"SCHEEPVAART; PYLADES--- 'Treurzang bij het te gronde gaan van de stoomboot Pijlades op den 2-1-1835'. Manuscript gedicht, 4 pag. met getekende versieringen en zwarte rand."
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) ['Justitie door graaff Willem de Goede over den bailliou van Zuyd-Holland', 1336]
LEENT, FREDERICUS, HENDRIKUS VAN, Haantje de Voorste bij de inhuldigingsfeesten. Prentenboek, 34x25cm. Illustrator: P.J. van Geldrop. Koster's serie oorspronkelijke prentenboeken, nr 1. Met oorspronkelijke platen van V. Geldorp. Uitgegeven door Gebr. Koster, Amsterdam 1898.
Courant-ombrengers Kermis-wensch, opgedragen aan de ingezetenen der stad Amsterdam 12 september 1864. Amsterdam, Wed. C. Kok 1964. De begger print is undersigned by Wed. J. Aurik, Groeneburgwal, het 2de huis van de Staalstraat, boven no 342.
FREMERY, DE -- 'Werken van dr. P. de Fremery' rugtitel van een in halfleer gebonden boekwerk met enige tientallen bijdragen van en over dr. Paul de Fremery (1900-1941), werkzaam geweest bij Organon.
"NIJMEGEN; VAN ROOIJ; VAN LIJNDEN--- Verzoek d.d. Nijmegen 7-6-1832 van B en W van Nijmegen aan de commandant mobiele Gelderse schutterij te Boxmeer om 8 dagen verlof voor de schutter Gerardus Winardus van Rooij, i.v.m. de ziekte van diens moeder. Manuscript, 1 pag."
Gas-Lantaarn-Opstekers, kermis-wensch, Opgedragen aan Heeren Kooplieden, Burgers en verdere ingezetenen der stad Amsterdam dd 11 september 1848. Amsterdam: C. Kok, 21x33cm.
NINABER -- Rijbewijs voor Hermanus A. Ninaber, geboren Amsterdam 1896, dd. 1951. Deels gedrukt. Met pasfoto.
GARDENER'S TESTIMONY, 'Gšrtnerbrief', testifying that Johannes Rosenkrantz, son of Claus Rosenkrantz, completed his apprenticeship in the garden of Carl August F. zu Waldeck Pyrmont und Rappolstein, dated 1737, and signed by Johann Andreas Baulithu [or Paulithu?], 'Lustgšrtner' von Waldeck Pyrmont.
RK-KERK, VAN SANTEN, VAN BUUL, UTRECHT, PIUS IX, WOESTENBERG. "BRIEF van de hoogwaardige heeren Johannes van Santen, aartsbisschop van Utrecht en Henricus Johannes van Buul, bisschop van Haarlem aan Z.H. Paus Pius IX over den apostolischen brief ""Ex qua die"" van 4 maart 1853. Utrecht, J.A. Woestenberg, 1853. [24 p. genaaid, origineel omslag]."
ARENDZEN, P.J., Z.M. Koning Willem de Derde. Ets en gravure op chine collť, 46x30cm.
GOUDA, GYMNASTIEKVERENIGING, OUDERKERK -- Programma uitvoering Gymnastiek Ver. Excelsior in Societeit Ons Genoegen (te Gouda?), dir.: H. Ouderkerk. 8į, 2 pag., gedrukt.
ZWAAN, DE--- Poesie album van Petronella Gabrielle (Pieta) de Zwaan, met ruim 20 inschrijvingen uit 1890-1896.
VLAS, LEGER DES HEILS -- Aflevering van De Strijdkreet dd. 30-9-1939 betr. het afscheid van kommandant Bouwe Vlas en diens echtgenote.
"Kermiswens ""De nachtwacht brengt ter gelegenheid van de kermis van 1860 aan amstels ingezeten zijnen heilgroet."" ""Hij wenscht dat de Kermis geene teleurstellingen moge baren aan hen, die door haar voordeel hopen te behalen en allen, welke aan hare vermaken deel te nemen, geene andere dan betamelijke genoegens mogen smaken."" 20x31cm."
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) De kuyp aan duygen [arrestatie prins Willem van FŁrstenberg, 16 februari 1674]
SCHOOLMEESTER -- Genealogie Schoolmeester, voor zover bekend op 19-10-1967', manuscript door Corn. van Hemert te Sassenheim, geschreven in 3 exemplaren.
"BLINDEN; LEESMACHINE--- Brochure betr. 'The optophone', van fa. Barr and Strout te Glasgow. 1920, 11 pag., geillustreerd, gedrukt."
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) "De belegeringh van Groeningen [= Groningen, 12-17 augustus 1672] Gesigneerd l.o.: ""R d'Hooghe f. 1672"", uitg.: M. Doornik."
"KELLEN, DAVID V.D.;" Een Nederlandsch Bestuur aan Nederland hergeven (20 November 1813). Naar de Schilderij van Matthieu van Bree (de eigendom van Jhr. Mr. F. de Bosch-Kemper).
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja