found: 90 books on 4 pages. This is page 1
- Next page

 
ASSER, W.D.H.
In solidum of pro parte : een onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de hoofdelijke en gedeelde aansprakelijkheid van vennoten tegenover derden.
Leiden: E.J. Brill,1984. Paperback. xii,367 pp. (Rechtshistorische Studies, 9). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9004070818
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #56448
€  20.00 [Appr.: US$ 21.89 | £UK 17.25 | JP• 2438]
Keywords: RECHT, zdoos *2013-25 rechtsgeschiedenis, *2013-29 ned. recht, burgerlijk recht, history of law, Rechtsgeschichte, ondernemingsrecht. 9004070818

 BAUW, EDDY., Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging.
BAUW, EDDY.
Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging.
Deventer: Kluwer,1994. Paperback. xvi,345 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9026825560
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #148736
€  15.00 [Appr.: US$ 16.42 | £UK 13 | JP• 1828]
Catalogue: Milieurecht
Keywords: RECHT, *2013-38 milieurecht, *2017-08 milieurecht , milieurecht. 9026825560
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9026825560.jpg 

 
BEEKHUIS, J.H.
Aansprakelijkheid van rechtspersonen en hare organen voor onrechtmatige daden. Diss.
Den Haag : Martinus Nijhoff,1934. Paperback. xii,123 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #6947
€  18.00 [Appr.: US$ 19.7 | £UK 15.5 | JP• 2194]
Keywords: RECHT, zdoos *2017-15 ned. recht , burgerlijk recht.
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/6947.pdf 

 
BERKHOUWER, C. & L.D. VORSTMAN.
De aansprakelijkheid van de medicus voor beroepsfouten door hem of zijn helpers gemaakt. Twee opstellen.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1950. Paperback. 201 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #7373
€  10.00 [Appr.: US$ 10.95 | £UK 8.75 | JP• 1219]
Keywords: RECHT, zdoos *2006-100 medisch recht, *2015-08* ned. recht.

 
BOERTIEN, C.
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de openbare accountant naar engels en nederlands recht.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1962. Paperback. viii,222p. Proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam. Ticket on spine. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #25681
€  8.00 [Appr.: US$ 8.76 | £UK 7 | JP• 975]
Keywords: RECHT, zdoos *2014-06 ned. recht, burgerlijk recht.

 
BOLT, A. T. & J. SPIER
De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad : preadvies.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1996. Paperback. xiv, 405 p ; 21 cm. (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 126e jaarg, 1996-1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9027143935
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #173209
€  8.00 [Appr.: US$ 8.76 | £UK 7 | JP• 975]
Keywords: RECHT, Handelingen NJV. 9027143935

 
BOOIJ, JOHAN ARNOUD.
Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
[Deventer : Kluwer], 2003. Paperback. 411 pp. Proefschrift Universiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #236068
€  18.00 [Appr.: US$ 19.7 | £UK 15.5 | JP• 2194]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, zdoos *2015-10 belastingrecht.

 
BOOM, W.H. VAN.
Structurele fouten in het aansprakelijkheidsrecht.
Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2003. Paperback. 45 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy - Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg op vrijdag 14 maart 2003.. ISBN 9054543140
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #192632
€  6.00 [Appr.: US$ 6.57 | £UK 5.25 | JP• 731]
Keywords: RECHT, zdoos burgerlijk recht. 9054543140

 BORRE, TOM VANDEN, Efficiënte Preventie en Compensatie van Catastroferisico's: het voorbeeld van schade door kernongevallen.
BORRE, TOM VANDEN
Efficiënte Preventie en Compensatie van Catastroferisico's: het voorbeeld van schade door kernongevallen.
Antwerpen: Intersentia,2001. Paperback. xxiv,835 pp. ill. (Energie & recht, 4). Met samenvatting in het Engels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy . ISBN 9789050951746
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #139559
€  44.00 [Appr.: US$ 48.16 | £UK 37.75 | JP• 5363]
Keywords: RECHT, aansprakelijkheid, liability, energierecht. 9789050951746
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789050951746.jpg 

 BOVENS, M.A.P., Verantwoordelijkheid en organisatie : beschouwingen over aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid.
BOVENS, M.A.P.
Verantwoordelijkheid en organisatie : beschouwingen over aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid.
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,1990. Paperback. x,352 pp. Index. (Recht, Staat en Sturing, 9). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9027131384
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #30562
€  10.00 [Appr.: US$ 10.95 | £UK 8.75 | JP• 1219]
Keywords: RECHT, *2016-29 ned. recht, *2016-30 philosophy of law. 9027131384
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9027131384.jpg 

 
BRAAMS, W.T.
Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Rechtsvergelijkende beschouwingen n.a.v. wetsvoorstel ter aanvulling van de boeken 3, 6 en 8 Nieuw BW.
Deventer: Kluwer,1989. Paperback. xxxiv,620 pp. Index. Proefschrift Universiteit Utrecht. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy . ISBN 9026819374
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #28655
€  20.00 [Appr.: US$ 21.89 | £UK 17.25 | JP• 2438]
Catalogue: Milieurecht
Keywords: RECHT, *2013-38 milieurecht, *2017-08 milieurecht , milieurecht. 9026819374

 BUREN-DEE, J.M. VAN ... [ET AL.], Tussen de polen van bescherming en vrijheid : aspecten van aansprakelijkheid.
BUREN-DEE, J.M. VAN ... [ET AL.]
Tussen de polen van bescherming en vrijheid : aspecten van aansprakelijkheid.
Antwerpen : Intersentia , 1998. Paperback. xviii,275 pp. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy - Opstellen geschreven ter gelegenheid van het feit dat het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht in 1998 gedurende 40 jaar de naam van Molengraaff draagt.. ISBN 9789050950398
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #175326
€  15.00 [Appr.: US$ 16.42 | £UK 13 | JP• 1828]
Keywords: RECHT, *2006-100 ned. recht, *2011-34 ned. recht, burgerlijk recht. 9789050950398
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789050950398.jpg 

 CENIK, YESEN, Bijzondere gevallen van werknemersschade : de werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen tijdens dienstreizen, bedrijfsuitjes en deelname aan het verkeer.
CENIK, YESEN
Bijzondere gevallen van werknemersschade : de werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen tijdens dienstreizen, bedrijfsuitjes en deelname aan het verkeer.
Tilburg :. Celsus Juridische Uitgeverij, 2010. Paperback. 108 pp.- In dit boek gaat mr. Yesen Cenik na hoe ver de werkgeversaansprakelijkheid in het kader van de artikelen 7:658 en 7:611 BW strekt voor ongevallen in ?privť-situaties?, bij dienstreizen, bij bedrijfsuitjes en bij verkeersongevallen. Zij bespreekt allereerst de twee grondslagen voor werkgeversaansprakelijkheid voor schade die een werknemer als gevolg van een ongeval in het kader van zijn werk lijdt. Daarnaast gaat zij in op de verschillende categorieŽn van werkgeversaansprakelijkheid: eerst behandelt zij de schuldaansprakelijkheid bij een arbeidsongeval of beroepziekte, waarna zij uitgebreid ingaat op de aansprakelijkheid voor ongevallen in het grensgebied tussen werk en privť. De ?grensgevallen? hebben betrekking op ?privť-situaties?, dienstreizen, bedrijfsuitjes en verkeersongevallen. Bij verkeersongevallen wordt onderscheiden tussen het gewone woon-werkverkeer, het bijzondere woon-werkverkeer en het werk-werkverkeer.Nederlandse text. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9789088630569
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #52469
€  12.00 [Appr.: US$ 13.13 | £UK 10.25 | JP• 1463]
Catalogue: Arbeidsrecht
Keywords: Catalogus, RECHT, *2006-100 medisch recht, arbeidsrecht, letselschaderecht. 9789088630569
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789088630569.jpg 

 
COUSY, HERMAN.
Problemen van produktenaansprakelijkheid.
Rechtsvergelijkend onderzoek naar Belgisch, Frans, Nederlands, Duits, Amerikaans, Engels en Europees recht. Voorwoord G. van Hecke. Brussel,1978. Orig. wrappers. xii,441p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 2802702068
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #83166
€  25.00 [Appr.: US$ 27.36 | £UK 21.5 | JP• 3047]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht, product liability. 2802702068

 
DERKS, F.J. ... [ET AL.]
Vermogensschade en aansprakelijkheid.
Apeldoorn : Centraal Beheer, 1991. Paperback. 104 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #232704
€  8.00 [Appr.: US$ 8.76 | £UK 7 | JP• 975]
Keywords: RECHT, zdoos *2016-16 ned. recht.

 
DIJCK, H.L.E. VAN.
Aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen.
Deventer : Kluwer,1990. Paperback. xii,276 pp. Index. Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : good copy . ISBN 9026820364
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #183506
€  14.00 [Appr.: US$ 15.32 | £UK 12 | JP• 1706]
Keywords: RECHT, *2014-03 ned. recht, aansprakelijkheid, liability. 9026820364

 DIJK, A.A. VAN., Strafrechtelijke aansprakelijkheid heroverwogen : over opzet, schuld, schulduitsluitingsgronden en straf.
DIJK, A.A. VAN.
Strafrechtelijke aansprakelijkheid heroverwogen : over opzet, schuld, schulduitsluitingsgronden en straf.
Apeldoorn : Maklu, 2008. Hardcover. 481 pp. Thesis (doctoral)--Rijksuniversiteit Groningen, 2008. Condition : very good. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9789046601778
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #48358
€  35.00 [Appr.: US$ 38.31 | £UK 30 | JP• 4266]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, *2014-23 criminal law. 9789046601778
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789046601778.jpg 

 
DOMMERING-VAN RONGEN, L.
Produktenaansprakelijkheid : een nieuwe Europese privaatrechtelijke regeling vergeleken met de produktenaansprakelijkheid in de Verenigde Staten.
Deventer: Kluwer,1991. Paperback. 402 pp. (Europese MonografieŽn, 37). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9026822057
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #116975
€  18.00 [Appr.: US$ 19.7 | £UK 15.5 | JP• 2194]
Keywords: RECHT, *2012-04 ned. recht privaatrecht, *2013-37 ned. recht, burgerlijk recht, product liability. 9026822057

 DROOGLEEVER FORTUYN, BERNARDUS AEMILIUS., Aansprakelijkheid van hem, die zich als vertegenwoordiger voordoet zonder dit te zijn.
DROOGLEEVER FORTUYN, BERNARDUS AEMILIUS.
Aansprakelijkheid van hem, die zich als vertegenwoordiger voordoet zonder dit te zijn.
[Amsterdam] : Amsterdamsche Boek- en steendrukkerij voorheen Ellerman, Harms & Co, 1913. Paperback. viii,98 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Small paper ticket on spine. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #149809
€  15.00 [Appr.: US$ 16.42 | £UK 13 | JP• 1828]
Keywords: RECHT, zdoos *2006-100 ned. recht, burgerlijk recht.
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/149809.jpg 

 
DRUPSTEEN, TH.G.; E. VAN DER SCHANS & R.S. MEIJER.
Vergelijkend schadevergoedingsrecht.
Deventer : Kluwer , 1988. Paperback. viii,137 pp. (Preadviezen van de Vereniging voor Bouwrecht ; nr. 16). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy Bevat: Vergelijkend schadevergoedingsrecht; vragen van aansprakelijkheid / Th. G. Drupsteen. Schadevergoeding, redelijkheid en billijkheid / E. van der Schans. Procedurele aspecten, compensatie en competentie / R.S. Meijer.. ISBN 9026818475
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #21830
€  9.00 [Appr.: US$ 9.85 | £UK 7.75 | JP• 1097]
Keywords: RECHT, *2014-34 ned. recht *, *2015-33 ned. recht, staatsrecht, *2015-35 ned. recht, Onroerend goed, huur- en bouwrecht. 9026818475

 
DULK, JACOB DEN.
Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en verplichte verzekering van motorvoertuigen.
Amsterdam : H.J. Paris,1928. Paperback. xii,87 pp. Index. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #29823
€  8.00 [Appr.: US$ 8.76 | £UK 7 | JP• 975]
Keywords: RECHT, zdoos *2015-21 ned. recht, verzekeringsrecht.

 
FAURE, MICHAEL (ED.)
Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico.
Antwerpen & Apeldoorn :. Maklu, 1993. Hardcover. 236 pp. (Ius commune). Nederlandse tekst. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9789062154005
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #43235
€  20.00 [Appr.: US$ 21.89 | £UK 17.25 | JP• 2438]
Catalogue: Milieurecht
Keywords: nopictures, RECHT, *2017-08 milieurecht . 9789062154005

 
GRINTEN, W.C.L. VAN DER & J.C.M. LEYTEN.
Aansprakelijkheid van en voor minderjarigen en geestelijk gestoorden.
Deventer: Kluwer,1968. 76p. Paperback. (Publicatie van de Rechtskundige afdeling van hnet Thijmgenootschap, 3). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. . ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #123049
€  5.00 [Appr.: US$ 5.47 | £UK 4.5 | JP• 609]
Keywords: RECHT, zdoos .

 
HENNEKENS, H.PH.J.A.M.
Overheidsaansprakelijkheid op de weegschaal.
Deventer: Kluwer, 2001. Paperback. vi,92 pp. Afscheidsrede Katholieke Universiteit Nijmegen, 2001. Met lit. opg. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9027153167
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #154573
€  6.00 [Appr.: US$ 6.57 | £UK 5.25 | JP• 731]
Keywords: RECHT, zdoos *2015-33 ned. recht, staatsrecht, aansprakelijkheid, liability, staatsrecht & bestuursrecht. 9027153167

 HOEKEMA, A., Schadeplichtigheid in het verkeer : de betekenis van de overtreding van verkeersregels voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid.
HOEKEMA, A.
Schadeplichtigheid in het verkeer : de betekenis van de overtreding van verkeersregels voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid.
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,1970. Paperback. x,208 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy . ISBN 9027105863
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #8945
€  6.00 [Appr.: US$ 6.57 | £UK 5.25 | JP• 731]
Keywords: RECHT, *2006-100 ned. recht, *2015-08* ned. recht, burgerlijk recht, staatsrecht & bestuursrecht. 9027105863
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/8945.jpg 

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page