TERMAN, DOUGLAS Het spel met de hulzen (thriller)
KAMPHUIS, G. (RED.) Het heerlijk ambacht
KRIKHAAR, DESIRÉE, SVEDOVA, MARINA Schittering van de tsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster
BERGE, H.C. TEN Het geheim van een opgewekt humeur
HAASSE, HELLA S. Sleuteloog
KAMPEN, H.C.A. VAN "De Zeilsport; Uitgave aanbevolen door de verbonden Nederlandsche Watersport-vereenigingen en door den Koninklijken Nederlandschen toeristenbond A.N.W.B."
BOSCHVOGEL F.R. Willem Van Lo
GORTER, HERMAN Mei. Een gedicht
STELTER, ALFRED Genezen door PSI
PROCACCI, UGO Masaccio: La Capella Brancacci. Forma e Colore 6
KELLER, SHARON R. The Jews in literature and art
HOEBEN, JAN "Zeven eeuwen Haarlem. 3 delen: I. Op en om 't Sant, Op en om Bakenes; II. Westelijk deel van de oude stad; III. Het zuidoosten van de oude stad, Het noorden van de oude stad."
BRANDT, WILLEM Hart van jade. Chinese lyriek
AKEN,VAN PIET Het Begeren
BERENDSEN, DR. ANNE Verborgenheden uit het oude Delft (een stille en rijke stad)
TROYAT, HENRI E.A. Genie en wereld. Tolstoj
BERNLEF, J. Onder de bomen
VARLET, THÉO (ADAPTION DE) "Histoire d'Aladin; Sindbad le Marin"
ANDRÉI, JEAN-LUC, VÉRA DUPUIS Lille Métropole
NIJLAND, KAREL A 'k nogmaals Kieke
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes