"ORANJE-NASSAU; SIEGEN; DIETZ--- Eigentijdse kopie van een brief van Fred. Willem prins van Nassau Siegen, d.d. Siegen 30-10-1732, aan de Staten Generaal. Manuscript, folio, 3 pag."
DESGUERROIS & CO, NAAR C.C.A. LAST Willem I. Koning der Nederlanden. Lithografie, 45x34cm, uitgave van P.M. van der Made.
AFFICHE, LIEDTEKSTEN, "Uitgave van Editions F. Fiocchi, Rue des Capucins, Brussel. Affiche met liedteksten in Nederlands en Frans: Maar ik wacht; Lambeth Walk; Hoor mijn lied; Violetta, Mama, Moesje, Moeder, Kleine harmonika speler. M'n tante Veronika, Y a d'la Joie, De liefde gaat vlak langs je been. Gedrukt, groot formaat (70 bij 50), gevouwen, datering (ca. 1930/40). "
GEERTRUIDENBERG--- Aanstelling door de kamer van de 'Raede ende Rekeningen' van de magistraat van Geertruidenberg voor het jaar 1711. Den Haag, 16 december 1710. Ondertekend door Johan van Schuylenburch en Diert. Met opgedrukt zegel. Manuscript, 2 pag.
"GEMERT; NISTELROY--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 13 juli 1750. Bestemd voor de schepenen van Den Bosch. Mede ondertekend door I.S(?). van Wassenaer. Manuscript, 2 pag."
ORANJE -NASSAU, VAN WALDECK-PYRMONT -- Achttien kranten en tijdschriften uit 1934 met berichtgeving over het overlijden en de begrafenis van Koningin Emma.
"HERTOGENBOSCH; ZEEPZIEDERS; FRANCKEN--- Extract uit het register der resolutien van de Staten Generaal, d.d. 28 januari 1698. Ondertekend door Francois Fagel (1659-1746) en J. de Drews. Manuscript, 1 pag."
SCHOOLMEESTER -- Genealogie Schoolmeester, voor zover bekend op 19-10-1967', manuscript door Corn. van Hemert te Sassenheim, geschreven in 3 exemplaren.
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) De rampzalige doodt van Cornelis en Joan de Wit, den 20. Augusti Ao 1672
"HERTOGENBOSCH; VAN BLARKOM; SCHWERI; VAN LOCO--- Verklaring van de Procureur Crimineel Jan van Blarkom (1770-1845), d.d. 's Hertogenbosch, 23 december 1834. Manuscript, 1 pag."
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) [Gebeurtenissen 1672 - febr 1674]
"MIELING, C.W.;" Inhuldiging van Z.M. Koning Willem III in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 13 mei 1849 Lithografie, 40x50cm, uitgegeven door A.C. Kruseman te Haarlem. Rechts de Koninklijke zetel met de koning die staande de eed aflegt. Rechts de koningin, prinsen en prinsessen, daarachter de tribune met genodigden. Komt voor in Frederik Muller 7170. De datum van het onderschrift is verkeerd en zou moeten zijn 12 mei 1849.
"LAST, H.W.;" Willem II. Koning der Nederlanden. Geboren den 6 dec 1792, overleden 17 Maart 1849. Lithografie, 36x27cm, gedrukt en uitgegeven bij Charles van Lier, k. Poten.
DEVENTER, POT, KIEZEBRINK, JANSEN, GROOTMAN Gezinsoverzicht van Roelof Pot, wonende te Deventer (1848-1923, zn. van Martinus Pot en Johanna Geertrui Kiezebrink)), gehuwd (Deventer, 6 augustus 1874) met Martina Albertina Aleida Jansen (1848-1893, dr. van Arend Jansen en Maria Carolina Eleonora Grootman). Uit dit huwelijk 5 kinderen: Martinus (1875), Hermanus (1877), Arend (1879), Martina (1882), Johannes (1884), 1 stuk, deels gedrukt, deels in handschrift.
BARNEVELD -- Reclamevloeiblad van 'Cleveland's egg's meal' te Barneveld, ca. 1900.
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
"BRAAK, TER; OUD-VOSSEMEER Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Cato ter Braak te Oud-Vossemeer, 1836-1838."
"Rekeningen voor fotohandel ""Ferrari"", Haarlemmerstraat 113, Amsterdam, 1937-1949, 1 omslag (14 stukken). "
"Kermiswens ""De nachtwacht brengt ter gelegenheid van de kermis van 1860 aan amstels ingezeten zijnen heilgroet."" ""Hij wenscht dat de Kermis geene teleurstellingen moge baren aan hen, die door haar voordeel hopen te behalen en allen, welke aan hare vermaken deel te nemen, geene andere dan betamelijke genoegens mogen smaken."" 20x31cm."
AFFICHE, VARIETE, AMSTERDAM, "Letteraffiche: Broadway presenteert 100% variťtť. Programma met Fred Allister (papier-manipulaties), Mad. Alwares (danseres), Intern. Attractie en Show Orkest Jurajurin, Rinske-Janine (dansfantasieŽn), Juffr. Van Dalen in haar creaties, Mr. Janne (goochelaar-buikspreker), Rainey met zijn oolijke geitenfamilie, vanaf vrijdag 24 october [1930 of 1941] groot formaat (94 bij 62), gedrukt (door drukkerij ""Neder;land"", Amsterdam), gebruikssporen, kleine scheurtjes. "
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja