N.S.B. Mussert's veertien punten program. Hitler's leerling.
MESSIER Le spécialiste du train d'atterissage. (Airplane trade catalogue).
HULZEN, GERARD VAN Van de zelfkant der samenleving. De man uit de slop. (&) Maria van Dalen. (Met opdracht van de schrijver).
CLOSSON (VERTALING), HERMANN L'office de l'étoile. Traduit du Latin (...).
HALL, HENRI TER Wij vliegen. Nieuwste revue.
GIDE, ANDRÉ 'Návrat marnotratného syna.' (Translation into Czech of a substantial fragment of Le retour du fils prodigue. Pag. 79-100 in 1000 nejkrásnejších novell, vol. 26).
WERUMEUS BUNING, J.W.F. 'Een Boekje van den Wijn. Bevattende een sprookje vooraf, een bruiloftsrede tot besluit, benevens alle wetenswaardigheden over den wijn en wat er bij past, die in kort bestek verzameld kunnen worden'.
ESSEBAC, ACHILLE Dédé.
COUPERUS, LOUIS Hooge troeven.
HATTUM, JAC. VAN Een zomer.
HEANEY, SEAMUS Field Work.
[SANDBERG, WILLEM] Lectura sub aqua. (Experimenta typografica 1. Reprint).
KERNSTOCK, OTTOKAR, LOUIS DITÉ & HANS SIMMERL Wintergrün und Violet (Einsiedlerkalender). Dreizehn Gesänge aus dem 'Zwingergärtlein' von Ottokar Kernstock für eine Singstimme mit Klavierbegleitung komponiert. Op. 29. (SIGNED by all three artists).
LEBEAU, PHILIPPE Originele zwart-witfoto in Egypte met toebehoren.
ALMANAK 1846 Van Zwaamen's en Thompson's Koopman's kantoor- en zak-almanak voor 't Jaar onzes Heere Jesu Christi 1846, Aanwyzende de jaarmarkten, kermissen, paarde- beeste- en leermarkten, reken- en schouw, het varen der beurtschepen en trekschuiten van en naar verschillende plaatsen. Als mede de maans- op- en ondergang, eclipsen, watergety, enz. enz.
CLAUS, HUGO Ontmoeting met Corneille. (Met een originele ets door Hugo Claus, op de plaat geëtst door Joost Veerkamp. Met een Nadien door Hugo Claus. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
(KLOOS, WILLEM) Eere-comité huldiging Willem Kloos op 6 mei 1934.
(WILDE, OSCAR). BREEN, LEO VAN De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
MÉRODE, WILLEM DE De donkere bloei.
BROUWERS, JEROEN, EN GERRIT KOMRIJ De stilte bestaat uit zoveel antwoorden. Correspondentie 1980-1986. Bezorgd door Onno Blom.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes