AMELAND, VISSER -- Jan Visser 'Jeugdherinneringen', Rotterdam 1978, 147 pag., gestencild, geillustreerd.
VLIET, VAN, DRUKKERIJ -- Drie nieuwjaarskaarten en een reclamebrochure van Drukkerij De Brug van B. van Vliet te Amsterdam, ca. 1935.
OTRESLING & CO HOF LITHOGRAFIE AMSTERDAM, NAAR H.J. VAN LUMMEL, NeÍrlands Zilveren Vreugdedag (12 mei 1874) Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Lithografie, 50x60cm. Gedenkplaat bij het 25e regeringsjubileum van Koning Willem III. Uitgegeven door C. van Benthum Utrecht 1874. Gedenkplaat met collage van verschillende scŤnes.
"HERTOGENBOSCH; VAN BLARKOM; SCHWERI; VAN LOCO--- Verklaring van de Procureur Crimineel Jan van Blarkom (1770-1845), d.d. 's Hertogenbosch, 23 december 1834. Manuscript, 1 pag."
HENDRIKS -- Toeristenkaart t.n.v. Dirk Antonie Hendriks geboren Den Haag 24-10-1914, dd. Maastricht 1938.
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) DE NIEUWE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
"LESSEN, VAN; GRONINGEN--- Papieren betr. Michiel Derks van Lessen te Groningen, begin 19e eeuw, manuscripten, ca. 40 pag."
Zyne Koninklijke Hoogheid Willem Fredrik George Lodewijk. Erfprins van Oranje Nassau & c. Mezzotint, 33x22cm.
"BUREN, VAN; DE JONGE; GROVESTINS--- Brief van H.J. van Buren, d.d. Rotterdam 20-12-1852, aan mr. J.K.J. de Jonge te 's Gravenhage. Manuscript, 4į, 5 pag."
GRAVENHAGE, HAAGSE DRUKKERIJ -- 16 voorbeelden van drukwerk uit de 'Haagse Drukkerij', ca. 1930.
"BERGEN OP ZOOM; FULEMIUS; BASTINGIUS, VAN SLINGELANDT--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 1 maart 1697. Ondertekend door A. van Voerst(?) en Simon van Slingelandt (1664-1736). Verzonden aan het stadsbestuur van Bergen op Zoom. Met fraai lakzegel. Inliggend portret van de raadpensionaris Slingelandt."
METZMACHER, Guillaume III (Roi des Pays Bas). Lithografie, 51x38cm. Door Metzmacher 1862, Berlin - Verlag von Goupil & Co, Imprimť & publiť par Goupil & Cie - Paris, London, La-Haye, published by M. Knoedler New York.
"LAST, H.W.;" Willem II. Koning der Nederlanden. Geboren den 6 dec 1792, overleden 17 Maart 1849. Lithografie, 36x27cm, gedrukt en uitgegeven bij Charles van Lier, k. Poten.
GEERTRUIDENBERG--- Aanstelling door de kamer van de 'Raede ende Rekeningen' van de magistraat van Geertruidenberg voor het jaar 1711. Den Haag, 16 december 1710. Ondertekend door Johan van Schuylenburch en Diert. Met opgedrukt zegel. Manuscript, 2 pag.
AMSTERDAMS LYCEUM, AMSTERDAM, WOII, HALO (Het Amsterdamsch Lyceum Orgaan], 24 jgn., 2 september 1941, nr. 1, openingsnummer speciaal voor nieuwe leerlingen, met overzicht van alle werkzame clubs aan dit Lyceum [ills, advertenties, 32 p.].
AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
"HOP; ZINZENDORF; OOST-FRIESLAND; EMDEN--- 'Copie de la lettre de mons. Hop a Mons. Le cardinal du 29 Julliet [1728]'. Manuscript, folio, 2 pag."
Akte in het Frans (moeilijk leesbaar), waarschijnlijk 17 eeuws, waarbij betrokken zijn: Andionet Ducerreau [ du Cerreau], Claude Caram, J. Carques.
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
BeŽediging der Grondwet in de Nieuwe Kerk te Amsterdam den 22 maart 1814.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja