found: 7 books

 
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereeniging van Inspecteurs der directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen : 1885-1935.
Amsterdam : H. van der Marck , 1935. Orig. cloth binding. 271 pp. 27 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #189536
€  25.00 [Appr.: US$ 27.36 | £UK 21.5 | JP¥ 3047]
Catalogue: Invoerrechten
Keywords: RECHT, zdoos belastingrecht.

 
DILLEN, C. VAN & C. MIDDELKOOP.
Wet van 15 Aug. 1862, Stbl. no. 170, gewijzigd bij die van 6 April 1877, Stbl. no. 71, houdende vaststelling van het tarief van rechten op den invoer, zoals dat is opgenomen in de bijgewerkte verzameling van wetten, besluiten en aanschrijvingen der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.
Met aanteekeningen voorzien door Van Dillen en Middelkoop. 3e druk herzien en bijgewerkt tot 1 Maart 1899 door J.H.A.M. Heinsius. Rotterdam : Nijgh & Van Ditmar, 1899. 3e druk. Contemp. halfcalf binding. [vi], 392, [cxvi] pp. Stempe. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #59743
€  45.00 [Appr.: US$ 49.25 | £UK 38.5 | JP¥ 5485]
Catalogue: Invoerrechten
Keywords: RECHT, zdoos .

 
MINISTERIE VAN FINANCIËN.
Verzameling van voorschriften voor de ambtenaren der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. Deel 13-29.
Den Haag, 1925-1956. In 17 halflinnen banden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. - Verschenen tussen 1912-1958.. ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #53944
€  150.00 [Appr.: US$ 164.18 | £UK 128 | JP¥ 18282]
Catalogue: Invoerrechten
Keywords: RECHT, zdoos *2015-10 belastingrecht.

 
FRANKEN, E.
Algemeene Wet van den 26sten Aug. 1822 (Staatsblad no.38) over heffing en verzekering der invoerrechten en accijnzen (...) benevens Wet op de Zeebrieven.
Helder : C. de Boer,1903. 2e druk. Orig. halfleren band. viii,860p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #14759
€  30.00 [Appr.: US$ 32.84 | £UK 25.75 | JP¥ 3656]
Catalogue: Invoerrechten
Keywords: RECHT, zdoos *2006-100 belastingrecht, *2011-22 belastingrecht, belastingrecht.

 
GEORGE, HENRY.
Protectie of vrijhandel? : een onderzoek van het vraagstuk van invoerrechten, meer in 't bijzonder met het oog op de belangen van de arbeiders.
(Beknopte editie). Met een inleiding van Philip Snowden. Voor Nederland bewerkt door H. Kolthek. Zutphen : W.J. Thieme & Cie, 1930. Paperback. xix,183 pp. 22 cm. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #208777
€  12.00 [Appr.: US$ 13.13 | £UK 10.25 | JP¥ 1463]
Catalogue: Invoerrechten
Keywords: ECONOMICS, zdoos .

 HEINSIUS, J.H.A.M., Het Wetsontwerp tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten.
HEINSIUS, J.H.A.M.
Het Wetsontwerp tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten.
Rotterdam : Nijgh & van Ditmar,[1911]. Paperback. 203,x pp. Ex-library copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #123977
€  8.00 [Appr.: US$ 8.76 | £UK 7 | JP¥ 975]
Catalogue: Invoerrechten
Keywords: RECHT, zdoos belastingrecht.
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/123977.jpg 

 
LANDWEER, E.J.
Handleiding voor de opmaking en behandeling van processsen-verbaal van bekeuring der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.
Gorinchem,1901. Ohlin,viii,366p. Index. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Library copy. Ticket on spine.. ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #69067
€  25.00 [Appr.: US$ 27.36 | £UK 21.5 | JP¥ 3047]
Catalogue: Invoerrechten
Keywords: RECHT, zdoos belastingrecht.

| Pages: 1 |