MEASHAM, TERRY The Moderns 1945-1975. 104 Reproductions Selected & Introduced By Terry Measham
ATEN, D., P. SMIT, WILLEM VAN DER HAM, E.A. Tijdschrift voor de Waterstaatsgeschiedenis, 13e jgn, nummer 1, augustus 2004
WILLEMS, JAAP "De Rijn; zijn schoonheid en de vervuiling"
BABYLON, VAN DIRK De zwarte bruidegom
MAYER, RUDOLF/JOSEPH REUSS Dodezeerollen en Bijbel
ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE Leven met antiek
SÖDERHOLM, MARGIT Als de dauw hangt komt er regen
AAFJES, BERTUS In de schone Helena. Op reis door Griekenland, Spanje, Frankrijk, Nederland
BAUMGART, FRITZ Kalender der kunstgeschiedenis. Chronologisch overzicht van de westerse geschiedenis der beeldende kunsten, met verklaring van vakterminologie.
LENNEP, D.F.W. VAN Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies
VERCAUTEREN, RICK, BRAM BOGARD Bram Bogart
KUIPERS, JAN Zeitlose Zeit. Die Geschichte der deutschen Kurzgeschichtsforschung.
GEYL, PROF.DR.P. Van Bilderdijk tot Huizinga. Historische toetsingen
NALEWSKI, HORST Rainer Maria Rilke in seiner Zeit
VANDERSMISSEN, HANS (TEKST) EN JAN DEN HENGST E.A. (FOTOGRAFIE) "Het woelige water; watermanagement in Nederland"
HETMANN, FREDERIK Volkssprookjes en Legenden van Zwart Amerika
SCHOT, ALEIDA G. (VERTALING EN SAMENSTELLING) Van en over Poesjkin
GUÉPIN, J.P. Doorkruiste verwachtingen. Essays
CLAES, ERNEST De Witte, met pentekeningen van Felix Timmermans
HEYINK, JOOST Proefverlof (Literaire thriller)
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes