Total # of books: 21567. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 200 pages. This is page 1
- Next page

 
N.N.
12 Geestelijke liederen. Voor 4 stemmig koor verzameld en zo nodig daartoe bewerkt. 2e bundel.
24 blz. Geniet.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 24545
€  4.00 [Appr.: US$ 4.29 | £UK 3.5 | JP 468]
Catalogue: Muziek

 
N.N
150 Jaar gemeente en predikanten. jubileum uitgave met biografie
Z.P, bureau van de generale synode van de gereformeerde kerken uin nederland, 1984. ing. 380 blz
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 45399
€  6.00 [Appr.: US$ 6.44 | £UK 5.25 | JP 702]
Catalogue: Kerkgeschiedenis

 
N.N.
1945 Het laatste oorlogsjaar. + Dat gebeurde hier Vervolg op "Dat gebeurde hier"
AMSTERDAM, De telg, 1945. 278 blz. Ing. / 88 blz. Ingen.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 29850
€  9.00 [Appr.: US$ 9.65 | £UK 7.75 | JP 1053]

 
N.N.
1961/1986 Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten. 25 jaar.
Ger. Gem., 1986. 61 blz.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 34445
€  5.00 [Appr.: US$ 5.36 | £UK 4.25 | JP 585]
Catalogue: Kerkgeschiedenis

 
N.N.
1e festival de Musque Sacree, 13 octobre - 26 Novembre 1991.
1862. 28 blz. Ing. Folio.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 25400
€  6.00 [Appr.: US$ 6.44 | £UK 5.25 | JP 702]
Catalogue: muziek

 
N.N.
22 kerstliederen voor Harmonium en Elektronisch orgel zonder pedaal
Z. P., z. u., z. j. 24 blz. klavarskribo
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 42137
€  6.00 [Appr.: US$ 6.44 | £UK 5.25 | JP 702]
Catalogue: muziek

 
N.N.
25 jaar missieluchtvaart in Irian Jaya. Indonesia.
Irian Jaya, Stichting tot Steun aan de Missieluchtvaart., 1984. 170 blz. Pbk.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 38018
€  20.00 [Appr.: US$ 21.45 | £UK 16.75 | JP 2340]

 
N.N.
300 Jaar Evangelische Lutherse kerk Langestraat Amersfoort. 1686-1986.
AMERSFOORT, 1988. 48 blz. Ing.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 9798
€  7.00 [Appr.: US$ 7.51 | £UK 6 | JP 819]
Catalogue: topografie

 
N.N.
40 jaar de Driestar.
HOUTEN, den Hertog, z.j. 324 blz. Geb.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 38016
€  10.00 [Appr.: US$ 10.73 | £UK 8.5 | JP 1170]
Catalogue: Kerkgeschiedenis

 
N.N.
50 jaar in woord en beeld. Een halve eeuw lager onderwijs op Gereformeerde grondslag in Ridderkerk.
91 blz. Ing.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 62172
€  10.00 [Appr.: US$ 10.73 | £UK 8.5 | JP 1170]

 
N.N.
58 miljoen nederlanders en hun kerken.
Z.P., Amsterdam boek, z.j. Geb,
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 37051
€  6.00 [Appr.: US$ 6.44 | £UK 5.25 | JP 702]
Catalogue: Kerkgeschiedenis

 
N.N. (PRINSTEREN, GUILLAUME GROEN VAN, 1801-'76)
Aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Pamflet. Tweede druk. 164 blz.
LEIDEN, Luchtmans, 1843. Opn. geb. 4o. Weinig voorkomend werkje, afkomstig uit de Groningse Richting.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 3566
€  60.00 [Appr.: US$ 64.36 | £UK 50.25 | JP 7020]

 
N.N. (PRINSTERER, GUILLAUME GROEN VAN, 1801-'76)
Aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Pamflet. Tweede druk. 164 blz.
LEIDEN, Luchtmans, 1843. 164 blz 4o.papierenband los Weinig voorkomend werkje, afkomstig uit de Groningse Richting.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 34750
€  51.00 [Appr.: US$ 54.71 | £UK 42.75 | JP 5967]

 
HAGEMAN HENRICUS 1706-1774
Aanhangzel tot de symbolische boeken der evangelisch-luthersche kerke belezende 1 De 16 Torgausche artikelen van LUTHERUS opgestelt 2 De Wederlegging derzelve door de Roomschegezinden. 2 De Verandere Augsburgsche Geloofsbeleidenis door Philippus Melanchton. Uit het Hoogduitsch en Latyn vertaalt en methistorische aanmerkingen verrykt door HAGEMAN HENRICUS leraar der gemeente toegedaan de onveranderde beleidenisse van Augburg,binnen AMSTERDAM
AMSTERDAM, WEEGE DAVID Boekverkoper op den Nieuwendyk,tusschen de twee Haarlemmersluizen in de Luthersche Bybel, 1760/62. titelpagina in kleur (18)246 titelpag aanhangzel )6)196 blz org gen half leer 4o vrijzeldzame druk STCN vermeld 1loc
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 55965
€  225.00 [Appr.: US$ 241.35 | £UK 188.5 | JP 26323]

 
N.N. (VISSCHER, NIKOLAES- MATTHEUS MERIAN)
Afbeeldingen der voornaamste historien, soo van het Oude als Nieuwe Testament, door verscheide van de geestryke en vermaardste tekenaars en plaatsnyders seer kunstig afgebeeld. Zynde tot verklaringe van ieder afbeeldinge daar by gevoegt, sinryke rymen, in de Latynse, Franse, Engelse en Nederduitse talen: midsgaders een kort historisch verhaal in prosa, van ieder afbeeldinge.
AMSTELDAM, Visscher, z.j. I: (6) 71 (x2) blz. II: (4) 121 (x2) blz. III: (2) 85 (x2) blz.met 277 prenten sommige ingekleurd en twee blz halfafgescheud opn geb half leer folio. (30 bij 20 Cm) Vrij zeldzame prentenbijbel. Met 277 prenten van Merian en Visscher zie Wilco Poortman Bijbel en Prent Deel 2a blz. 76.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 48499
€  725.00 [Appr.: US$ 777.68 | £UK 607.25 | JP 84819]

 
N.N.
Afscheidsbede Romeinen 16:24, Afscheidswoor, uitgesproken door Ds. J. de Bruin, Hervormd Predikant, op 30 juli 1922 in de Ned. Herv. Kerk te Zeist, bij zijn vertrek naar Rotterdam.
ZEIST, Van Lonkhuyzen, ZJ. 18 blz. org. papieren omsl.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 275
€  5.00 [Appr.: US$ 5.36 | £UK 4.25 | JP 585]

 
N.N.
Alleen uit hem en door hem. Overwegingen bij het zeventig jarig bestaan van de Geref. Gemeente.
GOES, Hoekman, z.j. 143 blz. Geb.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 37138
€  8.00 [Appr.: US$ 8.58 | £UK 6.75 | JP 936]
Catalogue: Kerkgeschiedenis

 
SCIBANI CAROLI (1561-1629
AMOR DIVINUS
Mogubtial, apud Joanneem Albinium, 1616. (18(627 titelpl 12 org perkement met overslaande rand rug beschadigd org bed apartment with skipping back edge damaged
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 47876
€  150.00 [Appr.: US$ 160.9 | £UK 125.75 | JP 17549]

 
[HEKKING JR., W.].
Amsterdam honderd jaar geleden.
GRONINGEN, : Foresta, 1980. [fascimile 1862]; 30pp., 30 kleurenill., 8vo, gebrocheerd. Klein hoekje uit titelpagina geknipt. 30 afb. naar de originele litho's van W. Hekking (1825-1904).
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 69910
€  5.00 [Appr.: US$ 5.36 | £UK 4.25 | JP 585]
Catalogue: Topografie

 
BARTHOLYN THOMAS (1616-1680); CASPAR BARTHOLIN (1585-1629); JOHANNES WALAEUS (1604-1649); THOMAS STAFFARD (1653-1676
Anatomia, ofte, Ontledinge des menschelicken lichaems / door Dr. Thomas Bartholyn ...; onlangs uyt sijn Vaders, als oock vele nieuwe schrijvers, en eygene ondetvindinge, int´ Latijn tsamen gestelt ; hier zijn by gevoeght Tvvee brieven van Joh. Walaeus, raeckende de beweginge des gijls ende bloets ; als mede, een kort verhael, van een nieuvv gevonden vvegh des gijls naer het herte ; alles met ontrent 80. schoone kopere figuren verçiert, de meeste naer het leven geteyckent ; ten dienste en nootsaeckelickheyt der Nederlandtsche heelmeesters ende liefhebbers van de kennisse des menschen lichaems ; in de Nederduytsche spraecke overgeset, door Mr. Thomas Staffard
DORDRECHT, Voor Iacobus Savry in t Kasteel van Gent, 1656. [ titelbl met portr16], 573, [3] p., [ met 72 van de 80]afbeedingen de 8 uitslaande ontbreken bl. pl geb org perekement opnieuw in de band gezet nieuwe schutbladen AANBIEDINGSPRIJS VAN 825 NU VOOR
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 40488
€  575.00 [Appr.: US$ 616.78 | £UK 481.5 | JP 67270]

 
[POOLE, L.G. LE E.A.], (LEIDEN) ---
Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden. 1638-1938. Bijeengebracht bij gelegenheid van de herdenking der stichting van haar Kerkgebouw
Leiden-Luctor et Emergo, 1938. , 64 blz., (gell.)
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 63713
€  9.00 [Appr.: US$ 9.65 | £UK 7.75 | JP 1053]
Catalogue: Kerkgeschiedenis

 
CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG)
Ansprachen,predigten,Reden,Briefein Neue texte aus dem nachlass Herausgegeben von Johannes Harder drei banden
neukihener-Verlag, 1978. erster band Von der Kirche zum Reich Gottes 1865-1889 - 197blzZweiter band Seid Auferstandene 1890-1906- 334 blz dritter band Geliebte Welt 1907-1917- 230 blz 3 org bnd
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 44799
€  30.00 [Appr.: US$ 32.18 | £UK 25.25 | JP 3510]

 
CHRISTOPH BLUMHARD 1805-1880(DER THEOLOGE DER HOFFNUNG)
Ansprachen,predigten,Reden,Briefein Neue texte aus dem nachlass Herausgegeben von Johannes Harder drei banden
neukihener-Verlag, 1978. erster band Von der Kirche zum Reich Gottes 1865-1889 - 197blzZweiter band Seid Auferstandene 1890-1906- 334 blz dritter band Geliebte Welt 1907-1917- 230 blz 3 org bnd
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 52711
€  30.00 [Appr.: US$ 32.18 | £UK 25.25 | JP 3510]

 
N. N.
Archaeologia Or Miscellaneous Tracts Relating To Antiquity. Volume LXXVIII. 1928
Oxford, The Society Of Antiquities / Charles Batey., 1928. geb First Edition. Hard Cover , 4to - over 9" - 12" tall. Original light brown cloth, gilt, slightly discoloured in places, a tidy copy. A heavy volume that may require an additional fee for some international destinations, please inquire for details. Good.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 71905
€  20.00 [Appr.: US$ 21.45 | £UK 16.75 | JP 2340]
Catalogue: Geschiedenis

 
N.N.
ASSEN Uitgegeven door de vereeniging voor vreemdelingen-verkeer te Assen.
Z.P., z.j. 24 blz. 12 foto's. Ing.
Kool BoekenProfessional seller
Book number: 19615
€  12.00 [Appr.: US$ 12.87 | £UK 10.25 | JP 1404]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page