HAASSE, HELLA S. Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen
"RUUSBROEC, JAN; DR. L.M.FR. DANIËLS" Gedachten van Ruusbroec. De weg van den mensch. Christelijke gedachten uit de werken van Jan Ruusbroec
AKEN,VAN PIET Het Begeren
WARREN, HANS Geheim dagboek, vierde deel, 1952-1953
LAMB, HAROLD Omar Khayyam
CELS, JOS "Streekbieren in Vlaanderen, deel 1+2; Brouwerijbezoeken, kroegentochten en biergerechten"
BRECHT, BERTOLD Driestuiversroman
HOAI, PHAM THI Alomvattende liefde
QUERIDO, IS. Melvina en de legende van den vuurtoren.
AJAR, EMILE De luimen van koning Salomon (Orig. L'Angoisse du roi Salomon)
THORP, DR. J., JOHN WANAMAKER, HERBERT N. CASSON, E.A. Succes, Holland's Efficiency Maandblad, 3e jrg. No. 8, augustus 1930
CORTÉS, JUAN DONOSO Katholicisme, liberalisme, socialisme tot hun grondtrekken herleid
IBSEN, BERGLIOT "Dromend raadsel; Henrik Ibsen, zijn vrouw, zijn zoon"
PRIESTLEY, J.B. Three time -plays: Dangerous Corner - Time and the conways - I have been here before
DAHN, FELIX Tot den dood getrouw
BAUM, VICKI Een man voor Marylynn
TAGORE RABINDRANATH Verhalen/Gedichten en toneel. Met een inleiding over auteur en werk door Dr.Arnold A. Bake
BUCKINX-LUYKX, A. Het mateloze hart
KNOTTNERUS, IVO Het geheim van Paolo. Het leven van de renaissanceschilder Paolo Veronese
HAASSE, HELLA S. Zwanen schieten
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes