LANNOY, MARIA DE De prinses in de schaduw, deel 1 : Het spinneweb
LEEUWEN, VAN W.L.M.E.,(RED.) Dichterschap en Werkelijkheid. Ge´llustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika. (1ste druk)
BAUM, VICKI Incident in Lohwinckel - Bijou Reeks-Bi 38
SIJS, NICOLINE VAN DER Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands
COUPERUS, LOUIS "Eline Vere; Een Haagse Roman"
AKEN,VAN PIET Slapende honden.
THEROUX, PAUL Millroy de tovenaar
WHITLAU, W.A.C. EN DRS. H. VAN PRAAG Het argument van Solimon. Opstellen over het gevaarlijke boek
VASARI, GIORGIO De levens van de kunstenaars, deel 2
WARNSINCK, J.C.M. Drie 17e eeuwse admiraals: Piet Heyn-Witte de With-Jan Evertsen
BAKKER, GERBRAND Juni (Roman)
BORN, H., R. MOELKER, J. SOETERS (RED.) Krijgsmacht en samenleving. Klassieke en eigentijdse inzichten.
MAEYER, AL. DE, DR.ROB ROEMANS (BEZORGD DOOR) Esmoreit, eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgaand door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst.
HAASSE, HELLA S. De scharlaken stad
BIE, WIM DE Meneer Foppe en het gedoe
HARTMAN, EGBERT, ARNO LANGELER Rusland: land en volk
SEIDEL, J. Smetana, pout zivotem a dilem (Leben und Werk)
BAUDUIN, J. (SAMENSTELLING) Het begon in een smidse... De geschiedenis van een Nederlandse onderneming: N.V. Plaatwerkerij v/h P. Bammens & Zn., Maarssen
SOBIN, GUSTAF De truffelminnaar
VESTDIJK, SIMON Een Alpenroman
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes