DUBY, GEORGES, RED., Geschiedenis van het persoonlijk leven. Van het feodale Europa tot de Renaissance. [Gebonden, deel 2].
PATERS, J.D.S., RED., De Wacht. Weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk. 1e Jaargang No. 2, 25 november 1939 - No. 23, 20 april 1940. [16 losse nummers: nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23]
ACHTERBERG, GERRIT, Cryptogamen. Eiland der ziel. Dead end. Osmose. Thebe. [1e druk].
VOSKUIL, J.J., Het Bureau 4. Het A.P. Beerta - instituut. [Eerste druk, gebonden].
DOLLINGER, H.; G.B.J. HILTERMANN, Sesam Geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in foto's en documenten, bijeengebracht door Hans Dollinger, met inleidende overzichten van Mr. G.B.J. Hiltermann. [los deeltje 3 -1915],
HERTOG, JOHAN DEN, Cort van der Linden (1846-1935). Minister-president in oorlogstijd. Een politieke biografie.
BLUSSÉ, L., Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen.
RIDDER, WILLEM DE, SAMENSTELLING, Hitweek. Witheek. Zomernummertje. Weekblad No. 49, Jaargang nr. 3, 23 augustus 1968 - 'Stevie Winwood' [los nummer]
HOOGHOFF, PIEKE, Plastics in het huishouden. De kleurige draaglijkheid van het bestaan.
WATSON, JAMES D., The double helix. A personal account of the discovery of the structure of DNA.
RINZEN (CONCEPT/DESIGN) - Neighbourhood.
WOLTJER, J.J., Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.
FRANCIS, FRANK, A.O., Printing and the mind of man. Catalogue of the exhibitions at the British Museum and at the Earls Court, London 16-27 July 1963.
KEILSON, HANS, Liever Holland dan heimwee. Gedachten en herinneringen.
BLIJDENSTIJN, ROLAND, Tastbare tijd. Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht.
MAY, J, PUBLISHER-EDITOR, Le Petit Echo de la Mode. Hebdomadaire. No. 25 24 Juin 1951.
HEGENER, HENRI, RED., Het vliegveld. Waarin opgenomen de officiëele mededeelingen van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart, Rotterdamsche Aero Club en Eerste Nederl. Zweef Club. 18e Jaargang, no. 1-12, januari-december 1934. [Compleet].
BENDIX, REINHARD, Embattled reason. Essays on social knowledge.
IBELINGS, HANS, SAMENSTELLING, Architecten in Nederland. Van Cuypers tot Koolhaas.
MOVABLE - HERGÉ - The adventures of Tintin: Explorers on the Moon. [Pop-Up]
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes