Total # of books: 21514. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 200 pages. This is page 1
- Next page

 
N N
Godsdienastige Gezangen voor Katholieken derde druk
CULEMBURG, Blom & Oluivierse, z j. 90 blz geb kom weinig voor
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 74670
€  15.00 [Appr.: US$ 15.84 | £UK 12.75 | JP• 1777]

 
N.N>
handboek van gebeden en onderrigtingen getrokklen uit de H Schriftuur het missaal en andere goedgekeurde boeken
AMSTERDAM, BOLT WARNING van P B, 1869. 252(3) blz org half leer
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 74669
€  35.00 [Appr.: US$ 36.97 | £UK 29.75 | JP• 4146]

 
N.N.
Het hart des menschen een tempel Gods of een werkplaats des satans. In tien figuren zinnebeeldig voorgesteld. Tot opwekking en bevordering van den Christelijken zin. Naar het Hoogduitsch.
UTRECHT, Kemink & zoon, Z.J. 54 blz. Met afbeeldingen. Ing.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 3898
€  5.00 [Appr.: US$ 5.28 | £UK 4.25 | JP• 592]

 
N.N.
Hervormde Gemeente te Eethen
Z.P., Z.U., Z.J. 20 blz. pp.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 74636
€  6.00 [Appr.: US$ 6.34 | £UK 5.25 | JP• 711]

 
[BOUBEREEL, CORNELIUS, D.1744]
Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de epistelen die door het geheele jaar in de kerke aan de geloovige voor-gelezen worden ... : Getrokken uyt de H.H. Vaderen, en kerkelyke schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden. In vyf deelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester.
T'ANTWERPEN, Joannes Franciscus van Soest, boek-drukker en boek-verkooper,, 1728. 4 Delen in 5 banden, 1724-28. 4 Delen in 5 org kleren banden banden.(ruggen vertooen slijtstyage
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 74654
€  150.00 [Appr.: US$ 158.42 | £UK 127.25 | JP• 17767]

 
[BOUBEREEL, CORNELIUS, D.1744]
Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de epistelen die door het geheele jaar in de kerke aan de geloovige voor-gelezen worden ... : Getrokken uyt de H.H. Vaderen, en kerkelyke schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden. In vyf deelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester.
T'ANTWERPEN, Joannes Franciscus van Soest, boek-drukker en boek-verkooper,, 1728. Delen 1-2-3-en 4-1estuk in 4 org kleren banden (goedebanden)dee 4 -2e stuk ontbreekt
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 74655
€  125.00 [Appr.: US$ 132.02 | £UK 106 | JP• 14806]

 
VILLETHIERRY DE JAEAN GIRARD 1694-1740
Het leven der getrouwden, of De verbintenissen der génen die zig begeeven tot den houwelyken staet. / [By Jean Girard de Villethierry]. ; Translated from the French
ANTWERPEN, Antwerpen, 1741. (32)527-68 blz geb org Leer
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 74657
€  95.00 [Appr.: US$ 100.33 | £UK 80.75 | JP• 11252]

 
N N
IL LIBRO DELLA BIBBIA. Esposizione di manoscritti e di edizioni a stampa della biblioteca vaticana dal secolo III al secolo XVI..
SCV, Biblioteca Vaticana, 1972. i 83 pp + 59 tavole a colori e in bn. Brossura editoriale illustrata.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 74689
€  20.00 [Appr.: US$ 21.12 | £UK 17 | JP• 2369]

 
N.N.
Rachel de groenteverkoopster. en andere gedichten.
LEIDEN, Groen&Zn., z.j. 160 blz. Geb.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 33910
€  10.00 [Appr.: US$ 10.56 | £UK 8.5 | JP• 1184]

 
N B V
STUDIEBIJBEL de nieuwe bijbelvertaling met uitgeg,achtergronden en Illustraties 2e druk
HEERENVEEN, JONGBLOED, 2010. gebonden als nieuw
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 72612
€  25.00 [Appr.: US$ 26.4 | £UK 21.25 | JP• 2961]

 
N.N.
Te zijner tijd zullen wij maaien, Geschiedenis van de Hervormde Gemeente Sommelsdijk 1499-1999
SOMMELSDIJK, Hervormde Gemeente/Gebr. de Waal, 1999. 166 blz. geb.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 74646
€  15.00 [Appr.: US$ 15.84 | £UK 12.75 | JP• 1777]

 
N N (L DE GROOT)
VAKGROEP SCHILDERSBEDRIJF VADEMECUM
GRAVENHAGE, Vakgroep, 1949. 80 blz ing
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 74597
€  15.00 [Appr.: US$ 15.84 | £UK 12.75 | JP• 1777]
Catalogue: varia

 
N.N.
Verborgen leven; Zestig jaar Cisterciënserleven in Salland 1890-1950. met zwart wit tekeningen en foto's.
DIEPENVEEN, CisterciŽnserabdij Onze Lieve Vrouw van Sion, 1950. 171 blz geb , linnen band met gouidopdruk met stofomslag
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 74709
€  8.00 [Appr.: US$ 8.45 | £UK 7 | JP• 948]

 
V.A.S.
Verhandelinge van het ghebedt. noodtschakelyck voorgheestelijk als werelycke persoonen waer ingeleert wordtr het selve moet geoefent worden in van verscheyde dolingen die in het selve hheschieden door V A S den vijfden drukt verbetetrt Antwerpenn 1698 WAARBIJ Het oprecht christen herte ende de teeckenen van eenen goeden gheest. / [By Carolus Myleman]Brussel 1680 WAARBIJ de godvruchtighe dienst maeght dat is daghelycksche oefeninge in alle haere wercken seer dienstigh voor alle christenen antwerpen 1705 Christelycke op-voedinghe, dienende soo voor de ouders, meesters, meesterssen[!], &c. als voor de kinderen Antwerpen 1703 WAARBIJ
ANTWERPEN/Brussel, B. van Wolsschaten, /javcob vande Velde/Soest van Johannes, 1698 /1690/1703/1705. 135-(4)-12 blz/ 48 blz/ 71 blz org perkament gebonden 12o vrijzeldzaam convoluutje over o.a Christelycke leeringen begrepen in verscheyde boeckxkens hier by een ghevoeght, seer dienstigh voor alle soorten van persoonen
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 74672
€  225.00 [Appr.: US$ 237.64 | £UK 190.75 | JP• 26650]

 
N N
Vertogen van SALOMO
AMSTERDAM, Uylenbroek Pieter Johannes in de nes, Z J(1788). 47 blz in org papieren band vrij zeldzaam
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 74572
€  65.00 [Appr.: US$ 68.65 | £UK 55.25 | JP• 7699]

 
N.N.
12 Geestelijke liederen. Voor 4 stemmig koor verzameld en zo nodig daartoe bewerkt. 2e bundel.
24 blz. Geniet.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 24545
€  4.00 [Appr.: US$ 4.22 | £UK 3.5 | JP• 474]
Catalogue: Muziek

 
N.N
150 Jaar gemeente en predikanten. jubileum uitgave met biografie
Z.P, bureau van de generale synode van de gereformeerde kerken uin nederland, 1984. ing. 380 blz
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 45399
€  6.00 [Appr.: US$ 6.34 | £UK 5.25 | JP• 711]
Catalogue: Kerkgeschiedenis

 
N.N.
1945 Het laatste oorlogsjaar. + Dat gebeurde hier Vervolg op "Dat gebeurde hier"
AMSTERDAM, De telg, 1945. 278 blz. Ing. / 88 blz. Ingen.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 29850
€  9.00 [Appr.: US$ 9.51 | £UK 7.75 | JP• 1066]

 
N.N.
1961/1986 Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten. 25 jaar.
Ger. Gem., 1986. 61 blz.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 34445
€  5.00 [Appr.: US$ 5.28 | £UK 4.25 | JP• 592]
Catalogue: Kerkgeschiedenis

 
N.N.
1e festival de Musque Sacree, 13 octobre - 26 Novembre 1991.
1862. 28 blz. Ing. Folio.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 25400
€  6.00 [Appr.: US$ 6.34 | £UK 5.25 | JP• 711]
Catalogue: muziek

 
N.N.
22 kerstliederen voor Harmonium en Elektronisch orgel zonder pedaal
Z. P., z. u., z. j. 24 blz. klavarskribo
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 42137
€  6.00 [Appr.: US$ 6.34 | £UK 5.25 | JP• 711]
Catalogue: muziek

 
N.N.
25 jaar missieluchtvaart in Irian Jaya. Indonesia.
Irian Jaya, Stichting tot Steun aan de Missieluchtvaart., 1984. 170 blz. Pbk.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 38018
€  20.00 [Appr.: US$ 21.12 | £UK 17 | JP• 2369]

 
N.N.
300 Jaar Evangelische Lutherse kerk Langestraat Amersfoort. 1686-1986.
AMERSFOORT, 1988. 48 blz. Ing.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 9798
€  7.00 [Appr.: US$ 7.39 | £UK 6 | JP• 829]
Catalogue: topografie

 
N.N.
40 jaar de Driestar.
HOUTEN, den Hertog, z.j. 324 blz. Geb.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 38016
€  10.00 [Appr.: US$ 10.56 | £UK 8.5 | JP• 1184]
Catalogue: Kerkgeschiedenis

 
N.N.
50 jaar in woord en beeld. Een halve eeuw lager onderwijs op Gereformeerde grondslag in Ridderkerk.
91 blz. Ing.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 62172
€  10.00 [Appr.: US$ 10.56 | £UK 8.5 | JP• 1184]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page