SCHARTEN-ANTINK, C. Carnaval.
[GROEN VAN PRINSTERER, G.] GOSLINGA, A. (ED.). Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864 - 1876.
SCHMITZ, MARIE. Weifeling.
[COHEN]. DE STRIJD. De Strijd. Weekblad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. 6e jaargang 1935. Nrs. 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49.
KRIMPEN, HUIB VAN. Boek over het maken van boeken.
STARZ, EDWARD (INL.) EN JAN NIEUWENHUYS (ILLS.). "Daàg". The Canadian Army in Holland.
BLATCHFORD, ROBERT. De tooverwinkel. Een onmogelijke roman. Vertaling Henri Polak.
[TSJECHOV] TSJECHOW, ANTON P. / KURT LOB. De zweedse lucifer. Een detective-verhaal. Vertaald uit het russisch door Charles B. Timmer. Geillustreerd door Kurt Lob.
HEINE, HEINRICH. poëzie. Vertaald door Gerard den Brabander.
CATALOGUS. De Physique Existentie dezes Lands. Jan Blanken, Inspecteur-generaal van de Waterstaat (1755-1838).
WERVEKE, HANS VAN. E.A. Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
JONG, MAX DE. Heet van de naald.
SPRUIT. Spruit. Maandelijks Mannekensblad. nr. 1. Met poster Vrij Volksfestival Spruit 71. Op 31 oktober 1971.
BILDERDIJK, VROUWE KATHARINA WILHELMINA. Poezy.
CHRISTIE'S. Important Hebrew Manuscripts and Printed Books from The Library of the London Beth Din.
NIELSEN, KAY (ILLUSTRATOR). East of the Sun and West of the Moon. Old Tales from the North.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui