DUINKERKEN, ANTON VAN Drievuldige begroeting. (Met drie houtgravures door Pam G. Rueter en een drukkersvignet [door Dirk van Gelder]).
COUPERUS, LOUIS Babel.
SCHENDEL, ARTHUR VAN Huon of over den hond.
SCHIPPERS, K. Poeder en wind.
(BRUSSE, WIM) Collectie boeken met bandontwerp van Wim Brusse (1910-1978).
(LAZARILLO DE TORMES). Het leven van Lazarillo de Tormes en over zijn wederwaardigeheden en tegenslagen. (Opnieuw vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Prof.dr. C.F.A. van Dam. Houtsneden van Jan Bons).
POWYS, JOHN COWPER The Meaning of Culture.
ASMODÉE Asmodée. Geïllustreerde Almanak 1867-1872. Jaargang 10, 11, 12, 13 en 15.
GIDE, ANDRÉ 'Návrat marnotratného syna.' (Translation into Czech of a substantial fragment of Le retour du fils prodigue. Pag. 79-100 in 1000 nejkrásnejších novell, vol. 26).
(PRISON). SURINGAR, W.H. Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes