DODDRIDGE, P. Oorsprong en voortgang van de waare Godsdienstigheid in 's menschen Ziele [...].
RIDDERUS, FRANCISCUS Historisch sterf-huys [...].
JANSSEN, PETRUS Overdenkingen van de Rykdom van Godts Goedertierendheid [...].
OSIANDER, ANDREAS (1498-1552) Coniecturae de ultimis temporibus, ac de fine mundi, ex sacris litteris.
MELANCHTHON, PHILIPP (1497-1560) Brevis et utilis commentarius in priorem epistolam Pauli ad Corinthios, & in aliquot capita secundae, scriptus a Philippo Melanthone, et nunc primum excusus.
OWEN, JOHANNES De Leer van de H. Drie-eenheyd, als meede van de Persoon en Voldoeningen van Christus [...].
[ESWIJLER, JOHANNES WILLEMSZ.] Nuttige Samenspraak van een Heilbegerigen en een Euangelist. By wyze van Vrage en Antwoort opgestelt uit voorafgegaane Ziels-eenzame Meditatien over de Waarheit des Euangeliums [...].
HUBERINUS, CASPAR (1500-1553) Viertzig kurtze Predig, uber den gantzen Catechismum. Für die Haussväter, jr Gesinde zu lehren.
WESEL, ADRIANUS VAN De heerlykheid van die geen, die geregtveerdigt zijn in Jesu Christo [...].
LONG, ISAAC LE Boek-Zaal der Nederduytsche Bybels [...].
RITZEMA, HELPERUS De uitmuntende Heerschappy der zeer overvloedige Genade Gods boven de vermeerderde zonde [...].
RIDDERUS, FRANCISCUS Vermakelyken weghwyser na den hemel [...].
CALVIN, JEAN (1509-1564) In omnes Pauli apostoli epistolas, atque etiam in epistolam ad Hebraeos, & omnes canonicas, Io. Calvini commentarii [...].
LASSENIUS, JOHANNES Heilige Paerlen-Schat, of Geest- en Zin-ryke Overdenkingen Over alle twaalf Maanden des jaars [...].
FEYLINGIUS, JOHANNES WILHELMUS Uytgesogte leer-redenen [...].
JANSSONIUS, JOH. HENR. De Algemene Brief van den Apostel Judas, verklaart en toegepast.
PATRICK, SIMON Geschiedenis van den Reiziger naar het hemelsche Jeruzalem [...].
BULLINGER, HEINRICH (1504-1575) Von der Verklärung Jesu Christi, unsers Herren: ouch von unserer verklärung, unserem stand und wäsen in ewiger fröud und säligkeit [...].
BULLINGER, HEINRICH (1504-1575) Der alt gloub. Das der Christen gloub von anfang der wält gewärt habe, der recht waar alt unnd ungezwyflet gloub sye, klare bewysung Heinrychen Bullingers [...].
RIDDERUS, FRANCISCUS De beschaemde christen [...].
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes