(THEOPHILUS ANTIOCHENUS) PARSONS, STUART E. Ancient Apologetic Exegesis. Introducing and Recovering Theophilus's World.
CORPUT, ABRAHAM VAN DEN Het Leven, ende Dood, van den seer Beroemden D. Philips Melanchthon [...].
SPAANS, JOKE Graphic Satire and Religious Change. The Dutch Republic, 1676-1707 (Brill's Series in Church History 53 - Religious History and Culture Series 5).
LERNER, ROBERT E. The Feast of Saint Abraham. Medieval Millenarians and the Jews (The Middle Ages Series).
WAARDT, HANS DE Toverij en samenleving. Holland 1500-1800 (Hollandse Historische Reeks 15).
(KRISTELLER, PAUL OSKAR) OBERMAN, HEIKO A. (ED.) Itinerarium Italicum. The Profile of the Italian Renaissance in the Mirror of its European Transformations. Dedicated to Paul Oskar Kristeller on the occasion of his 70th Birthday (Studies in Medieval and Reformation Thought 14).
ROTTERDAM, ARNOLDUS Gods Weg met Nederland, Of Vervolg op Blomherts Geschiedenissen van het Vereenigde Nederland [...].
(GRUMBACH, ARGULA VON) MATHESON, PETER (ED.) Argula von Grumbach. A Woman's Voice in the Reformation.
HOUTMAN, C. Kinderkerk en kinderpreek. Geloofsopvoeding in het negentiende-eeuwse protestantse Nederland.
(LUTHER) DANZ, CHRISTIAN Einführung in die Theologie Martin Luthers.
BAUCKHAM, RICHARD Jesus and the Eyewitnesses. The Gospels as Eyewitness Testimony.
GALINSKY, KARL (ED.) Memory in Ancient Rome and Early Christianity.
JONG, JACOB JOHANNES DE Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780 (diss.).
GLEEDE, BENJAMIN Parabiblica Latina. Studien zu den griechisch-lateinischen Übersetzungen parabiblischer Literatur unter besonderer Berücksichtigung der apostolischen Väter (Supplements to Vigiliae Christianae 137).
KIM, JULIUS J. Preaching the Whole Counsel of God. Design and Deliver Gospel-Centered Sermons.
BRINK, GIJS VAN DEN Op betrouwbare grond. Over ontstaan en gezag van het Nieuwe Testament.
[ESWIJLER, JOHANNES WILLEMSZ.] Nuttige Samenspraak van een Heilbegerigen en een Euangelist. By wyze van Vrage en Antwoort opgestelt uit voorafgegaane Ziels-eenzame Meditatien over de Waarheit des Euangeliums [...].
RIDDERUS, FRANCISCUS De beschaemde christen [...].
RHEGIUS, URBANUS (1489-1541) Wider die gottlosen blutdurstigen Sauliten und Doegiten dieser letzten ferlichen zeiten, der .lij. Psalm ausgelegt.
GRANT, JAMES H. 1 & 2 Thessalonians: The Hope of Salvation (PW - Preaching the Word).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes