HEIJNSBERGEN, P. VAN. Geschiedenis der Rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onze rechtswetenschap tot 1900.
SWARTH, HLNE. Pozie: Beelden en stemmen ; Sneeuwvlokken ; Rouwviolen ; Passiebloemen ; Nieuwe gedichten.
MARTIN. Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben.
BOER, DIRK. De waarheid over het Roode Kruis.
VEEN, ADRIAAN VAN DER. Doen alsof.
HULZEN, G. VAN. Zwervers.
SUCHTELEN, NICO VAN. Zwerveling in den vreemde.
WERVEKE, HANS VAN. E.A. Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
BERNLEF, J. Morene.
PENNING, W.L. JR. Benjamin's vertellingen. Een gedicht.
GARSJIN, V.M. / KURT LOB. De rode bloem. Vertaling Aleida G. Schot. Geillustreerd door Kurt Lob.
WIBAUT, F.M. Wat de socialisten willen.
KOEMAN, HENK. Spreken of zwijgen. Gedichten.
WINTERBOEK. Negende Winterboek van de Wereldbibliotheek 1930 -1931. Bijdragen van Else Bukowska, Ernest Claes, Anton van Duinkerken, J. Slauerhoff, Jo de Wit. e.v.a.
- Letterkundig Museum Jaarverslag 2005.
FEHMERS, FRANK / BERT SNIJDERS. Mengeling. Een bundel proza en pozie van jongeren uit landen van het Vrije Europa. Met bijdragen van : Jaap Harten, Harriet Laurey, John O'Mill, G.K. van 't Reve, Ellen Warmond.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes