WARREN, HANS. Ik ging naar de Noordnol. Natuurdagboek 1936-1942.
HAVELAAR, JUST. De weg tot de werkelijkheid.
HERMANS, WILLEM FREDERIK. Waarom schrijven ?
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Uit stilte en strijd.
[COHEN] VORRINK, KOOS. Doel en wezen van de Arbeiders Jeugdbeweging.
POESJKIN, A. / KURT LOB. De verhalen van wijlen Ivan Petrovitsj Bjelkin II. Vertaald door Aleida G. Schot. Geillustreerd door Kurt Lob.
ROBINSON, WILLIAM HEATH (TEKENINGEN). Radio-leed en Radio-vreugd van den Heer Pimpel.
BARKOV, IVAN. De barre ballade van Boris Borus.
LAUER, LEO. (RED.). Sport in Beeld. Geillustreerd tijdschrift. 4e jaargang no 38. / 28 augustus 1928.
VROMAN, LEO. Proza: Tineke, De adem van Mars, Snippers van Leo Vroman.
ANONIEM. Lessen van den ondermeester.
RENESSE, P.E. VAN. Amsterdam zoo het lijdt en strijdt. Op huisbezoek bij werkloozen.
SCHEFFERS, ALBERT A.J. De Nederlandse dukaat (1586-1986).
COHEN, FRE EN KOOS VORRINK. E.A. Onze Paasheuvel. Vrolike lotgevallen en aangename herinneringen. Voorwoord Koos Vorrink.
KOOLHAAS, A. Er zit geen spek in de val en andere dierenverhalen.
PELT, R.A. VAN EN J.H. BOON. St. Nicolaas liedjes. Met pianobegeleiding.
SABBE, MAURITS. Het museum Plantin-Moretus. Platin de Moretussen en hun werk.
HULZEN, G. VAN. De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
HEINE, HEINRICH. poëzie. Vertaald door Gerard den Brabander.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui