EMANTS, MARCELLUS Liefdeleven. (In afleveringen: uit De Gids januari 1915-juni 1916).
ARNHEM Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen. (Verraad van Jan Muller en Hendrick in de Kelder, 1665).
(EEKHOUD, GEORGES). HUGO, VICTOR L'Art d'être grand-père. (SIGNED by Georges Eekhoud, Albert Giraud, Leopold Courouble, Max Sulzberger and 10 others).
GRUNBERG, ARNON Ze stond daar verdomme mooi de stralende hoer C. te wezen.
POE, EDGAR ALLEN (SIC!) De amontillado. Uit het Engelsch vertaald door Dr. Marcel Deruelle. Houtsneden van V. Stuyvaert.
HAAN, JACOB ISRAËL DE Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar". Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
KOMRIJ, GERRIT Handgeschreven ansichtkaart aan 'Gerard v/h Reve Wim van Albada'.
BOUTENS, P.C. Middelburg's overgang in 1574. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt.
FARRAR, F.W. Een Student of een loopbaan met hindernissen. Uitgegeven door J. KNEPPELHOUT
BLOEM, J.C. Vier handgeschreven brieven aan 'Amice' en een ongepubliceerd gedicht.
MORÉAS, JEAN Le Pur concept - Le ruffian - Nocturne.
BARCLAY, JOHN Euphormionis Lusinini sive Ioannis Barclaii Satyricon Partes quinque cum clavi. Accessit Conspiratio Anglicana.
FORT, PAUL L'Homme tombé du Paradis. Petit Roman Gaulois.
OGRINC, WILL Secretum secretorum. (Met drie ingeplakte zwart-witfoto's).
KLAPHECK, KONRAD Original Visiting Card Inscribed.
HAAN, JACOB ISRAËL DE (ALS:) JACOB DE HAAN Pijpelijntjes. (1e druk).
SLACKENMEEL, THOMAS Barbarusische kunst.
MARSMAN, H. Verzen. (Met een houtsnede van Erich Wichman op het omslag).
SIKELIANOS, ANGELOS De heilige weg. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf.
SCALDEN 3de Jaarboek der Scalden. Kalender voor 't jaar Negentienhonderd.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes