MARTI-IBANEZ, FELIX (ED.), A pictorial history of medicine.
JONG, A.M. DE, Het geslacht Verhagen.
RETTER, WOLFGANG & HUTTER, CLEMENS, Osttirol. Ein Hauch von Paradies.
FETTER, J.C.A., Tachtig dagopeningen.
PEDLER, MARGARET, De lichtende wolk.
ANTIQUE PRINT (PRENT) Graft. Ets door A. Zeeman.
WENRICH, PERCY, By the campfire. Foxtrot.
ANDEL, PETER VAN, Zeven dagen arbeid.
OORSCHOT, G.A. VAN (RED.), Tirade nr.234.
FOTO. PHOTOGRAPH. Foto van handschrift. Manuscript. Old Testament. (J. Goedeljee).
ANTIQUE PRINT (PRENT). Philippe d`Alsace (..). Verso: Macharius Aegyptus (..).
HUMPHRY WARD, MRS., Helbeck van Bannisdale.
(ZAANSTREEK). Vereeniging tot versterking van Godsdienstig Leven te Zaandam. Gewijde bijeenkomst in het Kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente van West-Zaandam.
STAVELOT, NICOLAS-JOSEPH DE, Moelle eucharistique, ou (..).
RED. Bircher Benner Handboekje 6. Sapdranken en rauwkost.
RED. Nexus.
FRID, ARTHUR, Tolken. Strafzaken, vreemdelingenzaken.
WALLER, ROBERT JAMES, Langzame Wals. Zwerfmuziek. Romantische dubbelroman.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes