BREUKERS, CHRÉTIEN Verzameld werk.
BOUCHER, FRANÇOIS Deux époques et leurs styles. Exposition 1814 à 1848 au Louvre.
CNOSSEN, T. Kennis van reclame en verkoopkunde voor de middenstand. Serie voor het Middenstandsdiploma.
MAARTENS, MAARTEN Harmen Pols. Peasant.
CHOPPING, RICHARD The Ring.
SLAUERHOFF, J. De opstand van Guadalajara.
(AVIATION). TRADE CATALOGUE La Locomotion Aérienne. Offert aux membres du Corps Médical par P. Longuet, Pharmacien de 1re Classe. La Livre d'Or de l'Aviation. (Preface by Georges Legagneux).
ARTAUD, ANTONIN, EN JACQUES RIVIÈRE Brieven. (Vertaald en ingeleid door Sieds de Boer).
PAMPHLET ABOUT KING JAMES II De onwettelyke getuygen, George Jeffreys Cancelier en Robert Grave van Sunderland, President van de geheyme Raad van Jacobus de II. Coning van Groot-Britanje, en Secretaris van Staat: Nevens andere getuygen tegens malkanderen, in hunne gegeven Attestatien, over de Geboorte van den genaamden prince van Wales. Geconfronteert en ongregrond bevonden.
MARSMAN, H. Paradise regained. (Met opdracht).
(GRAVENHAGE, 'S-). HAAGSE PAARDENTRAM Tram-Way March Galop. Composed by Louis. (Muziekstuk voor piano).
MEIJSING, GEERTEN Dingen die nog te doen zijn. Kerstverhaal.
BREEN, LEO VAN Lyriese portretten. Omslagtekening van Alb. Goethals. (Met opdracht aan H. Klomp).
CARRINGTON - (JEAN DE VILLIOT) Étude sur la Flagellation à travers le monde. Aux points de vue historique, médical, religieux, domestique et conjugal, avec un exposé documentaire de la flagellation dans les écoles anglaises et les prisons militaires.
EEDEN, FREDERIK VAN 'Frederik van Eeden'. Sigarettenzijdje met portret.
CAPELLEVEEN, PAUL VAN Non-entia.
HULZEN, GERARD VAN Van de zelfkant der samenleving. De man uit de slop. (&) Maria van Dalen. (Met opdracht van de schrijver).
BUKOWSKI, CHARLES Herrie & Hartstocht. Sound & Passion. Vertaling Susan Janssen.
BONEBAKKER Bonebakker N.V. Paarlen & Juweelenhandel As. Bonebakker & Zoon.
MAETERLINCK, MAURICE Onirologie. Conte.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes