BEETS, NICOLAAS. Sparsa. Verzameling van Verstrooide opstellen en kleine geschriften.
Hippies, Hypocrisy and Happiness.
ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. Over dramatische kunst. Met 30 afbeeldingen en een register. Nieuwe titeluitgaaf.
VERVIERS, EMILE. Opstand in de Jordaan.
LYTTON, LORD. Alice or The Mysteries.
DUDOK VAN HEEL, A.F. Op witte vleuglen. Illustraties van A.I. Hoogewerff-van Stolk.
SUCHTELEN, NICO VAN. De stille lach.
BUCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. De Sonnetten.
HEIJNSBERGEN, P. VAN. Geschiedenis der Rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onze rechtswetenschap tot 1900.
TOONDER, J. GERHARD. Een man zet door.
SCHOOLMEESTER, DEN. De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries.
MESSINK, H.J. Onze kleine Prinses. Populaire Marsch voor piano.
CATALOGUS. Catalogus van de boekerij der Koninklijke Akademie van Wetenschappen gevestigd te Amsterdam. Eerste vervolg met register.
VERWEY, ALBERT. De ring van leed en geluk.
CAN, H.L.M. VAN. J.A. Alberdingk Thijm zijn dichterlijke periode.
RODRIGUEZ, SPAIN. The Collected Trashman. Vol. 1 no. 1.
ROBIDA, A. Les vieilles villes des Flandres. Belgique et Flandre francaise.
BROOMHEAD, FRANK. The Zaehndorfs (1842-1947). Craft Bookbinders.
De lijdens-geschiedenis van den Zaligmaker en Zyner eerste navolgeren; : benevens een beknopt verhaal der vervolgingen, den Protestantschen belyderen van den Christelijken godsdienst, van deszelfs eerste instelling af, alom, en vooral in de Nederlanden, in de XVIde en XVIIde eeuw, aangedaan; Ingerigt, inzonderheid, tot onderwijs van de vaderlandsche jeugd.
RILKE, RAINER MARIA. Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja