Antiquariaat Boek & Glas: 18e Eeuw
found: 113 books on 5 pages. This is page 1
- Next page

 
-
Apollo's kermis-gift. Aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeugd. Tweede deel.
In 's Gravenhage. By Jan van den Bergh, Boekverkooper in de Schoolstraat, in Hippocrates. 1743. Gemarmerd papieren omslag, Gegraveerde Titelprent door I.D.M[artini], onafgesneden, 189 + [6] p. rug ontbreekt, naaiwerk en binnenwerk goed. Liedboekje met vrolijke en amoureuze liedjes voor bruiloften en partijen.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T5396
€  90.00 [Appr.: US$ 106.21 | £UK 80.5 | JP• 12004]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 , De blyde incomste van syne keyserlycke ende catholycke majesteyt Carel den Sesden keyser der Romeynen, coninck van Spaignien, &c. als hertogh van Brabant, verleent den 8. October ende besworen den 11. der selve maendt in den jaere 1717.
De blyde incomste van syne keyserlycke ende catholycke majesteyt Carel den Sesden keyser der Romeynen, coninck van Spaignien, &c. als hertogh van Brabant, verleent den 8. October ende besworen den 11. der selve maendt in den jaere 1717.
Tot Brussel, By Eugenius Henricus Fricx, 1717. Ing. 28 + 32 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4546
€  150.00 [Appr.: US$ 177.01 | £UK 134.25 | JP• 20006]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw
http://www.xs4all.nl/~boekglas/plaatjes/R4546.jpg 

 
[KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS].
De boere studeerkamer, of Rariteyt-kraam der zotten en zottinnen. Beschreven door een genoodschap boeren [...]
In 's Gravenhage, by Pieter van Os, boekverkoper op de Plaats, 1765-1767. [2 delen in 1 band]. Halfleren band, rug vernieuwd met behoud oude rugbekleding, schutbladen vernieuwd, binnenwerk in uitstekende conditie. 466 + 464 p. Met 2 identieke frontispices door Simon Fokke. Titelpagina's in zwart en rood gedrukt. Alles wat verschenen is van het satirische kwartaalschrift 'De boere studeerkamer'. Auteur is de broodschrijver, jurist en avonturier F.L. Kersteman (1728 - 1792?). In elk van de acht afleveringen komen drie spreekwoorden of zegswijzen aan de orde, die als kapstok dienen voor het beschrijven van gebeurtenissen of situaties waar een luchtje aan zat. Namen worden niet genoemd, maar tijdgenoten zullen geen moeite hebben gehad om de mikpunten van Kerstemans spot te herkennen.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R3411
€  500.00 [Appr.: US$ 590.03 | £UK 447 | JP• 66688]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
[MEERMAN, WILLEM].
Comoedia vetus, of Bootsmans-praetje. Met meerder Aenteykeningen opgeheldert; En vermeerdert. [met] Malle waegen zynde een Vervolg en Verantwoording van de Comoedia vetus, of Bootsmans-Praetje.
Pieter Visser, Amsterdam, 1732. De tweede Druk, Perkamenten bandje, Twee gegraveerde titelpagina's, [IV] + 136 p. + [16 p.]. Voorberegt 2x door Georgius van Zonhoven. Een tractaat over de godsdiensttwisten tussen remonstranten en contra-remonstranten in zeemanstaal. Mist een pagina met een diagram. Twee kleine eigendoms-stempeltjes.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y2136
€  150.00 [Appr.: US$ 177.01 | £UK 134.25 | JP• 20006]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
Lettre sur le Deces du Sme Prince Stadhouder, Sur la Succession, & sur la Tutelle, Avec quelques Particularitez, touchant le caractere de l'Auguste Princesse Royale, Gouvernante des Provinces-Unies, Tutrice du Prince son Fils, Successeur & Mineur.
A Londres, chez Jean Nourse, 1751. Papieren omslag. 27 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R7690
€  25.00 [Appr.: US$ 29.5 | £UK 22.5 | JP• 3334]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 -, Onderrigtingen omtrent de wyze, op welke men zich te gedragen heeft by het opkomen van onweder, Benevens de Middelen, om zich voor de nadeelige uitwerkselen van den Blixem te beveiligen. Uitgegeven tot onderrigting van Onkundigen.
-
Onderrigtingen omtrent de wyze, op welke men zich te gedragen heeft by het opkomen van onweder, Benevens de Middelen, om zich voor de nadeelige uitwerkselen van den Blixem te beveiligen. Uitgegeven tot onderrigting van Onkundigen.
In 's Gravenhage, By Isaac van Cleef, 1779. Na den derden vermeerderden druk uit het Hoogduitsch Vertaald. Met een uitklapbare plaat. Onafgesneden, 104 p. omslag kievit papier, rugje omgeplakt, doorlopende vlek rond bindwerk, roestvlekjes op de plaat.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6823
€  80.00 [Appr.: US$ 94.41 | £UK 71.5 | JP• 10670]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw
http://www.xs4all.nl/~boekglas/plaatjes/T6823.jpg 

 [FEITH, RHIJNVIS]., De Patriotten. Tooneelspel.
[FEITH, RHIJNVIS].
De Patriotten. Tooneelspel.
Johannes Allart, Amsterdam, 1785. Onbedrukt kartonnen omslag uit de tijd, Gegraveerde titelpagina met vignet door C. Bogerts en een plaat door dezelfde. anoniem verschenen
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R2136
€  125.00 [Appr.: US$ 147.51 | £UK 111.75 | JP• 16672]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw
http://www.xs4all.nl/~boekglas/plaatjes/R2136.jpg 

 
[HOEVENAAR, A.].
Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Paddenburg, boekverkoper en boekdrukker te Utrecht. Gerequireerden; contra Jonkh. Fredrik Christiaan Rynhard Baron van Rheede en Agrim, Graaf van Athlone, Vry Heer van Amerongen, Hoofd Officier derzelve stad, R.O. Requirant. A. Hoevenaar, procureur van den gerequireerden. M.J. van Buuren, in dezen vervangen hebbende L. van der Pauw, procureur van den heere requirant.
Te Utrecht, By Gisbert Timon van Paddenburg, 1783. Papieren omslag, onafgesneden, [8] + 178 p. Pleydoye in de zaak van de Post van den Neder-Rh n. Pleidooi in een proces tegen het patriotse tijdschrift De Post van den Neder-Rhijn, van Pieter 't Hoen, uitgegeven door de Utrechtse drukker Van Paddenburg. Op 25 oktober 1782 had de nieuwe hoofdschout van Utrecht, de graaf van Athlone, een aanklacht ingediend tegen Van Paddenburg wegens overtreding van het plakkaat van 4-7-1781. Het proces vond plaats op 17-12-1782. Dankzij het pleidooi van advocaat Hoevenaar behaalde De Post een glansrijke overwinning.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T2893
€  150.00 [Appr.: US$ 177.01 | £UK 134.25 | JP• 20006]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 , The School of Manners or Rules for Childrens Behaviour.
The School of Manners or Rules for Childrens Behaviour.
London, The Oregon Press, 1983. Bound dustjacket. 64 p. Ills. Facsimile uitgave: London, The Cockerill, 1701 the fourth edition.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B1775
€  10.00 [Appr.: US$ 11.8 | £UK 9 | JP• 1334]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw
http://www.xs4all.nl/~boekglas/plaatjes/B1775.jpg 

 [WAAL, J. DE. E.A.]., Ter gedachtenisse van J. Bellamy.
[WAAL, J. DE. E.A.].
Ter gedachtenisse van J. Bellamy.
Amsteldam, A. Mens Jansz., 1786. Oorspr. grijs kartonnen bandje. 52 + 4 p. Onafgesneden. Op titelpagina gegraveerd vignet van een grafmomument.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R8029
€  50.00 [Appr.: US$ 59 | £UK 44.75 | JP• 6669]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw
http://www.xs4all.nl/~boekglas/plaatjes/R8029.jpg 

 
J.N. [= NANNING, J.].
Twee Predikatiën op den Jaarlykschen Gedenkdag van het Wonder der Heilige Stede, gedaan binnen Amsteldam. [met] Brief van Desiderius Erasmus van Rotterdam, aan Koenraad Pelikaan, bevattende zyn gevoelen wegens het Heilig Avondmaal des Heeren. Misgaders twee Predikatien , Onlangs over dezelve Stoffe gedaan.
Te Amsterdam, By Theodorus Krajenschot, 1750. [aan het eind van de 2e predikatie: Te Amsteldam, By Gerrit Tielenburg]. Twede druk, Gebonden half leer, acht gravures waarvan een titelgravure en een uitklapbare plaat, 59 + 12 + 36 + 64 + 22 + adv. + 8 + 4 + 2 + 2 p. Bevat tevens: J.N., Godvrugtige Zangen op de voornaamste Feesten, Crajenschot, 1756. [en] Betoog der Regtzinnige Leringe van J.N. aangerand door M.F.r.p., Crajenschot, 1755. [en] Verdediging van den zeer geleerden en eerwaarden heer J. Nanning, etc., Crajenschot, z.j. [en] Brief van een Hollandschen Priester aen een Groninger Priester, zynen vrindt. Bibliotheekstempel.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T2848
€  70.00 [Appr.: US$ 82.6 | £UK 62.75 | JP• 9336]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw theologie

 
[HOORN, NICOLAAS TEN ?].
Wegwyzer door Amsterdam, zynde eene beknopte verhandeling van desselfs eerste opkomst, vergrootingen, en teegenwoordigen staat, [etc.].
Nicolaas ten Hoorn, Amsterdam, 1726. Tweede druk, Perkamenten band, rugtitel in handschrift, Gegraveerde titelpagina, op de typografische titelpagina drukkersmerk in houtsnede, 24 platen over twee pagina's en 4 uitslaande platen, waaronder een fraai gezicht op de stad vanaf het IJ door J. Schijnvoet en een plaat van het stadhuis op de Dam. Uitgebreide gids voor Amsterdam met fraaie gravures van alle markante gebouwen in de stad zoals kerken en stadspoorten, en natuurlijk het pronkstuk van Amsterdam, het stadhuis op de Dam. Goed exemplaar.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T7172
€  700.00 [Appr.: US$ 826.05 | £UK 625.5 | JP• 93363]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: amsterdam 18e eeuw

 
AARTS.
Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het Betje Wolff-jaar 1988 en het Aagje Deken-jaar 1991.
Amsterdam, C.J. Aarts, 1991. Ingenaaid. 144 p. Dick Welsink en Willy Tibergien (Red.).
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: W7090
€  6.00 [Appr.: US$ 7.08 | £UK 5.5 | JP• 800]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: studie 18e eeuw

 
ALPHEN, HIERONYMUS VAN.
Bloemlezing. Met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters.
Zutphen, W.J. Thieme & cie., z.j. Gebonden. XIII + 149 p. Klassiek Letterkundig Pantheon 155-156.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B4104
€  8.00 [Appr.: US$ 9.44 | £UK 7.25 | JP• 1067]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
BEEKMAN, E.M.
The crippled heart. An introduction to the Life, Times and Works of Willem Godschalck van Foquenbroch.
Astraea Leiden 1997. Oorspr. omslag Ills. 174 p. Paddemoesreeks 2
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L7446
€  18.00 [Appr.: US$ 21.24 | £UK 16.25 | JP• 2401]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
BEKKER, ELISABETH, WEDUWE WOLFF EN AGATHA DEKEN.
Geschrift eener bejaarde vrouw. Bewerkt en uitgegeven in verkorte vorm, op basis van de druk (1802) en de handschriften voor het onuitgegeven deel, door Andre Hanou.
Amsterdam University Press, 2007. Paperback Ills. 287 p. Amazone -reeks
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4187
€  15.00 [Appr.: US$ 17.7 | £UK 13.5 | JP• 2001]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
BEKKER, E. EN A. DEKEN.
Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart.
's-Gravenhage, De Gebroeders van Cleef, 1954. 10e druk. Gebonden Stofomslag Ills. XIV + 378 + IV p. [Niet vertaalt].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L3187
€  15.00 [Appr.: US$ 17.7 | £UK 13.5 | JP• 2001]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
BEKKER, A. EN WED. WOLFF EN A. DEKEN.
Historie van Willem Leevend.
Rotterdam, D. Bolle, [1909]. Derde druk. Gebonden. VIII + 359 p. Naverteld door Mevr. Van Westrheene.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H8007
€  20.00 [Appr.: US$ 23.6 | £UK 18 | JP• 2668]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
BELLAMY, JACOBUS.
Gedichten. Met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters.
Amsterdam University Press, 1994. Oorspr. omslag, 64 p. serie Alfa
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T9643
€  7.00 [Appr.: US$ 8.26 | £UK 6.5 | JP• 934]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
BELLAMY.
Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart.
Bij De Leeuw en Krap, Dordrecht, 1790. Gebonden half leer, Gegraveerde titelpagina, 192 p. bibliotheekstempeltjes, goed exemplaar.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R8841
€  60.00 [Appr.: US$ 70.8 | £UK 53.75 | JP• 8003]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: poŽzie 18e eeuw

 
BILDERDIJK, W.
Brief van den navolger van Sofokles Edipus.
A. van der Kroe, Amsterdam, 1780. Blanco papieren omslag uit de tijd, 23 p. WBB 19
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R2123
€  18.00 [Appr.: US$ 21.24 | £UK 16.25 | JP• 2401]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
BISSCHOP, W.
Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18e eeuw.
Utrecht, C. van der Post, 1859. Gebonden. XIV + 333 p. Uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Met opdracht: Mijner vriend de Weledelgestr. Heer Mr. H. Timmers Verhoeven, de Schrijver. [Rug omgeplakt, bibliotheekstempeltje].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L8390
€  40.00 [Appr.: US$ 47.2 | £UK 35.75 | JP• 5335]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
BOSCH, MARIA & AGATHA DEKEN.
Stichtelyke gedichten.
Te Amsterdam, by Yntema en Tieboel, 1775. Gebonden half leer, gegraveerde titelpagina, [2],xii,[14],420,[24],[7] p Buijnsters 94. bibliotheekstempeltje.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T2696
€  300.00 [Appr.: US$ 354.02 | £UK 268.25 | JP• 40013]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
BRANDT CORSTIUS, J.C.
Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw.
Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1955. Gebonden Stofomslag 122 p. Ills.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L2580
€  10.00 [Appr.: US$ 11.8 | £UK 9 | JP• 1334]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw studie

 BRINK, JAN TEN., Dr. Nicolaas Heinsius Jr., Eene studie over den Hollandschen Schelmenroman der zeventiende eeuw.
BRINK, JAN TEN.
Dr. Nicolaas Heinsius Jr., Eene studie over den Hollandschen Schelmenroman der zeventiende eeuw.
Elsevier Rotterdam 1885. Gebonden 250 p. ex-bibliotheekexemplaar
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L4226
€  20.00 [Appr.: US$ 23.6 | £UK 18 | JP• 2668]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: studie 18e eeuw
http://www.xs4all.nl/~boekglas/plaatjes/L4226.jpg 

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Next page