PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 44: Voyages de Gemelli Careri (suite).
PRUDENTIUS CLEMENS, AURELIUS, Opera. A Victore Giselino correcta & annotationibus illustrata: ad Hippolytum Estensem Cardinalem ac principem illustrissimum. (With subtitle for Hymni, imprint 1588).
STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Vrydag 13 Mey 1757. Advis van Gecommitteerde Raaden in het Noorder Quartier op de requeste van die van het eiland Marken om subsidie tot reparatie en herstelling van haare dyken. Overgenoomen, 13 Mey 1757.
BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 8e jaargang, 1923-1924.
COLLEGE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1933. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
HESSELING, GERTI (T.M.C. ASSER INSTITUUT), Juridisch woordenboek Nederlands-Frans met woordenlijst Frans-Nederlands: Privaatrecht. Dictionnaire juridique Néerlandais-Français avec vocabulaire Français-Néerlandais: Droit privé.
MEEWIS, CHRISTIANE, Contribución a un glosario Espanol-Neerlandés de la terminología notarial.
REIMARUS, HERMANN SAMUEL, Algemeene beschouwingen van de driften der dieren, en voornaamelyk van derzelver konst-driften (2 vol. set). I: Uit het Hoogduitsch vertaald door Joh. Will. van Haar en met eene voorrede verrykt door Joh. Lulofs. II: Uit de nagelaten geschriften (...). Uit het Hoogduitsch vertaald, met eene voorreede en aanmerkingen voorzien door P. Boddaert (...). Waarby gevoegd zyn de vermeerderingen en verbeeteringen op 't eerste deel, volgens de derde Hoogduitsche uitgaaf, en de aanmerkingen uit de Fransche vertaaling van den heere Reneaume de la Tache.
STIELER, K., H. WACHENHUSEN & F.W. HACKLAENDER, De Rijn, van zijn oorsprong tot aan zee.
NIJHOFF, WOUTER & KRONENBERG, M.E., Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540.
ARNAULD, ANTOINE & NICOLE, PIERRE, Reponse générale au nouveau livre de Mr. Claude. (&) La créance de l'Eglise grecque touchant la transsubstantiation, defendue contre la Réponse du Ministre Claude au livre de Mr. Arnaud. (&) Tradition de l'Eglise touchant l'Eucharistie, recueillie des Saints Pères & autres auteurs ecclésiastiques.
GEMEENTE UTRECHT, Ordonnantie op het verkoopen en de keuring van vleesch in de gemeente Utrecht.
BANTZINGER, C.A.B., C.A.B. Bantzinger, tekenaar. (Inleiding Hans Redeker).
SALMASIUS, CLAUDIUS, Koninklijkke verdediging voor Kaarel den I. Aan den doorluchtigsten Konink van Groot-Brittannien, Kaarel den II., oudsten sone, erfgenaam, ende wettelijken naasaat.
SALMON, [THOMAS], Modern history: or the present state of all nations. Vol. VIII: Continuation of the German Empire: North part of Upper Saxony, Lower Saxony, Upper and Lower Rhine, and Westphalia, with the present state of the United Netherlands.
HUNDIUS, JOHANN, Der Grund der Seligkeit, sampt Entwurff, wie ein Christ sich am füglichsten aus allem Religions-Streit wicklen, unnd bey dem uhralten Apostolisch Catholischem Christenthumb, so von zeiten der Aposteln an, von allen Altgläubigen angenommen, finden, leben und bleiben sol. Zu welchem uralten Catholischen Glaubens-grund sich ... bekennet; Die Weylandt; Durchleuchtigste Fürstinne und Fraw, Fraw Catharina Charlotta, geborne und vermählte Pfaltzgräffinne bey Rhein in Bayern, zu Gülich, Cleve und Berg, Hertzoginne, Grävinne zu Veldenz, der Marck, und Ravensberg, Frauw zu Ravenstein etc. Christseligst: Angedenckens: Unsere gewesene gnädigste Fürstin und Frauw... & Fernere Nachrichtung für Christlichen Leser.
GENLIS, [STEPHANIE FELICITE, COMTESSE] DE, Avondtydkortingen van het kasteel of zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd. Uit het Fransch vertaald. [Oorspr. titel: Les veillées du chateau, vertaald door Elizabeth Wolff & Agatha Deken].
VOLTAIRE (ANON. PUBL.), Epitres, satires, contes, odes, et pieces fugitives, du poete philosophe, dont plusieurs n'ont point encore paru. Enrichies de notes curieuses & intéressantes.
VARIOUS AUTHORS, Kongl. Vetenskaps Academiens nya handlingar, tom. XXIX för år 1808.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes