBN 9780199570683
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #260896
€  18.00 [Appr.: US$ 20.99 | £UK 16.25 | JP• 2334]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: ECONOMICS*2015-10 belastingrecht. 9780199570683

 ARENDONK, H.P.A.M. VAN (E.A.)., Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen.
ARENDONK, H.P.A.M. VAN (E.A.).
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen.
Den Haag : Vermande,2003. 6e, herziene druk. Hardcover. xviii,435 pp. Stempel. Conditie : als nieuw. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9789059032095
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #158554
€  10.00 [Appr.: US$ 11.66 | £UK 9 | JP• 1296]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT*2016-28 belastingrecht, belastingrecht. 9789059032095
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789059032095.jpg 

 AVOIRD, W.J. VAN DER., Doelvermogens in het fiscale recht; een beschrijving van het fiscale landschap per 1 januari 2010.
AVOIRD, W.J. VAN DER.
Doelvermogens in het fiscale recht; een beschrijving van het fiscale landschap per 1 januari 2010.
Rijswijk :. Licent Fiscale & Juridische Uitgevers, 2012. Paperback. 0 pp.Nederlandse tekst. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9789077870563
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #68173
€  15.00 [Appr.: US$ 17.49 | £UK 13.5 | JP• 1945]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT*2015-10 belastingrecht. 9789077870563
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789077870563.jpg 

 
BEERS, JAN.
Estate planning in de 21e eeuw.
[ Deventer ] : Academie FinanciŽle Planning, 2003. Paperback.219 p. : ill. ; 22 cm. (Wegwijzers financiŽle planning, ISSN 1572-5731 ; 4). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9020025007
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #206752
€  8.00 [Appr.: US$ 9.33 | £UK 7.25 | JP• 1037]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: ECONOMICSbelastingrecht. 9020025007

 
BENDER, T.
De vrijstellingsmethode ter voorkoming van internationaal dubbele belasting.
Deventer: Kluwer,2000. Paperback. xxxiv,709 pp. Diss. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy - Handelseditie in een ingekorte versie verschenen in de reeks Fiscale MonografieŽn 92.. ISBN 9020023314
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #139881
€  35.00 [Appr.: US$ 40.82 | £UK 31.5 | JP• 4538]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos belastingrecht. 9020023314

 
BERG, JELLE E. VAN DEN.
De eigen woning.
Deventer : Kluwer, 2006. Paperback. XIII, 212 p. : ill. ; 25 cm. Met reg. Fiscale brochures . IB Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9013037097
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #249110
€  12.00 [Appr.: US$ 14 | £UK 11 | JP• 1556]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHTbelastingrecht. 9013037097

 
BERKHOUT, T.M.
Fiscaal afschrijven op vastgoed.
[Deventer : Kluwer], 2003. Paperback. 593 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #202055
€  20.00 [Appr.: US$ 23.33 | £UK 18 | JP• 2593]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos *2015-10 belastingrecht, belastingrecht.

 
BICHMANN, HEINRICH.
Der Zinsfuss seit 1895 : Preisschrift der rechts- u. staatswissenschaftlichen Fakultät der Kaiser Wilhelms-Universität zu Strassburg i. E.
Berlin : Puttkammer & MŁhlbrecht, 1912. Paperback. 154,[54] pp. Ticket on spine. Library stamps. Very good copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #262349
€  20.00 [Appr.: US$ 23.33 | £UK 18 | JP• 2593]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos *2014-18 duits recht, *2015-10 belastingrecht.

 BLIECK, L.A. DE (E.A.), Algemene wet inzake rijksbelastingen.
BLIECK, L.A. DE (E.A.)
Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Deventer: Kluwer,2004, 6e druk. Paperback. xxiii,464 pp. (Fed Fiscale Studieserie, 5). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy Dit boek geeft een inleiding tot de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Het maakt de complete materie van de AWR toegankelijk, zowel voor studerenden als voor hen die werkzaam zijn in de fiscale praktijk of de advocatuur. Recente ontwikkelingen en actuele problemen krijgen in dit boek bijzondere aandacht: - de verhouding van de AWR tot de Algemene wet bestuursrecht;- de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur; - het nieuwe stelsel van de administratieve boeten; - het nieuwe fiscale procesrecht; - de gewijzigde heffingsrente; - de toepassing van de richtige-heffingsbepalingen en van het leerstuk van de wetsontduiking;- het fiscale strafrecht.. ISBN 9789013004939
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #231994
€  10.00 [Appr.: US$ 11.66 | £UK 9 | JP• 1296]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos *2016-28 belastingrecht, belastingrecht. 9789013004939
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789013004939.jpg 

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page