The School of Manners or Rules for Childrens Behaviour.
[ZOLA]. Het leven van Emile Zola. Met in de hoofdrol Paul Muni.
[VONDEL] DIFEREE, HENDR. C. Vondel in den vreemde. een studie over de vertalingen van Vondels gedichten en werken in het buitenland.
BEDRIJFSREKLAME. De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der bedrijfsreklame.
DE TAMPON. Kerstnummer 1928. 9e jaargang nummer 1-3.
BRANDI, KARL. Die Renaissance in Florenz und Rom. Acht Vortraege.
HEIJERMANS JR. HERMAN. Diamantstad.
ANDERSEN, H.C. EN C.M. MENSING. Winteravond-Vertellingen.
COSTER, W. / H.D. VAN DER STAAK. De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis 1739 -1989.
KERCKHOVE, REMY C. VAN DE. Gedichten voor een Kariatide.
WILLIAMSON, EDWIN. Borges, een leven. Vertaling Barber van de Pol.
MARX-KONING, MARIE. Nacht-Silene.
BIZOT, JEAN-FRANICOIS. Actuel Nova Press no. 10/11 juillet/Aout 1971.
PUTMAN, WILLEM. Tooneel-Groei (1921-1926). Indrukken over het na-oorlogsch tooneel-herleven in ons land.
KUIJPER HZ., G. Letterkundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen.
BELCAMPO. Tussen hemel en afgrond.
VORRINK, KOOS. Achter de Vaandels. Een nieuwe Jeugd, Een nieuwe Taak.
CHAPELLE-ROOBOL, SUZE LA. Moeder en dochter.
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Eerste oogst, bloemlezing uit een weg van verzen en Uit den dool.
BOUTENS, P.C. Stemmen.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja