"KELLEN, VAN DE;" Prins Willem van Oranje ten huize van den graaf van Limburg-Stirum te 's Hage (30 november 1813).
HELLYNCKX, FULGENTIUS, Dry-voudige verhandelinge sedelyck en onderwysende aengaende de teerlingh en caert-spelen, den brandewyn dranck en het gebruyck der duyvels-besweerderye ofte belesinge, onderscheydende het geoorloft [...] en quaet Gebruyck deser, Mechelen: van der Elst, [1757].
THOMPSON, T.L., NAAR W.H. SCHMIDT, 's Konings verjaardag 24 augustus 1831. Volksgezang. Opgedragen aan Hare Majesteit de Koningin. Woorden van H. Tollens en Muziek van C. MŁhlenfeldt. Rotterdam bei L. Plattner.
"EIJSBERGEN, VAN; HAAGSCHE BURGERWACHT -- Lidmaatschapskaart Ver. de Haagsche Burgerwacht, 1938, voor M.J. van Eijsbergen, geboren 1903. Deels gedrukt."
Staatsblad der Vereenigde Nederlanden van 14 januarij 1814, no. 68.
"BERGEN OP ZOOM; FULEMIUS; BASTINGIUS, VAN SLINGELANDT--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 1 maart 1697. Ondertekend door A. van Voerst(?) en Simon van Slingelandt (1664-1736). Verzonden aan het stadsbestuur van Bergen op Zoom. Met fraai lakzegel. Inliggend portret van de raadpensionaris Slingelandt."
STERILISATOREN VOOR MEDISCHE INSTRUMENTEN --- Prijscourant van fa. Ad. Linden jr. te Rotterdam en Groningen voor sterilisatoren, autoclaven en verbandtrommels. 20 pag., geillustreerd, gedrukt, ca. 1920.
BROECKE, VAN DEN--- Potloodschetsje van het familiewapen Van den Broecke (3 degens), op achterzijde: Breda 1889.
MUIJEN, VAN -- Reclamebrochure van Gerard van Muijen, Den Haag, betr. Gevam's busopener, 1930. Fraai drukwerk.
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) Eerepoort op de Markt / Arc de Triomphe sur le Marchť [Willem III te 's Gravenhage]
Le Bal Costume donnť au Palais de S.A.R. Monseigneur le Prince d'Orange au 26 Fevrier 1845 par M. le Comte de Guldenlew. 38x29cm, 18 p. tekst in het Frans in boekdruk met een beschrijving van het gekostumeerd bal gehouden op het paleis van de prins van Oranje (de latere koning Willem III) in Den Haag, met prachtige chromolithografie naar Rochussen gelithografeerd door E. Spanier van het bal.
"JANSEN; ALLERLEI--- Twee cahiers 'Allerlei, verzameld door J.H. Jansen' met aantekeningen uit de jaren 1850-1870. Manuscript, 4į, ca. 350 pag."
LAARS, T. VAN DER, Stamboom van H.K.H. Juliana ... aanvangende met H.D.H. Juliana gravin van Stolberg, uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van H.M. Koningin Wilhelmina ... 1926 ... als premie-uitgave van N.R.C., De Nieuwe Courant en Het Vaderland. Chromolithografie, 50x35cm.
AMELAND, VISSER -- Jan Visser 'Jeugdherinneringen', Rotterdam 1978, 147 pag., gestencild, geillustreerd.
"VINKELES, A.;" Inhuldiging van den souvereinen vorst, in de Nieuwe Kerk, te Amsterdam. [1814].
Z.M. den Koning der Nederlanden. Ets en gravure, 23x16cm. Koning Willem I met in zijn linkerhand de Grondwet. 23x16cm.
VERHOEF, GROOT GRAFFEL, WARNSVELD, RAPTIM. In kunstleer gebonden boek met goudopdruk getiteld Verzamelde Werken, deel 1 door drs. A.G. Verhoef. Afscheidscadeau voor Ad Verhoef, directeur algemene zaken van Het Groot Graffel te Warnsveld (psychiatrisch ziekenhuis) in 1988. Dit fake-boek bestaat uit de tekst van een toneelstukje tussen 4 Nederlandse schrijvers (Mensje van Keulen, Maarten 't Hart, Boudewijn BŁch en Wim Gijsen) gespeeld door resp. Josephine Meijer, Tol Rambonnet, Marian Latuperissa en Edith Bayens en voorts uit dagboekaantekeningen van Ad Verhoef over de periode 1-1-1990 t/m 11-10-1990. Aantekeningen over onder meer voorbereiding dissertatie over de reisorganisatie Raptim (opgericht in 1949 voor reizen naar ontwikkelingslanden), dagelijkse beslommeringen en dagindelingen. Verhoef promoveerde in 1994 op het proefschrift Een bevlogen onderneming, veertig jaar Raptim 1949-1989 bij de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1 deel, deels gedrukt, deels manuscript. M14717
NIEUWENHUIJZEN, TRANSVAAL -- 'Leve de Transvaal! Sensatie-coupletten voorgedragen als Transvaalsche Boer, door den heer H.D. Nieuwenhuijzen'. Rotterdam, z.j., ca. 1900. 4į, gedrukt, 2 pag.
INDIE, VOC, WISELIUS -- 'Beroep van mr. S.I. Wiselius, lid v.d. Raad der Asiatische bezittingen en etablissementen, op het Bataafsche volk ter zake van den inhoud eens Briefs door het Wetgevend ligchaam (...) aan het Staats-bewind (...) gezonden, 2e- druk', Amsterdam, W. Holtrop [1804], gedrukte brochure, 8į, 37 pag.
HEGEMAN, BREDA -- Bewijs van lidmaatschap 'Breda Vooruit' voor 1933, t.n.v. H. Hegeman, Boschstraat 28 Breda.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja