CARLÈGLE, CHARLES ÉMILE (DESSINS) La Laverine nettoie tout.
EYSSELSTEIJN, BEN VAN Château de Bersac '12.
VREE, FREDDY DE. ALS: MARIE-CLAIRE DE JONGHE Jaja.
BORDEWIJK, F. Getypte brief aan 'Zeer geachte Heer [Nico] Wijnen'.
VOLKSBOEK Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. Met 13 Fraaije Plaatjes.
AUGUSTIN, NIELS de dualist.
(PATER, WALTER). WALTER SATYR, ANNE LANGDREW AND WALTER LAVISH SLANDER Imaginary Lectures reported by Walter Satyr, Anne Langdrew and Walter Lavish Slander for The Morningside and now for the first time Collected with additional Lectures, an Imaginary Address and an Imaginary Interview into a book and with them the Original Pictures by Malcolm A. Strauss, Huger Elliott and W.H. Schanck.
(AVIATION). RAPPAPORT, C.E. Aérostation (1670-1890). Catalogue 22 de la Librairie C.E. Rappaport - Rome.
GASTINI, MARCO Parete.
(BOMANS, GODFRIED). CITROEN, PAUL Kunsttestament.
FAULKNER, WILLIAM A Rose for Emily and Other Stories. Selected, with an Introduction by Saxe Commins. Armed Service Edition.
SCHWITTERS, KURT Op de bank. (Vertaald door Hans Sleutelaar).
MONTAIGNE, MICHEL DE, & ESTIENNE DE LA BOETIE De l'Amitié. (&) Vingt et neuf sonnets.
PLUIJM, CEES VAN DER, ROUWENHORST, HAN, & BEREND IMMINK Trianon. Zeven en twintig januari negentien negen en tachtig.
SEAR, DAVID R. Roman Coins and their Values. Revised Edition 1970.
COUPERUS, LOUIS Intieme impressie. (Met een nawoord door H.T.M. van Vliet).
CLAUS, HUGO Hymen. Dertien gedichten van Hugo Claus bij dertien erotische tekeningen van Corneille. (Met een inleiding door Corneille en een Aantekening door Gert Jan Hemmink en, los bijgevoegd, een originele, genummerde en gesigneerde kleurenets door Corneille (25 x 34,5 cm)).
SIEBELINK, JAN Weerloos. (Met briefkaart van de auteur aan Ivan Sitniakowsky).
(KENAU SIMONS HASSELAER). COOPER, E.E. The Hasselaers. A Tale of Courage and Endurance.
(ROOS, S.H. DE) Letterproef der Lettergieterij "Amsterdam" voorheen N. Tetterode = Spécimen général de la fonderie "Amsterdam" successeur de N. Tetterode.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes