SCHNEIDER, H.D. (VOORWOORD) Schatten uit Turkije
MÜNCHING, L.L. VON Moderne koopvaardijschepen
SOMERSET MAUGHAM, W. The Moon and Sixpence
BOOY, H.TH. DE Schipbreuk en redding
KÄSTNER, ERICH De verdwenen miniatuur
TOONDER, MARTEN De grote onthaler
NIEUWENHUYS, ROB (SAMENSTELL.) Bloemlezing uit de Indische letterkunde van 1935 tot heden: Bij het scheiden van de markt.
VONDEL, JOOST VAN DEN Vondel. Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza
WOUDE, JIM VAN DER WOUDE, ADRIAAN MORRIËN, KEES OUWENS, E.A. Tirade 364 / 1996 Nr 3
THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE Vanity Fair. A Novel without a hero
DIEKSTRA, RENÉ "De kwestie van geluk; Psychlogie en de kunst van het zelfonderhoud."
DELBÉE, ANNE Camille Claudel. Een vrouw
MCCULLOUGH, COLLEEN De doornvogels
EEKMAN, DR. T., ANDREJ LJESKOW, C.G. SCHWENCKE Over Ljesjkow. Over zijn romans en verhalen
ROTENSTREICH, MIRJAM "Verloren mensen; Niets is wat het lijkt in een spannend kat-en-muisspel"
PUTTEN, JAN VAN Met opgeheven hoofd
WEIN, MARTIN (HERAUSG.) Ich kam, sah und schrieb. Augenzeugenberichte aus fünf Jahrtausenden.
DULLER, SIETSE, MAAIKE KRAMER, JEANNETTE SMIT (RED.) Letterkundig Museum Jaarverslag 2004
BERKSHOF, ASTER "Trio. Nieuwe Aster Berkhof Omnibus: Rotsen in de storm; De heer in grijze mantel; Een meisje te Bouges"
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes