WIBAUT, F.M. Wat de socialisten willen.
De blyde incomste van syne keyserlycke ende catholycke majesteyt Carel den Sesden keyser der Romeynen, coninck van Spaignien, &c. als hertogh van Brabant, verleent den 8. October ende besworen den 11. der selve maendt in den jaere 1717.
[BILDERDIJK] SOPHOCLES. De dood van Edipus, treurspel. Het oorsprongklijk van Sofokles nagevolgd door Willem Bilderdijk.
GEORGE, STEFAN. Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod. Mit einem Vorspiel.
BE, PIERRE LE. Pierre le Be: Bele Prerie. Ein Buchstabenbuch von Pierre le Be, Paris 1601.
HELM, CLEMENTINE. Hans en Hanna. Een vertelling. Vertaling Tine van Berken.
SOMERS, MARC (ED.). Karel van de Woestijne 1878-1929. Tentoonstellingscatalogus. Net een inleiding door Albert Westerlinck en chronologische raamwerk door Prof.em. M. Rutten.
LABOR. [=WILLEM SCHIPPERS]. Op de keien.
KOROLENKO, VLADIEMIR. In slecht gezelschap. Vertaling Annie de Graaff.
DUINKERKEN, ANTON VAN. Begrip van Rome.
PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. Snikken en grimlachjes. poëzie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwenhuys.
WOESTIJNE, KAREL VAN DE. De nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef Cantre.
NEXO, MARTIN ANDERSEN. De verworpenen der aarde. Proletarische verhalen.
KAUTSKY, KARL. Thomas More en zijne Utopie. Met een geschiedkundige inleiding. Vertaling J.F. Ankersmit.
BOUWMAN, HENDRIK. Verklarende en tekstcritische aanteekeningen op Maerlants 'Historie van den Grale' en 'Merlijns Boeck'.
SPORSCHIL, JOH. Geschiedenis der Kruistogten. Uit het Hoogduitsch. Met platen. Nieuwe uitgave. Twee delen.
KAN, WIM. Corry en ik.
KESTELOOT, L. De voorstelling van het Booze Beginsel.
SCHNITLER, GUDMUND. De Wereldoorlog (1914-1918). Vertaald door W.H.C. Boellaard, Voorwoord van C.J. Snijders
KATE, J.J.L. TEN. De jaargetijden.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui