BELT, V.D., KAPELLE -- Schoolschriftje aardrijkskunde van J. v.d. Belt, Kapelle, 1861, 15 pag., manuscript.
"MILITARIA; BELGIE; VAN DE WALLE; D'HANE DE STEENHUYSE--- Verklaring van de Prefecture du Departement de l'Escaut, getekend door Jean-Baptiste D'hane de Steenhuyse (1757-1826), d.d. Gent, 3 juni 1814. Inliggend een brief van dezelfde aan N.N., d.d. Gent, 14 juli 1814. Manuscripten, 5 pag."
FOTOGRAFIE, AMSTERDAM, W.G. KUIJER EN ZONEN. prijs-courant van de firma W.G. Kuijer en Zonen, hoffotografen, Westermakrt 19, Amsterdam, met foto van Koningin Wilhelmina in koningsmantel, 1 stuk, gedrukt, formaat carte de viste, gedrukt [ca 1898]. NB Willem Gerhardus Kuijer sr. (Sloten, 1834- Amsterdam, 1899), schilder en fotograaf te Amsterdam en Willem Gerhardus Kuijer jr. (Sloten, 1860-Haarlem, 1938).
"BLINDEN; LEESMACHINE--- Brochure betr. 'The optophone', van fa. Barr and Strout te Glasgow. 1920, 11 pag., geillustreerd, gedrukt."
LEENT, FREDERICUS, HENDRIKUS VAN, Haantje de Voorste bij de inhuldigingsfeesten. Prentenboek, 34x25cm. Illustrator: P.J. van Geldrop. Koster's serie oorspronkelijke prentenboeken, nr 1. Met oorspronkelijke platen van V. Geldorp. Uitgegeven door Gebr. Koster, Amsterdam 1898.
"BUREN, VAN; DE JONGE; GROVESTINS--- Brief van H.J. van Buren, d.d. Rotterdam 20-12-1852, aan mr. J.K.J. de Jonge te 's Gravenhage. Manuscript, 4į, 5 pag."
"HERTOGENBOSCH; ZEEPZIEDERS; FRANCKEN--- Extract uit het register der resolutien van de Staten Generaal, d.d. 28 januari 1698. Ondertekend door Francois Fagel (1659-1746) en J. de Drews. Manuscript, 1 pag."
STIP, VLAGTWEDDE -- Toestemming tot het begraven van Jurjen(?) Wilkes Stip, dd. Vlagtwedde 1850, 1 blad, manuscript.
"HUNSINGO; LANDBOUW--- 'Beschrijving van den landbouw in het district Hunsego' door P. Heidema sr. en E. Dijkema. Extracten uit Tijdschrift uitgegeven door de Ned. My ter bev. van Nijverheid, 1871. Geillustreerd met plaat en grote uitvouwbare kaart, ca. 200 pag., gedrukt."
Programma voor de Plegtige beŽdiging en inhuldiging van zijne majesteit Koning Willem III, te Amsterdam , op zaterdag den 12den Mei 1849. Programma, 32x20cm. Eerste afdeling: Plegtige Intrede van Hunne Majesteiten in Amsterdam (vrijdag den 11den Mei). Tweede afdeling: Plegtige beŽediging en inhuldiging (zaterdag den 12den Mei). Derde afdeling: Algemeene verordeningen, ondertekend door de Kamerheer-Ceremoniemeester, Baron A.C. Snouckaert van Schauburg. 7 p.
DIJKMAN -- Twee Rijbewijzen voor Herman A. Dijkman, geboren Amsterdam 1914, dd. 1951 en 1956. Met pasfoto's. Deels gedrukt.
PAPENDORP (U) -- Acte dd. Utrecht 13-6-1523 waarbij Philibert Nannelli, domproost te Utrecht, verklaart dat hij aan Lambert Willemsz. Foyt, in plaats van diens overleden vader Willem Foyt, verleid heeft de alinge tiende van Papendorp bij Utrecht. Charter op perkament, met handtekening van Johannes Pels, commissaris. Zegel verloren.
"HERTOGENBOSCH; VAN BLARKOM; SCHWERI; VAN LOCO--- Verklaring van de Procureur Crimineel Jan van Blarkom (1770-1845), d.d. 's Hertogenbosch, 23 december 1834. Manuscript, 1 pag."
"DELFT; VICARIE NIEUWE KERK; TELJUER--- Verklaring van de Staten van Holland en Westvriesland over een vicarie te Delft. Ondertekend Anthonie Heinsius (1641-1720). Gedateerd 21 oktober 1699. Charter op perkament. Zegel verloren."
GOUDA -- Reclamevloeiblad voor de Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda (nachtlichten en theelichten) ca. 1900.
"PETIT; FRITSEN; KLOKKEN--- 'Geillustreerde catalogus van klokken, luistoelen en toebehoren' van Petit en Fritsen, klokkengieters te Aarle-Rixtel, 1914. Gedrukt, 4į, 60 pag., geillustreerd."
Le Bal Costume donnť au Palais de S.A.R. Monseigneur le Prince d'Orange au 26 Fevrier 1845 par M. le Comte de Guldenlew. 38x29cm, 18 p. tekst in het Frans in boekdruk met een beschrijving van het gekostumeerd bal gehouden op het paleis van de prins van Oranje (de latere koning Willem III) in Den Haag, met prachtige chromolithografie naar Rochussen gelithografeerd door E. Spanier van het bal.
BREDA --- Aanvullingen bij de tekst van het 'Groot Recueil der Oudheden en Rechten van Breda', manuscript, 18e eeuws, folio, 12 pag.
REINBOUD -- Nota van begrafenisondernemer Joh. Reinboud te Amersfoort, ca. 1930? Deels gedrukt.
"MIEGHEM, VAN; GROENENDIJK -- Dagvaarding, dd. Goes 26-9-1876 voor Jacobus van Mieghem, 23 jaar, metselaarsknecht te Groenendijk, gem. Hontenisse. Manuscript, 1 pag., folio."
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja