GROENVELD, S., Verlopend getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646.
VOGUE - Vogue chaussures. Autunno/inverno 2001-2002. (Supplemento al n. 612 di Vogue Italia).
DE 8 EN OPBOUW, RED. - De 8 en Opbouw. 14-Daagsch tijdschrift van de architectengroep ,,De 8" Amsterdam en ,,Opbouw" Rotterdam - 9e jaargang No. 3, 12 Februari 1938 [Tentoonstelling ,,nieuwe meubelen"]
MAAS, P.F., Kabinetsformaties 1959-1973.
SIEBELINK, JAN, Knielen op een bed violen. Roman. [Zesendertigste druk 2006, speciale editie]
HOLT, TONIE & VALMAI, I'll be seing you. World War II through its picture postcards.
BROCHURE - De Amnestie in het Vredes-verdrag van Versailles en in andere Tractaten. Oorkonden.
EYCK, E., Geschichte der Weimarer Republik. (I.) Vom Zusammenbruch des Kaisertums bis zur Wahl Hindenburgs; (II) Von der Konferenz von Locarno bis zu Hitlers Machtübernahme.
BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Iovrnael ofte gedenckwaerdighe beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren … [1648, Facsimile-reprint c. 1970]
HANSON, DIRK, De hogepriesters van de techniek.
PAGLIA, CAMILLE, Seks, kunst en Amerikaanse cultuur.
BRIESEN, R. VON, Taktische Entwickelungsaufgaben für Kompagnie, Bataillon, Regiment und Brigade. [Zweite Auflage].
BLOWS, MARK, A.O., ED., The relevance of the wisdom traditions in contemporary society: the challenge to psychology.
GASBEDRIJF - Winter recepten voor de gaskeuken. [Brochure].
BLEEKER, P., Reis door de Minahassa en de Molukschen Archipel gedaan in de maanden september en oktober 1855 in het gevolg van Gouverneur Generaal Duymaer van Twist/ Reis door de Residentie Ternate/ Reis door de Residentie Amboina/ Reis door de Residentie Banda
NETSCHER, FRANS, Uit ons parlement. Portretten en schetsen uit de Eerste- en Tweede Kamer
MOOIJ, J., Denken over welvaart. Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde 1849-1994.
HOOGSTEDER, G., Van lopende bode tot telematica.
SEBESTYEN, VICTOR, 1956. De Hongaarse Opstand.
RACKHAM, ARTHUR, ILLUSTRATOR, ALFRED W. POLLARD, The romance of King Arthur and his knights of the round table. Abridged from Malory's Morte d'Arthur by Alfred W. Pollard. [First UK edition].
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes