found: 13 books

 
F. BOERWINKEL
Kerk en secte
's-Gravenhage, Boekencentrum n.v., 1956, 2e druk. 14 x 19,2 cm, Hardcover (linnen). 272 pp. Conditie: Goed. eerste, belangrijke poging een aantal religieuze groeperingen in Nederland op grond van hun eigen geschriften te beschrijven, met overzicht 'Gegevens betreffende verschillende kerken en andere religieuze groeperingen in Nederland (199-239), twee artikelen over de Jehova's Getuigen (241-248), het artikel 'Hoe de Jehova's Getuigen tot het jaartal 1914 en de Adventisten tot het jaartal 1843 kwamen' (249-250).
Ruud ter BeekPrivate seller
Book number: 10
€  12.00 [Appr.: US$ 13.43 | £UK 10.75 | JP¥ 1495]
Keywords: Kerken in Nederland, Nederlandse secten, Jehova's getuigen, adventisten

 
HENDRIK DE COCK
Verzamelde Geschriften. Voorzien van inleidingen en aantekeningen door D. Deddens, W. van 't Spijker e.a., 2 delen
Houten, Den Hertog B.V., 1984/1986, 1e druk. 24 cm, Anders. XV, 623 + 695 blz. Zwart/wit illustraties. ISBN/EAN: ISBN 90 331 0417 2 + 90 331 0418 0. Conditie: Gaaf, 2 forse, in kunstleer gebonden delen met goudopdruk, z.g.a.n. 39 publicaties van ds. Hendrik de Cock, Vader der Afscheiding, deskundig ingeleid, toegelicht met aantekeningen, vaak met afbeeldingen van de originele titelpagina's..
Ruud ter BeekPrivate seller
Book number: 4-5
€  24.50 [Appr.: US$ 27.42 | £UK 21.75 | JP¥ 3053]
Keywords: Hendrik de Cock, Afscheiding, D. Hoksbergen, Evangelische Gezangen, Joris de Raadt, Institutie, Kort Begrip der Christelijke Religie

 
J.W. PIEPER & J.M. COOPS
Concordantie op de berijmde Psalmen
Heusden, L.J. Veerman, [1902], 1e druk. 25 cm, Anders. 456 blz. Conditie: Redelijk, gebonden boek, originele band, veel gebruikt en daardoor versleten, rug los, geheel wat gammel. alfabetisch trefwoordenregister op de psalmberijming van 1773, tot op heden in gebruik bij diverse kerken. Localiseert het trefwoord per regel. Er zijn inmiddels twee fotografische herdrukken uitgebracht, in 1981 en in 2000. Voorin staat een aanbeveling van prof. J.M.S. Baljon.
Ruud ter BeekPrivate seller
Book number: 3
€  40.00 [Appr.: US$ 44.77 | £UK 35.25 | JP¥ 4984]
Keywords: Psalmberijming 1773, oude berijming

 
D. DEDDENS, J. KAMPHUIS, M. TE VELDE (EDS.)
Afscheiding-Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834 / Doleantie-Wederkeer. Opstellen over de Doleantie van 1886 / Vereniging in Wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892 / Vrijmaking-Wederkeer. Vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht
Haarlem / Haarlem / Barneveld / Barneveld, Vijlbrief / Vijlbrief / De Vuurbaak / De Vuurbaak, 1984 / 1986 / 1992 / 1994, 2 / 1 / 1 / 1. 12,4 x 18 cm, Hardcover (cloth). 304 / 345 /221 / 344. Black & White images. ISBN/EAN: 90 6384 051 9 / 90 6384 089 6 / 90 6015 910 1 / 90 5560 004 0. Conditie: As new. 4 Volumes, containing a vast collection of abundantly illustrated and well documented historical studies on four important events in Dutch 19th and 20th century history of the Reformed Churches, written by specialists from reformed (liberated) circles; indexes of towns and villages, names, illustrations and literature.
Ruud ter BeekPrivate seller
Book number: 1-4
€  48.00 [Appr.: US$ 53.73 | £UK 42.25 | JP¥ 5981]
Keywords: Afscheiding 1834, Doleantie 1886, Vereniging 1892, Vrijmaking 1944, Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Reformed Churches (liberated)

 
D. VAN DIJK E.A.
Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen
Kampen, Comit? van uitgave, 1954, 1e druk. 20x26,5 cm, Hardcover (linnen). 176 pp. Zwart/wit illustraties. Conditie: Goed. Tussen de inleiding van ds. D. van Dijk ('Wolkkolom en vuurkolom') en de epiloog van Het Comit? van uitgave studies van H. Bouma ('De voorgeschiedenis der opleiding'), P. Deddens ('De weg tot de oprichting der Theologische School' en 'De bibliotheek'), H. Veltman ('"Zo God voor ons is...". 1854-1892'), L. Doekes ('De Heere regeert. 1892-1902'), J. van Raalte ('De strijd der School. 1902-1942'), J. van Bruggen ('De Vrijmaking der School'), H.J. Jager ('Prof. L. Lindeboom') en H.J. Schilder ('Het promotierecht of de proef op de som'). De illustraties zijn foto's van het gebrandschilderde raam met de zinspreuk van de school 'nabij u is het woord' en van het vaandel van het studentencorps Fides Quadrat Intellectum, met een toelichting op pp 173-175..
Ruud ter BeekPrivate seller
Book number: 11a
€  7.00 [Appr.: US$ 7.84 | £UK 6.25 | JP¥ 872]
Keywords: Afgescheidenen, Gereformeerde Kerken in Nederland, Theologische School Kampen, Promotierecht, Lucas Lindeboom

 
D. VAN DIJK E.A.
Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen
Kampen, Comit? van uitgave, 1954, 1e druk. 20x26,5 cm, Hardcover (linnen). 176 pp. Zwart/wit illustraties. Conditie: Goed. Tussen de inleiding van ds. D. van Dijk ('Wolkkolom en vuurkolom') en de epiloog van Het Comit? van uitgave studies van H. Bouma ('De voorgeschiedenis der opleiding'), P. Deddens ('De weg tot de oprichting der Theologische School' en 'De bibliotheek'), H. Veltman ('"Zo God voor ons is...". 1854-1892'), L. Doekes ('De Heere regeert. 1892-1902'), J. van Raalte ('De strijd der School. 1902-1942'), J. van Bruggen ('De Vrijmaking der School'), H.J. Jager ('Prof. L. Lindeboom') en H.J. Schilder ('Het promotierecht of de proef op de som'). De illustraties zijn foto's van het gebrandschilderde raam met de zinspreuk van de school 'nabij u is het woord' en van het vaandel van het studentencorps Fides Quadrat Intellectum, met een toelichting op pp 173-175..
Ruud ter BeekPrivate seller
Book number: 11b
€  7.00 [Appr.: US$ 7.84 | £UK 6.25 | JP¥ 872]
Keywords: Afgescheidenen, Gereformeerde Kerken in Nederland, Theologische School Kampen, Promotierecht, Lucas Lindeboom

 
J. MEULINK A.O.
Congres van Gereformeerden 30 maart ? 1 april 1948. 2 volumes: Referaten-Bundel & Verslag
Kampen, Secretariaat Broederweg 15, 1948, 1. 15x24 cm, Different. 117+148 pp.. No images. ISBN/EAN: -. Conditie: Fair, one volume a bit loose. The Congress was held in Amersfoort and is considered the hour of birth of the political party Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). The volumes contain (vol. 1) the previously published papers of J. Meulink ('Souvereiniteit in eigen kring', 3-28); S. Greijdanus ('Kerk en Koninkrijk Gods', 29-52); Joh. Francke ('Artikel 3 der Nederlandse Geloofsbelijdenis. Het ambt der overheid', 53-148); and (vol 2) the opening speech of A. Zijlstra (3-5); 'Wat is heden onze politieke roeping?' a fundamental orientation written by B. Holwerda, J. Francke and H.C. Smit and read by the latter (6-13); prof. Greijdanus' introduction to his paper, the questions and his answers (14-28); an impromptu speech by K. Schilder on Greijdanus' theme (28-35); the introduction of J. Meulink to his paper, questions and answers (36-70); the questions for and the answers of Joh. Francke (71-98); and the concluding discussion by K. Schilders of his 4 propositions on 'De Gemeene gratie' (99-117)..
Ruud ter BeekPrivate seller
Book number: kast_1/9-10
€  7.50 [Appr.: US$ 8.4 | £UK 6.75 | JP¥ 935]
Keywords: Gereformeerd Politiek Verbond; Vrijmaking

 
A.A. VAN SCHELVEN (BEWERKER J. ROELINK)
Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. Deel III: Polen-Bohemen, Hongarije en Zevenburgen
Amsterdam, Uitgeverij W. ten Have n.v., 1965, 1e druk. 24 cm, Hardcover. 167 blz. Conditie: Gaaf, alleen iets verkleurd. De invloed van Calvijn en het Calvinisme in Polen, Bohemen, Moravi?, Hongarije. De personen, de vorsten en de bewegingen die daarbij betrokken waren. En wat er van overgebleven is..
Ruud ter BeekPrivate seller
Book number: 2
€  8.00 [Appr.: US$ 8.95 | £UK 7.25 | JP¥ 997]
Catalogue: kerkgeschiedenis
Keywords: gereformeerde kerk Polen, ? Lasco, Gereformeerde Kerk Hongarije, Boheemse Broeders, Unie van Kozminek 1555, Consensus van Sendomir 1570, Anti-trinitari?rs, Contra-Reformatie, Sigismund III, Karl von Zierotin, Protestantse Unie Silezi?, Boheems verzetsrech

 
AUGUSTINUS / A. SIZOO
Augustinus over den staat. Gedachten van Augustinus, verzameld, vertaald en ingeleid door dr. A. Sizoo
Kampen, J.H. Kok n.v., 1947. Hardcover (linnen), met stofomslag. Conditie: Zeer goed.
Ruud ter BeekPrivate seller
Book number: 9
€  12.00 [Appr.: US$ 13.43 | £UK 10.75 | JP¥ 1495]
Keywords: staatsleer Augustinus

 
ZACHARIUS URSINUS
6. Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus. Uit de Latijnse lessen van Dr. Zacharias Ursinus opgemaakt door Dr. David Pareus. Vertaald door Festus Hommius. En vervolgens overzien door Johannes Spiljardus en Joan van den Honert. Nu in hedendaags Nederlands herschreven [, enigszins ingekort] en van een inleiding voorzien door J. van der Haar
Dordrecht, J.P. van den Tol, 1977-1978. 25 cm, Anders, met stofomslag. XV, 554 + 615 blz. Zwart/wit illustraties. Conditie: Gaaf, 2 kloeke banden, gebonden in kunstleer, met stofomslag. compilatie van catechismusverklaringen van gereformeerde theologen uit de 16e eeuw: Ursinus, Bastingius, Lansbergen, Spintlerus en Copius. In Van der Haar's inleiding ook een bibliografische geschiedenis van het werk..
Ruud ter BeekPrivate seller
Book number: 6/7
€  25.00 [Appr.: US$ 27.98 | £UK 22 | JP¥ 3115]
Keywords: Heidelbergse Catechismus (uitleg), Calvinisme, Heidelberg

 
KARS VELING
Luisteren en spreken. Over het streven naar autonomie in wijsgerig onderzoek (Kamper Bijdragen, XXII)
Groningen, De Vuurbaak bv, 1980, 1e druk. 15,5 x 24 cm, Paperback. 48 pp. ISBN/EAN: 906015455X. Conditie: Goed. plaatsbepaling van het vak filosofie aan een orthodox gereformeerde theologische faculteit.
Ruud ter BeekPrivate seller
Book number: 8
€  5.00 [Appr.: US$ 5.6 | £UK 4.5 | JP¥ 623]
Keywords: theologie en filosofie, schriftgezag, autonomie, religieuze taal, reflexieve filosofie

 
A. ZIJLSTRA
Tenzij. Schriftuurlijke beginselen voor het staatsleven
Amsterdam, Buijten & Schipperheijn n.v., 1950, 1e druk. 17x24,5 cm, Hardcover (linnen). 437 blzz.. Conditie: Zeer goed.
Ruud ter BeekPrivate seller
Book number: zijlstra.2
€  5.00 [Appr.: US$ 5.6 | £UK 4.5 | JP¥ 623]
Catalogue: poltiek
Keywords: christelljke politiek; overheid en kerk; antirevolutionaire partij

 
A. ZIJLSTRA
De wereldpolitiek in het licht van de Schrift
Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1950, 1e druk. 15,5 x 20,5 cm, Hardcover (linnen). 256 blzz.. Conditie: Zeer goed.
Ruud ter BeekPrivate seller
Book number: zijlstra.1
€  5.00 [Appr.: US$ 5.6 | £UK 4.5 | JP¥ 623]
Catalogue: politieke visie
Keywords: christelljke politiek; internationale politiek (christelijke visie); overheid en kerk

| Pages: 1 |