SCHOOLMEESTER -- Genealogie Schoolmeester, voor zover bekend op 19-10-1967', manuscript door Corn. van Hemert te Sassenheim, geschreven in 3 exemplaren.
AARSSEN -- Geboortekaart voor dochter van Luus en Huub Aarssen te Schiedam. 1957.
"MILITARI'; SLAG BIJ KROZKA, GRAAF VAN WALLIS--- 'Circulair rescript, geemaneert van sijne Keizerlijke Majesteit aan alle desselfs ministers aan uitheemsche hoven', d.d. 6-10-1739. Gedrukt, folio, 9 pag."
COLLEGEDICTAAT, GRATAMA -- Collegedictaat 'Strafregt naar prof. B.J. Gratama', manuscript, 4į, ca. 200 pag., gebonden in half leren band.
[WILLEM JANSZ VAN CAMPEN], Antwoordt op het tweede refereyn, by de overheerde Nederlantsche Provintien aen Hollant gheschreven: om haer met schoon-schijnende Redenen, ongefondeerde dreygementen,ende ongelijcke Exempelen te bewegen, Vrede te maken met den Spangiaert. Amsterdam, [ca 1598].
VLISSINGEN, GASILLE, HEYBLOM -- Uittreksel uit geboorteregister Vlissingen 1878 betr. Pierre Henri Jacques, zoon van Pieter Gasille en Jacoba P. Heyblom. 1 blad, deels gedrukt.
"HAARLEM; REKENKAMER--- Gedrukt extract van een resolutie uit het 'Register van de Heeren Raden en Vroedschappen der stad Haerlem' van 30 december 1724. Ondertekend met de pen door G. de Glarges. Folio, 3 pag."
"LEIDEN; STADSPOORTEN--- 7 tekeningen met penseel en deels in kleur van Leidse stadspoorten, deels gesigneerd J.H. v.d. A., elk ca. 20x15 cm."
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) "De Processie t'Uytrecht Uytrechts veranderingen voorgevallen in de jaren 1672, 73 en 74 [3 etsen uit de set van 5], elk ca. 20 x 25 cm, gesigneerd: J. Nav. f""."
GRONINGEN, STUDENTEN -- Drie programma's van festiviteiten door studenten te Groningen, 1953, gedrukt.
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) [Begrafenis te Amsterdam van veldmaarschalk Paulus Wirtz, 24 oktober 1679]
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) AFTER HOOGSTRATEN, SAMUEL VAN (1627-1678) [OR WEYTS, POUWELS II (FL. 1618-1629)] MATTHYS BALEN. IANSZOON... [Portret van / Portrait of Matthijs Balen]
LEIDEN, ZIEKENVERPLEGING BOERHAAVE -- Oningevuld diploma van de Ver. voor Ziekenverpleging 'Boerhaave' te Leiden. Fraai drukwerk (IJdo) in linnen omslag.
"MILITARIA; BELGIE; VAN DE WALLE; D'HANE DE STEENHUYSE--- Verklaring van de Prefecture du Departement de l'Escaut, getekend door Jean-Baptiste D'hane de Steenhuyse (1757-1826), d.d. Gent, 3 juni 1814. Inliggend een brief van dezelfde aan N.N., d.d. Gent, 14 juli 1814. Manuscripten, 5 pag."
ZUTPHEN, 80-JARIGE OORLOG. Twee prenten van Zutphen uit Historie der Nederlandtsche geschiedenissen van den jaere 1566 tot den jaere 1612 in het corte ghebracht ende in den jaere 1612 tot den jaer 1618 ghecontinueert ende vermeerdert door [Willem Baudartius] door Emanuel van Meteren. Amsterdam, 1617. Prent nummer 155 en 203 over het beleg van Zutphen in 1584 (naar Frans Hogenberg?) en 1591. Op achterzijde tekst in boekdrukkunst. M14704
BELGIE, TENTOONSTELLING BLOEMVERSIERINGSKUNSTEN -- Familie-kaart als doorlopend entreebewijs. Met pasfoto en handtekening voor de Tentoonstelling der Bloemversieringskunsten 1930 (eeuwfeest 1830-1930). Deels gedrukt.
"HERTOGENBOSCH; ZEEPZIEDERS; FRANCKEN--- Extract uit het register der resolutien van de Staten Generaal, d.d. 28 januari 1698. Ondertekend door Francois Fagel (1659-1746) en J. de Drews. Manuscript, 1 pag."
ALKMAAR, KOHIER INKOMSTEN BELASTING -- Kohier van de plaatselijke directe belasting naar het inkomen voor de gemeente Alkmaar. Dienst 1894. Gedrukte boekje van 42 pag. 'uitsluitend voor de raadsleden bestemd'.
VLIET, VAN, DRUKKERIJ -- Drie nieuwjaarskaarten en een reclamebrochure van Drukkerij De Brug van B. van Vliet te Amsterdam, ca. 1935.
BONGENAAR, TIEL -- Enkele stukken betr. Hubertus Cornelis Bongenaar. Folio, 10 pag., manuscript.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja