WOESTIJNE, KAREL VAN DE. Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt.
DICKE, GERD UND KLAUS GRUBMULLER. Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck.
MADELIN, LOUIS. Le Consulat.
GOOSSENS, MAJOOR L.A.M. Open kaart.
[COHEN] ENGELHARDT, VIKTOR. E.A. Op de kentering der tijden. Vijf opstellen.
PRINSEN, J. De oude en de nieuwe historische roman in Nederland.
GEMEENSCHAPPELIJK GRONDBEZIT. Verbonden schakels. Verzamelde opstellen uit het maandblad 'Gemeenschappelijk Grondbezit' uitgegeven bij het dertig jarig bestaan van G.G.B. in 1932.
ALMANAK. Almanak van den Socialisten-Bond 1899. Derde jaargang.
LAST, JEF. Verleden tijd. Verzen.
KATE, J.J.L. TEN. De jaargetijden.
DE TAMPON. Kerstnummer 1934. 15e jaargang nummer 1-3.
[FEITH, RHIJNVIS]. De Patriotten. Tooneelspel.
NEWDIGATE, BERNARD H. The art of the book,
DUIKER, J. Hoogbouw. Met 34 afbeeldingen.
[COHEN] SCHONLANK, BRUNO. De Moloch. Spreekkoor. Geautoriseerde vertaling van Marie W. Vos.
MARSMAN, H. / S. VESTDIJK. Heden ik, morgen gij.
BOCK, FR. UND M. WILLEMSEN. Die mittelalterlichen Kunst- und Reliquienschake zu Maestricht, aufbewahrt in den ehemaligen Stiftskirchen des h. Servatius und Unserer Lieben Frau daselbst, archaeologisch und historisch beschrieben und durch 66 Holzschnitte erlautert.
[VONDEL] DIFEREE, HENDR. C. Vondel in den vreemde. een studie over de vertalingen van Vondels gedichten en werken in het buitenland.
MAURIK JR., JUSTUS VAN. Uit een pen. Novellen en schetsen.
ALBERTS, JOH. C.P. Idealistisch dierendom. Geschiedenis van een groote revolutie onder het volk der dieren. De prenten zijn van Henri Verstijnen.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja