DOUVEN, HENDRIKX -- Distributiestamkaarten t.n.v. Maria C.G. Douven en Wilhelmina M.J. Hendrikx, beiden wonende Berg 119 te Buggenum, gemeente Haelen.
DOKKUM, VAN -- Reclamebiljet van drukkerij 'De Ster' van Jan van Dokkum, Kerkstraat 64, Amsterdam. Gedrukt, 4į, 2 pag., ca. 1900.
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) ['Justitie door graaff Willem de Goede over den bailliou van Zuyd-Holland', 1336]
GROEN, LELY-LYCEUM, CHRISTELIJK LYCEUM, HBS, AMSTERDAM Rapportboekjes van Julia (Juultje) Groen te Amsterdam, resp. op Christelijk Lyceum (1952-1955, HBS (1956-1957, Ir. Lely-Lyceum (1957-1958), Examenopgaven HBS-B 1958 voor de vakken: Engels, Scheikunde, Algebra, Nederland, Trigonometrie, Duits, Frans, Stereometrie, Mechanica, Beschrijvende meetkunde, regelingen met betrekking tot eindexamen Ir. Lelt-Lyceum (leraren, examinatoren, eindexamen-leerlingen, adviezen, schema schriftelijk en mondeling examen, 6 p. , gestencild, verkeersdiploma 1952 (Spartaschool Amsterdam), kabouter-diploma (padvinderij), beide op naam van Juultje Groen, 1 dossier. M14708.
"Kermiswens ""Gedachten van den nachtwacht bij het paleis voor volksvlijt 9 september 1861"". Amsterdam: C. Le Blansch. With 16 verses and illustration of the palace. 21x30cm. "
"BELGIE; BOCCABELLA; HOMBEEK; OPHORNBEKE; DU PR…--- Aanstelling van Cornelis du Pre tot substituut meijer van Ophornbeke alias Smalbrabant, in de plaats van wijlen Gillis Bertels. Ondertekend door Jules Boccabella d.d. Ophornbeke 28-5-1647. Manuscript, folio, 1 pag."
"NIEL, VAN; KNIKKENBERG -- Bewijs van huwelijksaangifte voor het echtpaar Willebrordus van Niel en Johanna M. Knikkenberg. Amsterdam, 1849. 1 blad, deels gedrukt."
"HOP; ZINZENDORF; OOST-FRIESLAND; EMDEN--- 'Copie de la lettre de mons. Hop a Mons. Le cardinal du 29 Julliet [1728]'. Manuscript, folio, 2 pag."
ASSEN, ZWERVERS -- Programma van groepsfeest van De Zwervers en Thrianta Stam te Assen, ca. 1950. Gestencild, 18 pag., met veel advertenties van plaatselijke winkeliers.
Zyne Koninklijke Hoogheid Willem Fredrik George Lodewijk. Erfprins van Oranje Nassau & c. Mezzotint, 33x22cm.
ALKMAAR, KOHIER INKOMSTEN BELASTING -- Kohier van de plaatselijke directe belasting naar het inkomen voor de gemeente Alkmaar. Dienst 1894. Gedrukte boekje van 42 pag. 'uitsluitend voor de raadsleden bestemd'.
"VOORSCHOTEN; ONDERWIJS--- Statuten der Ver. tot het instandhouden van een bewaar- naai- en breischool ... te Voorschoten, d.d. 1866, 1868 en 1895, gedrukt, 18 pag."
"AMSTERDAM, VRIJDENKERS-VEREENIGING ""DE DAGERAAD"", HEIJERMANS, TONEEL, MESMAN, HELDE, DE REDE" "Programma van de Vrijdenkers-Vereeniging ""De Dageraad"", afdeeling Amsterdam van de Heijermans-ochtend op zondag 12 januari 1930; Jan Mesman draagt voor fragmenten uit ""Ghetto"" van Herman Heijermans. Muzikale medewerking John Helden, viool en B. van Rede orgel en piano, 4 p., gedrukt."
"BRAAK, TER; OUD-VOSSEMEER Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Cato ter Braak te Oud-Vossemeer, 1836-1838."
"Reglement voor het gezelschap ""Utrechts Brandweer""opgericht 6 maart 1851, doel: bevorderlijk te zijn aan het brandwezen, onderlingen oefening en vriendschappelijk verkeer"". 15 pp. "
BELGIE, ANTWERPEN, GASTHUIS -- Uittreksel uit een goedkeuringsbrief van Philips van Bourgondie uit 1437 over de aanstelling van een pastoor in het St. Elisabeths gasthuis te Antwerpen. Kopie uit 1709. Manuscript, 2 pag., folio.
DESGUERROIS & CO, NAAR C.C.A. LAST, Willem III. Koning der Nederlanden. Lithografie op chine collť, 50x40cm. Portret Willem III, uitgegeven door P.M. van der Made.
JOS VAS DIAS & CO AMSTERDAM, Wilhelmina. Kroon-Prinses der Nederlanden. Lithografie, 31x24cm.
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) Eerepoort op de Markt / Arc de Triomphe sur le Marchť [Willem III te 's Gravenhage]
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) [Begrafenis te Amsterdam van veldmaarschalk Paulus Wirtz, 24 oktober 1679]
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja