FRENTROP, PAUL, A history of corporate governance 1602-2002
FRIEDMAN, LAWRENCE, ED., War. Oxford readers.
HELLINGA, W. GS.,; H. DE LA FONTAINE VERWEY, G.W. OVINK, Kopij en druk in de Nederlanden.
FEENSTRA, J., Sappho. Maandblad voor vriendinnen. 1e Jaargang nr. 2 oktober '68.
STOKVIS, WILLEMIJN, RED., De doorbraak van de moderne kunst in Nederland. De jaren 1945-1951.
BOLHUIS, PETER VAN, Het verzonnen land. - The invented land. Nederlandse landschapsarchitectuur in vogelvlucht. - A bird's-eye view of Dutch landscape architecture.
WELSCHINGER, HENRI, PRÉFACE, Les dévastations allemandes dans les départements envahis. Mars-Avril 1917. (Series Pages d'Histoire 1914-1917, 9e Série, nr. 132).
BRUNT, LODEWIJK, Stad.
PRESSER, SEM, Een halve eeuw fotojournalistiek.
REPINGTON, C.À COURT, The First World War 1914-1918. Personal experiences. [Vol. II].
CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK - GERD ARNTZ (GRAFISCH ONTWERP), Statistisch zakboek 1947-1948.
HELL, MAARTEN, E.A., PIET DE ROOY IENDRED., Waakzaam in Amsterdam. Hoofdstad en politie vanaf 1275.
BOOMGAARD, J.E.A., Holland in kaart en prent.
RIPA, CESARE - D.P. PERS [VERTALING] - Iconologia, of uytbeeldingen des verstands van Cesare Ripa van Perugien, ridder van SS. Mauritius en Lazzaro. (…)
LITTELL, JONATHAN, De Welwillenden. Roman. [Hardcover editie].
ROSSEM, MAARTEN VAN - De wereld volgens Maarten van Rossem.
LOWER, WENDY, Hitlers furiën. Vrouwelijke beulen in de killing fields van de Holocaust. [Hardcover; Nieuw ex.]
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja